Tag: Adwent

Oto jestem gotowa służyć Panu

sweta-meininger-173174-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:34-38

 Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też Święte Dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna i to w podeszłym wieku; ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione. Maria odpowiedziała: Oto jestem — gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twego słowa. I anioł odszedł od niej.

Rozważania

Jak Zachariasz, Maria zdaje się niedowierzać słowom anioła Gabriela. Gabriel wiedział, że serce Marii jest szczere i otwarte, więc cierpliwie wyjaśnił jej nadchodzące wydarzenia. Czytając słowa wypowiedziane przez Marię, możemy dostrzec, co było w jej sercu: „Oto jestem — gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twego słowa”. Możemy sobie wyobrazić, jak Maria wyciąga swoje ręce, pada na kolana i godzi się na Boże działanie w niej i poprzez nią.

  • Czytając w Słowie Bożym zawarte w nim prawdy, które z nich jest ci trudno zaakceptować?
  • Jak myślisz, jaką pracę Bóg chce wykonać w tobie i poprzez ciebie? Czy opierasz się temu i dlaczego? W jakich aspektach swojego życia, jak Maria, padłeś na kolana, wyciągnąłeś swoje ręce i przyjąłeś to, do czego zaprasza cię Bóg?

Refleksja:

„Dziękuję Ojcze, że do wypełnienia swojej woli w tym świecie używasz zwykłych ludzi. Pragnę być tą osobą, poprzez którą działasz. Używaj mnie Panie, jak tylko uważasz to za stosowne. Wyciągam swoje ręce i otwieram serce na Ciebie, padam na kolana, poddając się Twojej woli, mówiąc „tak” na wszystko, co chcesz czynić ze mną. Niech się wypełnia Twoja wola. Amen.”

Dokument do pobrania – Oto jestem gotowa służyć Panu

Nadasz Mu na imię Jezus – seria „W zachwycie

thought-catalog-480626-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:29-33

 Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On kimś wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego; da Mu też Pan Bóg tron Jego ojca Dawida. Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.

Rozważania

Wsłuchaj się w Boże obietnice ogłoszone przez anioła Gabriela: Jezus będzie kimś wielkim, będzie nazwany Synem Najwyższego, będzie panował na tronie Dawida, będzie panował na wieki, będzie miał swoje Królestwo, które nie będzie miało końca. Czy w tamtej chwili Maria mogła w pełni zrozumieć to, co właśnie było jej ogłoszone? Obietnice wieczności przekazane zwykłemu człowiekowi, takiemu jak ty i ja. Co Maria mogła odczuwać w takim niezwykłym momencie? Jakich emocji doznawała będąc w obecności Gabriela i słysząc jego słowa?

  • Która z obietnic przekazanych Marii przez Gabriela, zwróciła twoją uwagę? Dlaczego?
  • Zastanów się nad tym, w jaki sposób została w tym fragmencie opisana osoba Pana Jezusa? W jaki sposób te słowa są dla ciebie zachęceniem, wsparciem i nadzieją?

Refleksja:

„Ojcze, każdego dnia potrzebuję pamiętać o tych obietnicach. Tak często tracę perspektywę tego, co najważniejsze, perspektywę prawdy, że Pan Jezus króluje a Jego królestwu nie ma końca. Dziękuję, że mnie zbawiłeś i zaprosiłeś do Twojego Królestwa. Pomóż mi, bym każdego dnia pamiętał, co jest prawdą i co jest ważne. Amen.”

Dokument do pobrania – Nadasz Mu na imię Jezus

Pan jest z tobą – seria „W zachwycie”

ray-hennessy-170740-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:26-28

 Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! Szczęśliwa jesteś między kobietami.”

Rozważania

Ten fragment zawiera w sobie niezwykłe prawdy. Po pierwsze: słowa anioła Gabriela do Marii, że Bóg jest z nią – coś, co na pewno bardzo ją zaskoczyło. Po drugie: fragment nawiązuje do kilku proroct Starego Testamentu – 1. Józef był potomkiem Dawida ( 2 Samuela 7:12-16), 2. Maria była dziewicą (Izajasza 7:14). Cel tak dokładnego opisu przez Łukasza jest zawarty w pierwszym rozdziele, gdzie czytaliśmy słowa wersetu 4: „Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono.” Łukasz chciał, aby Teofil wiedział (a z nim i my), że narodziny Pana Jezusa były wypełnieniem starotestamentowych proroctw. W Jezusie Bóg wypełnił obietnice złożone wiele wieków wcześniej.

  • W jaki sposób to, że Łukasz włączył w swój opis wydarzeń także linie genealogiczne Marii i Józefa, wpływa na twoje przekonanie, że Jezus był tym, kim powiedział, że jest?
  • W jakich sferach swojego życia potrzebujesz, by Duch Święty przypominał ci, że Pan jest z tobą?

Refleksja:

„Ojcze, dziękuję Ci, że w Jezusie i przez Ducha Świętego mogę powiedzieć dziś, że Pan jest ze mną. Jestem wdzięczny, że przypominasz mi o proroctwach, które doznały spełnienia w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Pomóż mi, bym pamiętał dzisiaj, że jesteś blisko, że jesteś ze mną i troszczysz się o mnie. Amen.”

Dokument do pobrania – Pan jest z tobą