Prośby o modlitwę

Marzec – 4 tydzień

Julia- prośba o mądrość, pokój i wyciszenie

Marzena and Sylvester-  prośba o uzdrowienie dla Natana. Ostatnie wyniki laboratoryjne były gorsze od poprzednich. Jest możliwość potrzeby chemioterapii jeśli rzeczy nie ulegną poprawie w ciągu następnych paru miesięcy.
Dziękujmy Bogu za służbę dzieci specjalnej troski “Special Friends Ministry”, pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
“Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno Ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności!”