Chrzest wodny – 12 listopada 2017

Mateusz 28:19-20

„Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody,chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.Ucząc je przestrzegać wszystkiego co Ja (Jezus)wam przekazałem „.

…I’m no longer a slave to fear 
I am a child of God…