Category: Uncategorized

Ojcze mój – 2 dzień

 

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! 9 Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Dzisiaj zwrócimy uwagę na pierwsze słowa “Modlitwy Pańskiej”. Najpierw jednak zauważ, jak Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby nie modlili się na pokaz, żeby tylko wyglądać na bardzo duchowych i świętych, powtarzając na okragło te same zwroty, byle tylko dużo i szybko. Dlaczego? Pan Jezus chce abyśmy zrozumieli, że Bóg naprawdę słucha naszych modlitw. Jezus chce abyśmy modlili się mając pewność i ufność, że Bóg, jak dobry ojciec, zawsze nas wysłucha, troszczy się o nas i odpowiada na modlitwy swoich dzieci.  Pragnie też, żebyśmy do modlitwy podchodzili przede wszystkim z uwielbieniem w naszych sercach i na naszych ustach, chwaląc Boga za to kim jest, że zawsze jest blisko nas, nasz Bóg i Ojciec.

 1. Zastanów się nad zwrotem: “niech Twoje święte Imię będzie uwielbione”. Starsze tłumaczenia mają: “niech się święci Imię Twoje”. W jaki sposób oddajesz honor i cześć Imieniu Bożemu? Jak mógłbyś to robić?
 2. Jakie znaczenie mają dla ciebie słowa, że Bóg jest twoim Ojcem? Jaki to ma wpływ na to, jak teraz będziesz podchodził do modlitwy i jak  będziesz się do Niego zwracał?
 3. Mając na uwadze, że nasze modlitwy powinny przede wszystkim chwalić i wywyższać Boga, jak powinno  zmienić się twoje życie modlitewne i jak powinna zmienić się treść twoich modlitw?

“Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki.”

– przekład Nowe Przymierze.

Rozważania do pobrania w formacie PDF Ojcze moj 2 dzien

1 Tydzień – Modlitwa Pańska

unnamed

Materiał do pobrania w formie dokumentu Word – 1 tydzień Modlitwa Pańska PL

Modlitwa na otwarcie spotkania:

“Panie Jezu, tak jak uczyłeś nas jak się modlić, uczysz nas także jak być spójną społecznością wierzących, kierującą się miłościa i łaską. Pomóż nam prosimy, byśmy pomogli sobie nawzajem poznawać Ciebie więcej i głębiej. Amen.”

Pytanie na “rozgrzewkę”

 • W jaki sposób w zeszłym tygodniu Bóg wniósł radość do twojego życia?

Rozważania:

 1. Czy do tej pory modliłeś się Modlitwą Pańską? Czy robiłeś to regularnie, czy tylko od czasu do czasu? Może tylko podczas wizyt w kościele? Czy do tej pory była to po prostu wyuczona modlitwa, w której słowa nie zagłębiałes się za bardzo?
 2. Jak wygląda twoje życie modlitewne? Jak wygląda twoja rozmowa z Bogiem? Czy przychodzi ci to łatwo, czy też zmagasz się ze znalezieniem czasu i motywacji? Jak wydarzenia twojego życia wpływają na to? Jakimi słowami się modlisz?

Ewangelia Mateusza 6:5-15
“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

3. Jakie ma dla ciebie znaczenie nazywanie Boga twoim Ojcem? Czy trudno ci to przychodzi? Czy to ci pomaga? Jakie wywołuje to w tobie mysli i uczucia?
4. Która z części Modlitwy Pańskiej najbardziej przykuwa twoją uwagę? Jak myślisz, dlaczego?
5. Jakie masz potrzeby, czy to duchowe czy materialne, które pragniesz aby Bóg zaspokoił w tym tygodniu?
5. Steve mówił, że wszystko co mamy powinno być zaangażowane w działanie Królestwa Bożego – nasz czas, wpływy jakie mamy, słowa, które wypowiadamy, nasze dobra, wszystko! Czego nie potrafisz jeszcze używać na potrzeby Bożego Królestwa?

Na głębsze wody:
Kiedy Pan Jezus mówił o Królestwie Bożym do ówczesnych słuchaczy, to używał konceptów  dobrze dla nich zrozumiałych. Królestwo Boże często jest wzmieniane na kartach Starego Testamentu, szczególnie przez proroka Izajasza. Poniższy fragment często jest wiązany ze Świętami Bożego Narodzenia, ale jego znaczenie wybiega poza ramy czasowe tego wydarzenia. Słowa te opisują, jak wygląda i działa Królestwo Boże, o którym Pan Jezus mówił, że przybliżyło się i które jest tak aktualne dzisiaj, jak było i wtedy.

Księga Izajasza 9:1-7
 “Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele1.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów2.
Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
Albowiem Dziecię3 nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju3.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Wydał Pan wyrok na Jakuba,
i spadł on na Izraela.”

6. Dobrze jest wiedzieć, zwłaszcza kiedy modlimy się: “przyjdź Królestwo Twoje”, że niektóre myśli regularnie przewijają się przez Izajaszowy opis Królestwa:

 • Blask Bożej obecności
 • Sprawiedliwość
 • Radość
 • Pokój
 • Zbawienie
 • Uzdrowienie
 • Które z nich zauważyłeś we fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy?

7. Która z powyższych charakterystyk Królestwa Bożego jest najbardziej potrzebną w otaczającym ciebie świecie, której z nich najbardziej brakuje w twoim życiu?
8. Którą z powyższych charakterystyk Królestwa Bożego chciałbyś pomóc urzeczywistnić w twoim otoczeniu? Co możesz zrobić w tym kierunku?

Wspólna dyskusja:

 • Na podstawie wysłuchanego kazania Steva i na podstawie dzisiejszych rozmów, jakie zmiany zaprowadzisz w swoim życiu w tym tygodniu?
 • Módl się. W tym tygodniu zastosuj Modlitwę Pańską jako wzór dla twojej osobistej modlitwy. Każdy werset może posłużyć za punkt wyjściowy do wyrażenia modlitwy swoimi słowami. Każdego dnia możesz skoncentrować się na innej linijce Modlitwy Pańskiej, np.: w pierwszego dnia skupisz się na zwrocie “Ojcze nasz”, następnego dnia na “niech się święci Imię Twoje”, itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii rozważań będziemy zgłębiać kolejne fragmenty “Kazania na Górze”. Bardzo pomocnym będzie codzienne czytanie rozważań.
 • Przybliżaj Królestwo Boże. Wybierając jeden aspekt twojego życia, czy to posiadaną własność, czy też wpływy, jakie masz w swoim środowisku, relacje z innymi, pozwól by Bóg wprowadzał swoje Królestwo właśnie w tej sferze twojego życia. Przynoś to do Boga w swoich codziennych modlitwach, wsłuchując się, w jaki sposób Bóg chce byś używał to dla Jego Królestwa i z odwagą podążaj tym śladem.

List otwarty od Lynne i Bill Hybels

FullSizeRender

W ten weekend będziemy świętować 42 rocznicę powstania kościoła Willow Creek. Aktualnie, to 12 października 1975 jest dniem, w którym w wynajętej sali kina Willow Creek w Palatine, Illinois, odbyło się pierwsze nabożeństwo.

Kiedy zaczynaliśmy Willow, byliśmy z Billem małżeństwem zaledwie od roku, a Shauna i Todd przyszli na świat w następnych pięciu latach, tak więc mamy szeroki wachlarz wspomnień z „kinowych dni”. Bill, będąc pastorem nowo powstałego kościoła, nieraz musiał wypełniać obowiązki nie tylko nauczyciela, ale także muzyka, doradcy, udzielał ślubów i musiał zadbać o fundusze. Ja grałam na flecie w grupie uwielbienia, pisałam artykuły i zapoczątkowałam służbę dla młodych mam. Shauna i Todd cieszyli się „luksusami” pokoiku dla niemowląt, urządzonego w łazience damskiej, a później klasami dla dzieci, które odbywały się za maszyną do popcornu. Oh, te wspaniałe dni pierwszych lat!

W ten weekend nasi wspaniali artyści zabiorą nas w porywającą (i zapierającą dech w piersiach) podróż przez lata, które upłynęły od tych pierwszych dni. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że się do nas przyłączycie w tym kreatywnym świętowaniu tego, co Bóg dokonał pośród nas.

Ale tak, jak ten weekend jest świętowaniem przeszłych dni, tak samo będzie spojrzeniem w przyszłość.

Sześć lat temu, kiedy razem z Billem skończyliśmy 60 lat, wiedzieliśmy, że nadszedł czas, by zastanowić się nad nowym liderstwem, które poprowadzi Willow w przyszłość. Ufaliśmy, że tak, jak wtedy razem z grupą młodych naśladowców Jezusa byliśmy powołani i przygotowani do rozpoczęcia tej służby, tak samo i teraz następne pokolenie liderów jest przygotowywane i powołane, aby podążać w przyszłość.

Po długim i głęboko przemodlonym procesie sukcesji, Rada kościoła Willow Creek wyselekcjonowała i zatwierdziła nasz przyszły zespół liderów, który ogłosimy w ten weekend. Razem z Billem i całą naszą rodziną prawdziwie cieszymy się tą chwilą, szczerze wierząc, że będzie to błogosławieństwem i darem dla kościoła, który tak bardzo kochamy.

Zapraszamy wszystkich, którzy mieszkają w metropolii Chicagowskiej , do przyłączenia się w świętowaniu tego wydarzenia we wszystkich naszych placówkach. Dla tych z was, którzy przebywają poza naszym zasięgiem, zapraszamy do obejrzenia naszych nabożeństw w tą sobotę i niedzielę na www.wiloowcreek.tv  .

Życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji tej rocznicy!!!

Lynn Hybels

Już nie mogę się doczekać tego weekendu i mam nadzieję, ż się do nas przyłączycie!

Moc błogosławieństw,

Bill Hybels

Czym się szczycisz? – “Cultivating” 5 lipca

gaelle-marcel-8992

List do Filipian 3:1-11

W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu! Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś — zabezpiecza. Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja: obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk od pokoleń. W stosunku do Prawa: faryzeusz; w kwestii gorliwości: prześladowca Kościoła; co do sprawiedliwości — jeśli mierzyć ją normą Prawa — człowiek bez zarzutu. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą Prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu — dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania.”

Apostoł Paweł, zanim stał się naśladowcą Chrystusa, był szanowanym, wykształconym i dobrze ustawionym człowiekiem. Jednak w obliczu niezmierzonej łaski i miłości Pana Jezusa, i Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, dla Pawła rzeczy doczesne przestały miec wartość. Zostawił wszystko, z czego przedtem był znany, zostawił swój majątek, by zyskać to, co na prawdę ma wartość. Pomimo tego, że stracił wszystko dla wiary, Paweł odczuwał pełnię radości i uważał to za niezwykle ważne, byśmy też ją odczuwali. Ale do tego potrzebne jest myślenie z perspektywy wieczności, zrozumienie, że w świetle tego, co czeka nas w niebie, wszystko inne gaśnie.

Rozważania

 1. Co w życiu pomaga ci skupić się na rzeczach wieczności?
 2. Co w twoim życiu przykuwa twoją uwagę do rzeczy doczesnych? W jaki sposób mógłbys zacząć pracować nad zmianą tego myślenia?
 3. Jakie relacje i zachowania musiałbyś zmienić, by twoje serce było pełne radości perspektywą wieczności?

Modlitwa

 • podziękuj Bogu za to, że w Chrystusie Jezusie masz zapewnioną wieczność, że dzięki Jego krwi przelanej za ciebie na krzyżu, ciężar twoich win i grzechu nie może już oddzielić cię od Bożej miłości
 • powiedz Bogu o tych rzeczach i relacjach, które wysysają z ciebie radość, poddaj mu te wszystkie sytuacje
 • poproś Boga, by dał ci zrozumienie tego, co w wieczności On przygotował dla ciebie i wypełnił cię pokojem zaufania, że On ma przecież wszystko pod kontrolą

 

Niezależnie od sytuacji – “Cultivating” 4 lipca

annie-spratt-245114

1 List do Tesaloniczan 5:16-18

Zawsze bądźcie radośni, nieustannie się módlcie, i—niezależnie od sytuacji—bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy.”

Te słowa apostoła Pawła wydają się niemożliwe do wykonanania. Czy na prawdę można “radować się zawsze”? Ktoda radę “modlić się nieustannie”? Czy to możliwe, by niezależnie od sytucji, być nieustannie wdzięczym? Gdyby te słowa powiedział ktoś, kto wiedzie wygodne życie, bez problemów i bólu, to nie miałyby one takiego znaczenia, ale słowa te są napisane przez apostoła Pawła, którego życie było pełne zmagań, przeszkód. Apostoł Paweł doświadczył w swoim życiu prześladowań, biczowania, więzienia i wiele razy był bliski śmierci przez ukamienowanie. Nasuwa się więc pytanie: jak on to robił, skąd brała się u niego ta radość i pozytywne myślenie? Z życia Pawła wiemy, że w pełni poddawał się prowadzeniu Boga, nieustannie rozmyślał nad Jego wolą, z niegasnącym entuzjazmem dzieląc się ze wszystkimi Ewangelią. Ale poza tym, Paweł otaczał się ludźmi pełnymi wiary, którzy go wspierali, pokrzepiali, modlili się za niego i tak jak on, mieli niewzruszone przekonanie w powołanie, które dał nam Chrystus.

Rozważania

 1. Co przywodzą ci na myśl słowa dzisiejszego fragmentu? CZy jest taka sfera twojego życia, w której trudno jest ci się radować? Jeśli sytuacja w jakiej jesteś nie pobudza do radości, to na czym możesz się wtedy skoncentrować, by wciąż byc pełnym radości?
 2. Pomyśł o osobach, których obecność wnosi radość do twojego życia. Jak myślisz, co sprawia, że są przepełnieni radością?
 3. Jak ty sam możesz być źródłem radości w życiu innych?

Modlitwa:

 • podziękuj Bogu za zbawienie, które nam dał w Jezusie, za Jego bezgraniczną miłość do nas;
 • powiedz Bogu o wszystkim, co zabiera ci radość w twoim życiu, i oddaj to pod Jego kontrolę;
 • poproś, by pomógł ci zawsze myśleć o tym, co w górze, ożyciu wiecznym, które zostało ci podarowane w śmierci Jezusa.

 

Jeśli wzbudzasz niepokój w innych – “Cultivating” 3 lipca

terry-tan-de-hao-300011

List do Rzymian 14:13-18

Nie oskarżajcie się więc nawzajem, ale raczej starajcie się nie być przeszkodą lub zniechęceniem dla innych wierzących. Osobiście wiem i jestem głęboko przekonany na podstawie autorytetu naszego Pana, że żaden pokarm, sam w sobie, nie jest nieczysty. Może jedynie być nieczysty dla tego, kto go za taki uważa.  Jeśli jednak z powodu jedzenia wzbudzasz niepokój w innym wierzącym, nie kierujesz się miłością. Z powodu pokarmu nie osłabiaj duchowo tego, za którego umarł Chrystus. Niech wasze dobre przekonanie nie będzie dla innych powodem do bluźnierstwa. Istotą królestwa Bożego nie są przecież przepisy dotyczące jedzenia i picia, ale prawość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto w taki sposób służy Chrystusowi, podoba się Bogu i będzie się cieszył uznaniem ludzi. “

Powyższy fragment mówi o tym, że jedną z fundamentalnych charakterystyk życia z Bogiem jest radość. Niestety, ten świat stara się nam ją wykraść. Pomyśl, jak wszystko na tym świecie (radio, reklamy w telewizji i w gazetach, bilbordy), już od małego uczy nas, że to, co mamy, to za mało, to nie wystarczy; musimy mieć więcej, lepsze, nowsze. Głęboko w nas, już od młodości, kształtuje się poczucie niedosytu i rozczarowania, sprawiając że szukamy wypełnienia i zaspokojenia tej luki w zakupie coraz to nowszych rzeczy, w poszukiwaniu coraz to nowszych przeżyć. Skoncentrowani na tym, czego nie mamy, często nie zauważamu i nie cieszymy się tym, co zostało już nam dane przez Boga. Jednocześnie często ustanawiamy prawa i przepisy, według których osądzamy innych, patrząc na to co mają, lub czego nie mają. Istota Królestwa Bożego polega na czymś zupełnie innym. Prawdziwa radość wynika z naszej relacji z Duchem Świętym.

Rozważania:

 1. Przypomnij sobie czas, kiedy przeżywałeś głęboką radość, poczucie satysfakcji i zadowolenia. W jakich to było okolicznościach?
 2. Co w twoim życiu wykrada ci radość? Jak możesz zmienić swoje nawyki i przyzwyczajenia, by zacząć aktywnie kultywować radość?

Modlitwa:

 • poproś Boga, by pomógł ci pogłębiać relację z Duchem Świętym
 • poproś, by dał ci odwagę, przekonanie i siłę, by zmieniać styl życia na wypełniony satysfakcją i zadowoleniem z tego, co już mamy (rodzina, przyjaciele, zbawienie, przebaczenie grzechów, niezmienna miłość Bożą)

 

Nic ukrytego – “On powiedział” Dzień 4/T1

caleb-woods-182648
fot. Caleb Woods

Ewangelia Łukasza 8:17

“Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.”

 

Mały chłopiec zapytał mamę: “- Czy Bóg widzi, jak się schowam w pokoju?”. “- Tak” – odpowiedziała mama. “- Czy Bóg widzi, jak się schowam w szafie?”. “-Tak” – odpowiedziała mama. “-Czy Bóg widzi mnie, jak jest już ciemna noc?” . “Tak” – odpowiedziała mama. Chłopczyk siedział przez chwilę w milczeniu, a potem powiedział: “- To za bardzo mi się to nie podoba.”

Dzisiejszy werset przypomina nam, że ze wszystkiego, co robimy i mówimy, a nawet myślimy, będziemy jednego dnia rozliczeni. Z każdej ukrytej rzeczy, z każdego sekretu, który udało nam się ukryć przed ludźmi.

Rozważania:

 • Czy jest coś w twoim życiu, co robisz z nawyku, a co zmieniłbyś natychmiast, gdybyś wiedział, że wszyscy się o tym dowiedzą?
 • Zastanów się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś wiedział, że wszyscy je obserwują?
 • Z jakich sekretów przeszłości nie rozliczyłeś się jeszcze? Dlaczego?
 • Co możesz uczynić w tym tygodniu, by pozbyć się złych nawyków i zachowań? Kogo mógłbyś poprosić o pomoc w tym?

“Miarą charakteru człowieka jest to, co on robi wiedząc, że nikt się o tym nie dowie. “ – Thomas Macauley

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:8, 12-13

 A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,”

“Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”

List Pawła do Efezjan 4:25, 29, 31-32

“Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.”

“Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.”

 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.”

Pan podnosi wszystkich zgnębionych – Dzień 4/T3

 

cristian-newman-85107

Psalm 145:13-16

 “<Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty>.

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. “

 

Rozważania: 

 • Czego nauczyłeś się o Bogu czytając dzisiejszy psalm?
 • Kiedy myślisz o skromnej i pokornej osobie, kto przychodzi ci na myśl? Dlaczego?
 • Pomyśl o swoim życiu i powiedz, gdzie widzisz w nim pychę  i dumę: czy to w interakcjach z rodziną, przyjaciółmi, w pracy, czy też w sposobie podejścia do życia? Jak by te interakcje i reakcje wyglądały, gdyby motywowane były skromnością i pokorą?
 • Pomódl się słowami dzisiejszego psalmu o tych, co w pokorze i skromności służą Bogu, bez fanfar i oklasków.

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)