Kategoria: Uncategorized

To po co te wszystkie problemy i zmagania?

Wielu się zastanawia, czy Biblia może mieć jakiekolwiek praktyczne zastosowanie w ich życiu. Pierwszy List Apostoła Piotra (1Pt ) został napisany do grupy ludzi, którzy przechodzili przez niezasłużone zmagania i problemy. Piotr, który przecież był bliskim przyjacielem Jezusa, zachęca do rozpoznania problemu i daje wskazówki, jak w tym trudnym okresie powinni prowadzić swoje życie.

1 Piotra 1:6-8

Ale jak tu być radosnym, kiedy tak bardzo cierpią? Dlaczego tak się dzieje? Ten czas próby, zmagania — to wszystko ma w sobie cel. List Piotra nakreśla obraz życiowych sztormów, które mają pozytywny wpływ na rozwój naszej wiary. To w czasie tych sztormów sprawdza się nasz charakter, obnażając negatywne cechy i dając w ten sposób szansę na doszlifowanie niektórych cech naszego charakteru i na umocnienie naszej wiary. Trudne chwile w naszym życiu ujawniają, co tak na prawdę siedzi w nas w środku, stres i zmagania obnażają naszą prawdziwą naturę. Inaczej zachowujemy się w dobrych chwilach, a inaczej w złych. Różnicę tego spektrum możemy powoli zacierać pracując nad naszym charakterem, świadomi naszych wad i przyzwyczajeń. Sprawdzianem i punktem odniesienia poziomu naszej wiary i dojrzałości chrześcijańskiej jest nasze zachowanie w tudnych i problematycznych sytuacjach. Czy jesteśmy wtedy tak samo kochający, cierpliwi, uprzejmi i miłosierni, jak w chwilach dla nas dobrych?

To właśnie w czasie trudnym i pełnym zmagań mamy okazję rozpoznać i pracować nad naszym charakterem. Stres i trudności maja to do siebie, że potrafią kształtować charakter w złym lub w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o nasze zachowanie, to Biblia stawia poprzeczkę dosyć wysoko:

1 Piotra 3:8

Nie powinniśmy nawet myśleć o odwecie. Nie powinniśmy oddawać złem za zło. W Biblii jest to bardzo jasno przedstawione. Czasami chcielibyśmy coś komuś dosadnie odpisać na naszych mediach internetowych (Twitter czy Facebook). Ale nie tego oczekuje od nas Bóg. Nasze zachowanie powinno być bez zarzutu. Jako wierzący powinniśmy odzwierciedlać Boży charakter, Jego świętość, miłość i dobroć

Ojcze mój – 2 dzień

 

Ewangelia Mateusza 6:5-15

„Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! 9 Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Dzisiaj zwrócimy uwagę na pierwsze słowa „Modlitwy Pańskiej”. Najpierw jednak zauważ, jak Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby nie modlili się na pokaz, żeby tylko wyglądać na bardzo duchowych i świętych, powtarzając na okragło te same zwroty, byle tylko dużo i szybko. Dlaczego? Pan Jezus chce abyśmy zrozumieli, że Bóg naprawdę słucha naszych modlitw. Jezus chce abyśmy modlili się mając pewność i ufność, że Bóg, jak dobry ojciec, zawsze nas wysłucha, troszczy się o nas i odpowiada na modlitwy swoich dzieci.  Pragnie też, żebyśmy do modlitwy podchodzili przede wszystkim z uwielbieniem w naszych sercach i na naszych ustach, chwaląc Boga za to kim jest, że zawsze jest blisko nas, nasz Bóg i Ojciec.

 1. Zastanów się nad zwrotem: „niech Twoje święte Imię będzie uwielbione”. Starsze tłumaczenia mają: „niech się święci Imię Twoje”. W jaki sposób oddajesz honor i cześć Imieniu Bożemu? Jak mógłbyś to robić?
 2. Jakie znaczenie mają dla ciebie słowa, że Bóg jest twoim Ojcem? Jaki to ma wpływ na to, jak teraz będziesz podchodził do modlitwy i jak  będziesz się do Niego zwracał?
 3. Mając na uwadze, że nasze modlitwy powinny przede wszystkim chwalić i wywyższać Boga, jak powinno  zmienić się twoje życie modlitewne i jak powinna zmienić się treść twoich modlitw?

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki.”

– przekład Nowe Przymierze.

Rozważania do pobrania w formacie PDF Ojcze moj 2 dzien

1 Tydzień – Modlitwa Pańska

unnamed

Materiał do pobrania w formie dokumentu Word – 1 tydzień Modlitwa Pańska PL

Modlitwa na otwarcie spotkania:

„Panie Jezu, tak jak uczyłeś nas jak się modlić, uczysz nas także jak być spójną społecznością wierzących, kierującą się miłościa i łaską. Pomóż nam prosimy, byśmy pomogli sobie nawzajem poznawać Ciebie więcej i głębiej. Amen.”

Pytanie na „rozgrzewkę”

 • W jaki sposób w zeszłym tygodniu Bóg wniósł radość do twojego życia?

Rozważania:

 1. Czy do tej pory modliłeś się Modlitwą Pańską? Czy robiłeś to regularnie, czy tylko od czasu do czasu? Może tylko podczas wizyt w kościele? Czy do tej pory była to po prostu wyuczona modlitwa, w której słowa nie zagłębiałes się za bardzo?
 2. Jak wygląda twoje życie modlitewne? Jak wygląda twoja rozmowa z Bogiem? Czy przychodzi ci to łatwo, czy też zmagasz się ze znalezieniem czasu i motywacji? Jak wydarzenia twojego życia wpływają na to? Jakimi słowami się modlisz?

Ewangelia Mateusza 6:5-15
„Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

3. Jakie ma dla ciebie znaczenie nazywanie Boga twoim Ojcem? Czy trudno ci to przychodzi? Czy to ci pomaga? Jakie wywołuje to w tobie mysli i uczucia?
4. Która z części Modlitwy Pańskiej najbardziej przykuwa twoją uwagę? Jak myślisz, dlaczego?
5. Jakie masz potrzeby, czy to duchowe czy materialne, które pragniesz aby Bóg zaspokoił w tym tygodniu?
5. Steve mówił, że wszystko co mamy powinno być zaangażowane w działanie Królestwa Bożego – nasz czas, wpływy jakie mamy, słowa, które wypowiadamy, nasze dobra, wszystko! Czego nie potrafisz jeszcze używać na potrzeby Bożego Królestwa?

Na głębsze wody:
Kiedy Pan Jezus mówił o Królestwie Bożym do ówczesnych słuchaczy, to używał konceptów  dobrze dla nich zrozumiałych. Królestwo Boże często jest wzmieniane na kartach Starego Testamentu, szczególnie przez proroka Izajasza. Poniższy fragment często jest wiązany ze Świętami Bożego Narodzenia, ale jego znaczenie wybiega poza ramy czasowe tego wydarzenia. Słowa te opisują, jak wygląda i działa Królestwo Boże, o którym Pan Jezus mówił, że przybliżyło się i które jest tak aktualne dzisiaj, jak było i wtedy.

Księga Izajasza 9:1-7
 „Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.
Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele1.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów2.
Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
Albowiem Dziecię3 nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju3.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Wydał Pan wyrok na Jakuba,
i spadł on na Izraela.”

6. Dobrze jest wiedzieć, zwłaszcza kiedy modlimy się: „przyjdź Królestwo Twoje”, że niektóre myśli regularnie przewijają się przez Izajaszowy opis Królestwa:

 • Blask Bożej obecności
 • Sprawiedliwość
 • Radość
 • Pokój
 • Zbawienie
 • Uzdrowienie
 • Które z nich zauważyłeś we fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy?

7. Która z powyższych charakterystyk Królestwa Bożego jest najbardziej potrzebną w otaczającym ciebie świecie, której z nich najbardziej brakuje w twoim życiu?
8. Którą z powyższych charakterystyk Królestwa Bożego chciałbyś pomóc urzeczywistnić w twoim otoczeniu? Co możesz zrobić w tym kierunku?

Wspólna dyskusja:

 • Na podstawie wysłuchanego kazania Steva i na podstawie dzisiejszych rozmów, jakie zmiany zaprowadzisz w swoim życiu w tym tygodniu?
 • Módl się. W tym tygodniu zastosuj Modlitwę Pańską jako wzór dla twojej osobistej modlitwy. Każdy werset może posłużyć za punkt wyjściowy do wyrażenia modlitwy swoimi słowami. Każdego dnia możesz skoncentrować się na innej linijce Modlitwy Pańskiej, np.: w pierwszego dnia skupisz się na zwrocie „Ojcze nasz”, następnego dnia na „niech się święci Imię Twoje”, itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii rozważań będziemy zgłębiać kolejne fragmenty „Kazania na Górze”. Bardzo pomocnym będzie codzienne czytanie rozważań.
 • Przybliżaj Królestwo Boże. Wybierając jeden aspekt twojego życia, czy to posiadaną własność, czy też wpływy, jakie masz w swoim środowisku, relacje z innymi, pozwól by Bóg wprowadzał swoje Królestwo właśnie w tej sferze twojego życia. Przynoś to do Boga w swoich codziennych modlitwach, wsłuchując się, w jaki sposób Bóg chce byś używał to dla Jego Królestwa i z odwagą podążaj tym śladem.