Category: Stworzony do większych celów

Zamieszkał posród nas – Dzień 74

Jeżeli-Bóg-z-nami

Ewangelia Jana 1:14-18

“A Słowo stało się ciałem
    i zamieszkało wśród nas.
    I oglądaliśmy Jego chwałę,
    chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
    pełen łaski i prawdy.
 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.”

Pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest dobrym miejscem, do którego możemy się zwrócić, kiedy ogarnia nas zwątpienie, co do bliskości Boga, Jego miłości i miłosierdzia. W pierwszej linijce jest napisane: “A Słowo było Bogiem” i zaraz poten: “A Słowo ciałem sie stało i zamieszkało między nami.”. Bóg w osobie Pana Jezusa zbliżył się do nas, by pokazać nam, jak bardzo nas kocha, przeżywając nasze codzienne problemy, cierpienia, pragnienia, lęki i radości. W Chrystusie możemy zbliżyć się do Boga i mieć z nim bliską relację.

Rozważania

  • Co w tym fragmencie Słowa przemawia do ciebie najbardziej? Dlaczego?
  • Jakie prawdy o Panu Jezusie są objawione w tym fragmencie? Jakie emocje wzbudzają one w tobie ?
  • W jaki sposób prawdy zawarte w tym fragmencie mają wpływ na to, jak się modlisz i jak dzielisz sie Ewangelią z innymi?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Natomiast Pan stanął przy mnie – Dzień 73

support

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:9-22
” Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander*, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
Końcowe pozdrowienia

Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora! Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus z duchem twoim!
Łaska z wami! Amen. “

Wielu z nas wyobraża sobie, że Bóg jest gdzieś wysoko w niebie, z daleka od naszego fizycznego świata. Ale Bóg jest bliżej, niż nam się to wydaje. Duch Święty, który przebywa między nami, Pan Jezus, który mieszka w nas – Bóg jest obecny w szczególny sposób, kiedy zbieramy sie razem w Jego imieniu. Paweł opisuje tutaj, jak w momencie, kiedy wszyscy go opuścili, sam Pan Jezus stanął przy nim i wzmocnił go w czasie głoszenia Ewangelii. W jaki sposób świadomość tego, że Pan Jezus stoi przy nas, kiedy jestesmy osłabieni i w czasie, kiedy głosimy Jego Ewangelię, może zmienić nasze podejście do głoszenia Dobrej Nowiny?

Rozważania

  • Czy pamiętasz sytuację, kiedy odczułeś, że sam Pan Jezus jest przy tobie? Kiedy i w jakich okolicznościach to się stało?
  • Czy na myśl, że Pan Jezus stoi przy tobie, odczuwasz jakiś opór, lub niepewność? Dlaczego?
  • W jakich sytuacjach chciałbyś odczuć obecność Pana Jezusa i doznać Jego pocieszenia i wzmocnienia? Pomódl się i poproś, by Pan Jezus dał ci odczuć swą obecność w chwilach potrzeby.

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Roztropny i niewinny – Dzień 72

13442137_10153929198893451_4620605148465738858_n

Ewangelia Mateusza 10:16-22

“Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.”

W tym tygodniu rozważamy słowa apostoła Pawła (2Tym 4:9-22) ostrzegające przed ludźmi, którzy przynoszą szkodę głoszeniu Ewangelii Pana Jezusa.  W dzisiejszym fragmencie czytamy, jak Pan Jezus wysyłając swoich 12 uczniów z poleceniem głoszenia Dobrej Nowiny, nakazuje im by byli ostrożni i roztropni w tym, co robią, jednocześnie nakazując, by byli niewinni jak gołebica w swoim zachowaniu. Jak to zrobić, by jednocześnie być roztropnym i niewinnym w swoim postępowaniu? Jak być ostrożnym i wrażliwym na drugich jednocześnie? Odpowiedź znajduje się w ostatnim zdaniu tego fragmentu. Jedynie poddając się prowadzeniu Ducha Świętego, wsłuchując się w Boży głos, możemy to osiągnąć.

Rozważania

  • Jak rozumiesz powyższe słowa Pana Jezusa, by być roztropnym jak wąż i nieskazitelnym jak gołębica?
  • Co pomaga ci w rozróżnieniu pomiędzy prowadzeniem Ducha Świętego a twoim własnym rozumowaniem? Jakie duchowe rutyny twojego dnia codziennego są  w tym pomocne? Co jest przeszkadza ci w słyszeniu głosu Ducha Świętego?
  • Jak ci się wydaje, do czego zachęca cię Bóg, na co chce byś zwrócił uwagę czytając ten fragment Jego Słowa? Jak możesz zastosowac to w swoim życiu?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)