Category: Stworzony do większych celów

Pan mym dziedzictwem – Dzień 77 (07/31)

GaborfromHungary 5

Psalm 16:5-11

“Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
    To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.
 
Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
    i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
    bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
 
 Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
 Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.”

Rozważania

 • Co w tym psalmie zwraca twoją uwagę?
 • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
 • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Bo z tobą jest Pan – Dzień 76

svklimkin 16

Przypowieści Salomona 3:21-26

” Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu,
    niech one ci z oczu nie schodzą,
a życiem twej duszy się staną,
    wdzięczną ozdobą dla szyi.
 I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,
    bo noga się twoja nie potknie;
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,
    zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
Nagły strach cię nie przerazi
    ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
bo z tobą jest Pan,
    przed sidłem twą nogę ochroni.”

Rozważania

W ciszy i z rozmysłem przeczytaj powyższą przypowieść, dwa lub trzy razy. Jak myślisz, co Bóg pragnie ci w tych słowach przekazać? Poproś Boga, by objawił ci pełne znaczenie tych słów.

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. ” (2 Tym 4:18)

Ostatnie słowa -Dzień 75

 

Pannonnique

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:9-22
” Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander*, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
Końcowe pozdrowienia

Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora! Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus z duchem twoim!
Łaska z wami! Amen. “

Ostatnie słowa Pawła do Tymoteusza i do wszystkich tych, którzy będą czytać te słowa poprzez wieki, były: “Pan Jezus z duchem twoim! Łaska z wami! “. Dla apostoła Pawła najważniejszą rzeczą w życiu każdego chrześcijanina jest obecność i rządy Pana Jezusa w naszych sercach i w życiu, i nasze zrozumienie pełni Jego odkupieńczej łaski. Uchwyciwszy się tych prawd, z odwagą i wytrwałością, znosząc wszelkie cierpienie, pełni nadziei i wiary po ostatni dzień naszego życia możemy głosić Dobrą Nowinę o Królestwie.

Rozważania

 • W jakich sytuacjach i okolicznościach zdarza ci się zapomnieć o obecności Pana Jezusa i Jego łasce? Dlaczego tak się dzieje? Jakie duchowe rutyny dnia codziennego mogą ci pomóc w pokonaniu tego problemu?
 • Jakie ostatnie słowa chciałbyś pozostawić po sobie dla swoich bliskich? O czym chciałbyś, by zawsze pamiętali, gdy ciebie już tu nie będzie?
 • Biorąc pod uwagę całą serię rozważań z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, pomyśl o dwóch, lub trzech prawdach, które Bóg ci objawił w tym czasie. Jakie zachowania i cechy charakteru uległy przemianie w twoim życiu pod wpływem tych prawd i rozważań?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Zamieszkał posród nas – Dzień 74

Jeżeli-Bóg-z-nami

Ewangelia Jana 1:14-18

“A Słowo stało się ciałem
    i zamieszkało wśród nas.
    I oglądaliśmy Jego chwałę,
    chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
    pełen łaski i prawdy.
 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.”

Pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest dobrym miejscem, do którego możemy się zwrócić, kiedy ogarnia nas zwątpienie, co do bliskości Boga, Jego miłości i miłosierdzia. W pierwszej linijce jest napisane: “A Słowo było Bogiem” i zaraz poten: “A Słowo ciałem sie stało i zamieszkało między nami.”. Bóg w osobie Pana Jezusa zbliżył się do nas, by pokazać nam, jak bardzo nas kocha, przeżywając nasze codzienne problemy, cierpienia, pragnienia, lęki i radości. W Chrystusie możemy zbliżyć się do Boga i mieć z nim bliską relację.

Rozważania

 • Co w tym fragmencie Słowa przemawia do ciebie najbardziej? Dlaczego?
 • Jakie prawdy o Panu Jezusie są objawione w tym fragmencie? Jakie emocje wzbudzają one w tobie ?
 • W jaki sposób prawdy zawarte w tym fragmencie mają wpływ na to, jak się modlisz i jak dzielisz sie Ewangelią z innymi?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Natomiast Pan stanął przy mnie – Dzień 73

support

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:9-22
” Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander*, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
Końcowe pozdrowienia

Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora! Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus z duchem twoim!
Łaska z wami! Amen. “

Wielu z nas wyobraża sobie, że Bóg jest gdzieś wysoko w niebie, z daleka od naszego fizycznego świata. Ale Bóg jest bliżej, niż nam się to wydaje. Duch Święty, który przebywa między nami, Pan Jezus, który mieszka w nas – Bóg jest obecny w szczególny sposób, kiedy zbieramy sie razem w Jego imieniu. Paweł opisuje tutaj, jak w momencie, kiedy wszyscy go opuścili, sam Pan Jezus stanął przy nim i wzmocnił go w czasie głoszenia Ewangelii. W jaki sposób świadomość tego, że Pan Jezus stoi przy nas, kiedy jestesmy osłabieni i w czasie, kiedy głosimy Jego Ewangelię, może zmienić nasze podejście do głoszenia Dobrej Nowiny?

Rozważania

 • Czy pamiętasz sytuację, kiedy odczułeś, że sam Pan Jezus jest przy tobie? Kiedy i w jakich okolicznościach to się stało?
 • Czy na myśl, że Pan Jezus stoi przy tobie, odczuwasz jakiś opór, lub niepewność? Dlaczego?
 • W jakich sytuacjach chciałbyś odczuć obecność Pana Jezusa i doznać Jego pocieszenia i wzmocnienia? Pomódl się i poproś, by Pan Jezus dał ci odczuć swą obecność w chwilach potrzeby.

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Roztropny i niewinny – Dzień 72

13442137_10153929198893451_4620605148465738858_n

Ewangelia Mateusza 10:16-22

“Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

 Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.”

W tym tygodniu rozważamy słowa apostoła Pawła (2Tym 4:9-22) ostrzegające przed ludźmi, którzy przynoszą szkodę głoszeniu Ewangelii Pana Jezusa.  W dzisiejszym fragmencie czytamy, jak Pan Jezus wysyłając swoich 12 uczniów z poleceniem głoszenia Dobrej Nowiny, nakazuje im by byli ostrożni i roztropni w tym, co robią, jednocześnie nakazując, by byli niewinni jak gołebica w swoim zachowaniu. Jak to zrobić, by jednocześnie być roztropnym i niewinnym w swoim postępowaniu? Jak być ostrożnym i wrażliwym na drugich jednocześnie? Odpowiedź znajduje się w ostatnim zdaniu tego fragmentu. Jedynie poddając się prowadzeniu Ducha Świętego, wsłuchując się w Boży głos, możemy to osiągnąć.

Rozważania

 • Jak rozumiesz powyższe słowa Pana Jezusa, by być roztropnym jak wąż i nieskazitelnym jak gołębica?
 • Co pomaga ci w rozróżnieniu pomiędzy prowadzeniem Ducha Świętego a twoim własnym rozumowaniem? Jakie duchowe rutyny twojego dnia codziennego są  w tym pomocne? Co jest przeszkadza ci w słyszeniu głosu Ducha Świętego?
 • Jak ci się wydaje, do czego zachęca cię Bóg, na co chce byś zwrócił uwagę czytając ten fragment Jego Słowa? Jak możesz zastosowac to w swoim życiu?

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Strzeż się – Dzień 71

thL1JL8EFN

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:9-22
” Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander*, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.
Końcowe pozdrowienia

Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora! Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus z duchem twoim!
Łaska z wami! Amen. “

Tą są ostatnie słowa Pawła  do Tymoteusza. Paweł wiedział, że jego życie dobiega końca i choć wielu przyjaciół i współpracowników opuściło go, to jednak on sam pozostał wierny i pełen nadziei. Zostawiając ostatnie polecenia, Paweł ostrzega Tymoteusza przed Aleksandrem, który zadał dużo szkody głoszeniu Ewangelii Chrystusa. Nie wiemy dokładnie co się stało, ale słowa Pawła nakazują nam nie tylko strzec własnej wiary, ale także chronić przekaz Ewangelii Pana Jezusa.

Rozważania

 • Jak ci się wydaje, które z naszych zachowań i wypowiedzi, przynoszą szkodę głoszeniu Ewangelii? Jakie akcje i zachowania dzisiejszego kościoła są przeszkodą w głoszeniu Ewangelii? Dlaczego?
 • Z modlitwą poproś Boga, by pokazał ci, przed kim z twojego otoczenia powinieneś mieć się na baczności? Kogo mógłbyś poprosić o pomoc w zaadresowaniu tej kwestii w poprawny sposób?
 • Zastanów się, kto w twoim otoczeniu jest w niebezpieczeństwie duchowego i emocjonalnego ataku, i potrzebuje modlitwy i pomocy. Zobowiąż się, że będziesz modlił się o tę osobę przez jakiś czas i bądź wyczulony na to, do czego zachęca cię Bóg w tej sprawie.

Werset do zapamiętania
” Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. “ (2 Tym 4:18)

Nie nam Panie, nie nam – Dzień 70

photo-1469130090369-32fed786f0fb.jpg

Psalm 115:1-8

“Nie nam, Panie, nie nam,
    lecz Twemu imieniu daj chwałę 
    za Twoją łaskawość i wierność!
 Czemu mają mówić poganie:
    «A gdzież jest ich Bóg?» 
Nasz Bóg jest w niebie;
    czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki to srebro i złoto,
    robota rąk ludzkich.
Mają usta, ale nie mówią;
    oczy mają, ale nie widzą.
Mają uszy, ale nie słyszą;
    nozdrza mają, ale nie czują zapachu.
Mają ręce, lecz nie dotykają;
    nogi mają, ale nie chodzą;
    gardłem swoim nie wydają głosu.
Do nich są podobni ci, którzy je robią,
    i każdy, który im ufa.”

Rozważania

 • Co w tym psalmie zwraca twoją uwagę?
 • W jaki sposób słowa tego psalmu odnoszą się do twojego życia?
 • Przez minutę, w ciszy wsłuchaj się w Boży głos. Co w twoim życiu powinno być odpowiedzią na słowa tego psalmu?

 

Werset do zapamiętania
“Gdy Chrystus Jezus powróci w chwale, aby ustanowić swoje królestwo, wtedy będzie sądził wszystkich ludzi – zarówno żywych, jak i umarłych. Stojąc przed obliczem Boga i Chrystusa, proszę cię więc: Głoś słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji – bez względu na okoliczności. Ostrzegaj ludzi, zwracaj im uwagę na ich grzechy, ale również podnoś ich na duchu, okazując im cierpliwość i nauczając ich.” (2 Tym 4:1-2)

Wszystkie twoje drogi – Dzień 69

photo-1441564144304-aef08c564b96 (2).jpg

Przypowieści Salomona 3:5-6

 Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.

Zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki.”

Rozważania

Przeczytaj powyższe przypowieści dwa lub trzy razy. Co przychodzi ci na myśl, kiedy je czytasz? Poproś Boga, by pokazał ci, czego musisz się z nich nauczyć. Zapisz sobie w notesie, co Bóg ci pokazuje w tym Słowie i do czego cię zachęca.

Werset do zapamiętania
“Gdy Chrystus Jezus powróci w chwale, aby ustanowić swoje królestwo, wtedy będzie sądził wszystkich ludzi – zarówno żywych, jak i umarłych. Stojąc przed obliczem Boga i Chrystusa, proszę cię więc: Głoś słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji – bez względu na okoliczności. Ostrzegaj ludzi, zwracaj im uwagę na ich grzechy, ale również podnoś ich na duchu, okazując im cierpliwość i nauczając ich.” (2 Tym 4:1-2)

Dobry finisz – Dzień 68

286266-meta

2 List Apostoła Pawła do Tymoteusza 4:1-8
“Gdy Chrystus Jezus powróci w chwale, aby ustanowić swoje królestwo, wtedy będzie sądził wszystkich ludzi – zarówno żywych, jak i umarłych. Stojąc przed obliczem Boga i Chrystusa, proszę cię więc: Głoś słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji – bez względu na okoliczności. Ostrzegaj ludzi, zwracaj im uwagę na ich grzechy, ale również podnoś ich na duchu, okazując im cierpliwość i nauczając ich. Przyjdzie bowiem czas, że ludzie nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki, ale według swoich własnych upodobań będą dobierać sobie nauczycieli, którzy powiedzą im to, co chcą usłyszeć. Przestaną słuchać prawdy, ale będą skłonni wierzyć w różne niedorzeczne historie. Bądź więc ostrożny i wytrwale znoś cierpienia. Pamiętaj też o powierzonym ci zadaniu głoszenia dobrej nowiny i wywiąż się z tego, czego się podjąłeś.
Mówię o tym, bo nadchodzi dla mnie czas złożenia ofiary Bogu i zbliża się chwila mojego odejścia. Dobrze walczyłem dla Pana. Ukończyłem bieg i zachowałem wiarę. Teraz zaś w niebie czeka na mnie wieniec, który Pan – sprawiedliwy Sędzia – wręczy mi w dniu swojego przyjścia. Zresztą nie tylko ja otrzymam tę nagrodę, ale wszyscy, którzy z utęsknieniem czekają na Jego powrót.”

W tym fragmencie czytamy, w jaki sposób apostoł Paweł rozumiał naśladowanie Pana Jezusa w wymiarze całego życia. Dla Pawła decyzja pójścia za Panem Jezusem nie jest jednorazowym wyznaniem wiary. Paweł porównuje życie chrześcijanina do walki, do biegu w zawodach, do zobowiązania i decyzji mającej wpływ na całe nasze codzienne życie. Czasami jesteśmy zaskoczeni trudnościami, zwątpieniami, problemami i próbami, przez które przechodzimy, ale Paweł pisze, że one są częścią naszej drogi życia. Poprzez nie Bóg nas kształtuje i formuje. Do nas należy być wiernym Bogu i z Jego pomocą i prowadzeniem, walczyć z przeciwnościami życia.

Rozważania

 • Co dotychczas było twoim największym wyzwaniem wiary? W jaki sposób pomogło ci to zrozumieć samego siebie i głębiej poznać Boga?
 • Czytając ponownie dzisiejszy fragment Słowa, poproś Boga, by pogłębił twoje zrozumienie Jego natury, a także objawił ci prawdę o tobie samym. Spisz w swoim notesie to, co usłyszałeś dzisiaj od Boga.
 • Jakie zwątpienia, problemy i trudności najczęściej odciągają cię od Bożej drogi? Kto w twoim życiu, jakie zwyczaje i nawyki,  pomagają ci stać wiernie przy Bogu?

Werset do zapamiętania
“Gdy Chrystus Jezus powróci w chwale, aby ustanowić swoje królestwo, wtedy będzie sądził wszystkich ludzi – zarówno żywych, jak i umarłych. Stojąc przed obliczem Boga i Chrystusa, proszę cię więc: Głoś słowo Boże i bądź gotowy w każdej sytuacji – bez względu na okoliczności. Ostrzegaj ludzi, zwracaj im uwagę na ich grzechy, ale również podnoś ich na duchu, okazując im cierpliwość i nauczając ich.” (2 Tym 4:1-2)