Category: Stali i niewzruszeni

Najwyższa radość – “Stali i Niewzruszeni” Dzień 4

ccj_s

List Jakuba 1:2-4

“Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, wytrwałość zaś, niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków.”

Pan Jezus z pasją dążył do celu, ale z każdym krokiem, który postawił na tej drodze, z każdym uzdrowieniem, nauczaniem, cudem, napotykał na przeszkody i opory.

Następnym czynnikiem pomagającym nam wyrobić w sobie wytrwałość jest próba, problem, przeszkoda. Wiele razy, kiedy zaczynamy coś pełni pasji, nagle stają na naszej drodze przeszkody i problemy, i poddajemy się; najłatwiej wtedy jest poddać się. Brat Pana Jezusa, Jakub, pisał ten list do kościołów, które przechodziły w tamtym czasie przez prześladowania, mówiąc że idąc drogą wiary będziemy przechodzić przez rozmaite doświadczenia, problemy, opory i przeszkody. Tak do kościołów w tamtym czasie, jak i dzisiaj do nas, Jakub mówi: nie poddawaj się, bo w tej próbie jest coś, co pomoże ci wyrobić w sobie wytrwałość, odporność, by stać się dojrzałym chrześcijaninem, bez żadnych braków, zaprawionym w walce. Kiedy problem staje na naszej drodze to mamy do podjęcia jedną z dwóch decyzji: mądrą lub głupią. Mądry człowiek, kiedy przechodzi przez problemy, pogłębia swoją relację z Bogiem, z zaufaniem oddaje mu problem i wsłuchuje się w Jego prowadzenie. Głupiec myśli, że sam sobie da radę ze wszystkim, skutkiem czego w osamotnieniu i wyczerpaniu popada w grzech. Wielu ludzi, kiedy doświadczają przeciwieństw i problemów, zastanawia się: czyja to wina? Rozżalając się nad sobą pytając: dlaczego właśnie ja? Obwiniają innych za swój problem, obgadują i osądzają, nierzadko szukając ratunku i pomocy w złych miejscach, co prowadzi do grzechu, znosząc ich z kursu do osiągnięcia dojrzałości i wytrwałości.

Rozważania:

 • Czy doświadczyłeś ostatnio niespodziewanej próby, problemu? Jak na to zareagowałeś? Jakie podjąłeś decyzje?
 • Przypomnij sobie trudną sytuację, która zbliżyła cię do Boga. W jak sposób twoja wiara została wzmocniona wskutek tej sytuacji?
 • Kiedy w czasie prób w twojej głowie powstają myśli, że nie dasz sobie rady, że powinieneś się poddać, czy masz werset Biblijny, wiersz, czy też piosenkę, po które sięgasz, by odgonić te myśli? Jeśli nie, to zachęcam cię byś wybrał sobie werset, który cię podnosi na duchu i wzmacnia, i nauczył się go na pamięć.

 

Na głębsze wody:

1 List apostoła Piotra 1:6-7

“Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie gdy się objawi Jezus Chrystus.”

List do Rzymian 5:3-5

“(…)Chlubimy się też z ucisków wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

2 List apostoła Pawła do Tymoteusza 3:12

“Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. “

1 List apostoła Piotra 4:12

“Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas  objawienia chwały Jego radowali się i weselili.”

Psalm 3:3-4

“Wielu mówi o mnie: nie ma dla niego ratunku u Boga. Ale Ty Panie jesteś tarczą moją, chwałą moją, i Ty podnosisz głowę moją.”

Psalm 16: 7-8

“Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej nie zachwieję się.”

Co przed nami? – Stali i niewzruszeni Dzień 1/T2

ivan-olachea-73210

List apostoła Pawła do Hebrajczyków 12:1

“(…) złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami”

Jezus był pełen pasji. Jego pasją byli ludzie, wszyscy ludzie, starzy, młodzi; nie robił różnicy między kobieta a mężczyzną, między biednym a bogatym, zdrowym a chorym. Jezus siadał z nimi, rozmawiał, wysłuchiwał, okazywał im troskę, pragnął dać im dostęp do bliskiej relacji z Bogiem Ojcem.

Pasja jest jednym z czynników wyrabiania wytrwałości. Jeśli chcesz wzrastać w wierze, osiągać cele życiowe, to musisz miec do tego pasję, determinację, entuzjazm, wewnętrzną energię, pragnienie, by dotrzeć do celu. Pasja motywuje nas do działania. Jego życie tu na ziemi miało cel, do tego celu niestrudzenie dążył i go wypełnił.

Rozważania:

 • Co pasjonuje ciebie w życiu? Czemu lubisz poświęcać swój czas? O czym myślisz z zainteresowaniem? Co jest w centrum twoim rozmów z przyjaciółmi i rodziną?
 • Co jest celem twojego życia? Czy masz jakieś cele do osiągnięcia w najbliższym czasie? Wypisz sobie trzy cele, które chciałbyś osiągnąć do końca lata.
 • W jakim wymiarze twoje pasje pokrywają się z pasją i celami Pana Jezusa?

Na głębsze wody:

1 List apostoła Pawła do Tesaloniczan 2:19-20

“Bo któz jest nasza nadzieją albo radością, albo korona chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością.”

List do Filipian 3:13

“(…) jedno zaś czynię: zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.”

List do Kolosan 3:1, 17, 23

” A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Boga, o tym, co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi.”

“I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie i w uczynku, wszystko czyńcie w Imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.”

“Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.”

1 List do Tymoteusza 4:15

“O to się troszcz i w tym trwaj, aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.”

2 List do Koryntian 8:9, 10-12

“Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali.”

“A w tej sprawie taką wam daję radę:(…) aby jak ochotne było wasze postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie tego, czego nie ma.”

A tak, jeśli jesteście… – “Stali i niewzruszeni” Dzień 3

william-stitt-111353
fot. William Stitt

List apostoła Pawła do Kolosan 3:1-2

“A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi.”

Apostoł Paweł pisze, w liście do Koryntian, że wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa jest podstawa naszej przemiany. W powyższym wersecie widzimy, że przemiana ta dotyczy nie tylko życia wiecznego, ale też naszego umysłu. Duch Święty, który teraz w nas mieszka daje nam moc odnowienia umysłu i ducha. Nasze myśli, nasze zamiary, nasze podejście do życia powinno teraz ulec zmianie.

Rozważania:

 • W jaki sposób rozmyślanie o tym, co w niebie, motywuje ciebie do zmian w sposobie myślenia i zachowania?
 • Jakie zmiany muszą jeszcze zajść w twoim sposobie myślenia i podejmowania decyzji?
 • W jaki sposób korzystasz z mocy Ducha Świętego, by te zmiany się dokonały?
 • Czy masz kogoś w swoim życiu, kto pomaga ci dostrzec te sfery twojego życia, które wymagają zmian?
 • Czy inni mogą dostrzec w twoim życiu moc działania Ducha Świętego?

Na głębsze wody:

List do rzymian 8:5-6, 11,12:2

“Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł Ducha to życie i pokój.”

“A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.”

“A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

List apostoła Pawła do efezjan 4:22-24

“Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.”

1 List do Koryntian 2:12

“Ale my otrzymaliśmy nie ducha tego świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył.”

2 Koryntian 5:17

“Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.”