Kategoria: Przyjdź Królestwo Twoje – Grupy domowe

6 tydzień – Mądry budowniczy – grupa domowa

devotional capture

Do pobrania dokument PDF 6 tydzień grupa domowa Mądry budowniczy

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Panie Jezu, dzięki za mądrość i dobro zawarte w Twoich naukach „Kazania na górze”. Pragniemy być tymi, którzy nie tylko słuchją Twoich słów, ale też wykonują je. Pomóż nam, abyśmy umieli pomagać sobie nawzajem  i zachęcać do podążania Twoim śladem z radością. Amen.

Na początek

 • W jaki sposób, w tym tygodniu doświadczyłeś Bożej dobroci?

  Od podstaw

  • Pastor Steve mówił, jak mimo, że fundament jest niewidoczny dla oka, to efekty postawienia budynku na dobrym lub złym fundamencie, są łatwe do zaobserwowania. W którym momencie swojego życia zauważyłeś, że coś jest nie tak z fundamentem, na którym się ono opiera? Co się wydarzyło?
  • W których momentach życia miałeś poczucie, że stoisz na solidnym fundamencie? Co się wtedy działo w twoim życiu?

   

  Przeczytaj z grupą na głos fragment z Ewangelii Mateusza 7:24-27 i nawiąż dyskusję na podstawie poniższych punktów.

  • Jak myślisz, co miał na myśli Pan Jezus mówiąc, że wiatry i deszcze na pewno nadejdą?
  • W jaki sposób zastosowanie nauk Pana Jezusa w naszym codziennym życiu, podobne jest ustanowieniu niewzruszonego fundamentu pośrodku tych sztormów?
  • Na jakie przeszkody napotykamy, próbując wprowadzać w życie nauki Pana Jezusa?
  • Steve zaznaczył, że głupiec z przypowieści Pana Jezusa zwodzi samego siebie. Czy miałeś taki moment w swoim życiu, kiedy Duch Święty wskazywał ci, że żyjesz iluzją prawdy, udając tylko, że wszystko jest w porządku, kiedy tak na prawdę pojawiły się już pęknięcia w fundamencie twojego życia?

   

  Na głębsze wody

  Przez ostatnich sześć tygodni rozważaliśmy jedne z centralnych nauk zapisanych w Biblii : „Kazanie na górze”. Jest ono pełne mądrości, inspiracji i wyzwań dla naszego życia. W dzisiejszej, końcowej sesji, przypomnijmy sobie jeszcze raz cały tekst „Kazania na górze” i porozmawiajmy, jakie znaczenie dla nas miałoby wprowadzenie tych nauk w nasze codzienne życie.

  Razem z grupą przeczytajcie jeszcze raz pełny tekst „Kazania na górze” z rozdziałów 5-7 Ewangelii Mateusza. 

  • Które z nauczań Pana Jezusa, zawartych w tym fragmencie, zaskoczyło ciebie najbardziej i dlaczego?
  • Które z tych nauk byłoby ci najłatwiej wprowadzić w życie? Dlaczego?
  • Które byłoby najtrudniej i dlaczego?
  • Biorąc pod uwagę treść „Kazania na górze” i rozmowy w trakcie waszych spotkań przez ostanich 6 tygodni, do których z tych nauk powinieneś podejść bardziej poważnie, na co wskazuje ci Duch Święty? Jak myślisz, dlaczego?

  Kolejne kroki

   Do wspólnej dyskusji:

  • Biorąc pod uwagę to, co powiedział Steve, waszą dyskusję w grupie i to, do czego pobudza ciebie Bóg, jakie kroki podejmiesz w nadchodzącym tygodniu (i nie tylko)?

   

  Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

  • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.

   

  • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.

   

  • Wprowadzając w życie. Pomyśl o wszystkim, czego się nauczyłeś w serii spotkań opartych na „Kazaniu na górze”. Wymień jedną radę/naukę, która utkwiła ci w pamięci, a którą wiesz, że powinieneś lepiej wykonywać w swoim życiu.W jaki sposób możesz się w tym tygodniu przyłożyć do rozmyślnego wprowadzania jej w swoje życie?

   

  Modlitwa na zakończenie

  Módl się o problem i potrzeby, którymi podzieliliście się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.

 

 

5 tydzień – Nie martwcie się – grupa domowa

devotional capture

Dokument PDF –Nie martwcie się – grupa domowa

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Panie Jezu, dziękujemy, że jesteś Bogiem, któremu możemy w pełni zaufać. Pomóż nam oddać Tobie wszystkie nasze lęki i zmartwienia. Pomóż nam, abyśmy umieli odnaleźć pokój i radość w Twojej obecności i w przebywaniu ze sobą nawzajem. Amen.

Na dobry początek

 W jaki sposób, w tym tygodniu doświadczyłeś Bożej dobroci?

Od podstaw

 • O co najczęściej się martwisz?
 • Steve mówił, że źródła naszych zmartwień sprowadzają się do dwóch podstawowych pytań: „Czy nie mam za mało?” i „Jak jestem przez innych postrzegany?” Które z tych pytań najbardziej ciebie dotyka? Jaki ma ono wpływ na twoje życie?

Przeczytaj z grupą na głos fragment z Ewangelii Mateusza 6:25-34 i nawiąż dyskusję na podstawie poniższych punktów.

 • Jak myślisz, dlaczego Pan Jezus mówiąc o naszych zmartwieniach, wzmienił właśnie pożywienie i ubranie? Jak to wygląda w twoim życiu?
 • Jak myślisz, dlaczego tak trudno jest nam nie martwić się?
 • Steve podał nam trzy prawdy, które mogą nam pomóc pokonać zmartwienia:
  • W oczach Bożych jestem cenny
  • Martwienie się w niczym nie pomaga
  • Bóg zna nasze potrzeby i umie je zaspokoić

Z którą z powyższych prawd najbardziej się identyfikujesz? Dlaczego?

 • Steve zachęcił nas do podążania za tym, co ma wartość dla Boga, porzucając szaleńczą pogoń za budowaniem własnego wizerunku i zabezpieczenia materialnego. W jaki sposób zamartwianie się zabiera ci energię, którą mógłbyś użyć w podążaniu za Królestwem Bożym?

Na głębsze wody

Lęki i strach niepewności są bardzo ludzką cechą charakteru. Mają one jednak bardzo niezdrowy wpływ na nasze ciało i ducha. Dlatego też, ten temat jest często poruszany na kartach Biblii. W poniższym fragmencie apostoł Paweł mówi, skąd bierze siłę i zrozumienie, by do każdej trudnej sytuacji podejść z pokojem wewnętrznym i niezaburzonym zadowoleniem.

Razem z grupą przeczytajcie na głos wersety 8-13 z 4 rozdziału listu apostoła Pawła do Filipian i w oparciu o poniższe punkty nawiążcie dyskusję. 

 • Jakiej porady udziela tutaj Paweł jeśli chodzi o doświadczanie Bożego pokoju?
 • Czy jest ci łatwo, czy trudno skoncentrować się na dobrych rzeczach, o których w wersecie 8 mówi Paweł? Dlaczego?
 • Jak opisałbyś „życiowy sekret” Pawła, o którym pisze w wersecie 12? W jaki sposób udaje mu się być zadowolonym w każdej sytuacji?
 • Kiedy porównamy dzisiejsze dwa fragmenty, ten z Ewangeli Mateusza i ten z listu Pawła do Filipian, jakie są w nich podobieństwa? Jak podsumowałbyś ich przesłanie?

Kolejne kroki 

Do wspólnej dyskusji:

 • Biorąc pod uwagę to, co powiedział Steve, waszą dyskusję w grupie i to, do czego pobudza ciebie Bóg, jakie kroki podejmiesz w nadchodzącym tygodniu (i nie tylko)?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Nie martwcie się. Używając słów Pawła z listu do Filipian, postaraj się odwrócić swój umysł od zmartwień. Przeczytaj ponownie fragment z listu do Filipian i wynotuj wszystko, co w twoim życiu podchodzi pod wzmienione przez Pawła kategorie. W tym tygodniu, kiedy zauważysz, że zmartwienia zaczynają wypełniać twoje umysł, zacznij myśleć o dobrych rzeczach, które wynotowałeś i módl się o Boży pokój.

Modlitwa na zakończenie

Módl się o problem i potrzeby, którymi podzieliliście się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.

4 tydzień – Skarby w niebie, 28 październik, 2018

Przyjdz krolestwo twoje

Materiał w formacie PDF dla grup domowych – 4 tydzień Skarby w niebie / English version Week 4 Treasures in Heaven

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Boże, dziękujemy, że jesteś dobrym Ojcem, który zsyła nam dobre dary. Pomóż nam, abyśmy używali tych darów dla Twojej chwały. Daj byśmy na dzisiejszym spotkaniu mogli wspólnie doświadczać Twojej dobroci. Amen.

Pytanie na początek

 • Które z doświadczeń przeszłości cenisz sobie najbardziej?
 • W jaki sposób w tym tygodniu doświadczyłeś Bożej hojności?

Od podstaw

 • Dorastając, jakie lekcje odebrałeś w swojej rodzinie na temat pieniędzy? Czy pieniądze to coś co powinno się oszczędzać, używać, czy może nie trzeba do nich przykładać wagi?
 • Steve mówił, że czasami jest dużo trudniej żyć z myślą o wieczności, dużo łatwiej jest żyć z myślą tylko o tym ziemskim życiu. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób sprawia to trudność tobie?

Przeczytaj z grupą na głos wersety 13-16 z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i używając poniższych pytań, nawiąż dyskusję na temat tego fragmentu.

 • Co sobie cenisz najbardziej?
 • Czy są to ludzie, rzeczy, doświadczenia, idee, a może coś innego? Jak myślisz, dlaczego?
 • Co dla Boga ma największą wartość?
 • Czy rzeczy, które ty sobie cenisz, są także cenne w oczach Bożych? W jaki sposób się różnią od Bożych priorytetów?
 • Steve dał nam wyzwanie, by zastanowić się czy jesteśmy bardziej lojalni mamonie, czy Bogu? W jaki sposób możesz odpowiedzieć na to wyzwanie?

Na głębsze wody

Apostoł Paweł pisał o tym problemie w liście do Tymoteusza wyjaśniając, w jaki sposób powinniśmy gromadzić skarby w niebie.

Przeczytaj wraz z grupą na głos fragment z Listu do Tymoteusza 6:17-19 i używając poniższych pytań zachęć grupę do dyskusji.

 • Jak ci się wydaje, w jaki sposób przejawia się arogancja bogaczy, którzy swoją nadzieję pokładają w bogactwie?
 • Jakie sa Pawła sugestie co do tego, w jaki sposób można gromadzić sobie skarby w niebie? Jaka jest twoja reakcja na te słowa?
 • W jaki sposób ty sam, biorąc pod uwagę to, co w oczach Bożych jest cenne, gromadzisz sobie skarby w niebie?
 • W jaki sposób musiałoby zmienić się twoje życie, gdybyś na poważnie podszedł do tematu wieczności? W co i w jaki sposób zainwestowałbyś swój czas, pieniądze, relacje, czemu poświęcałbyś uwagę, aby twoje wartości były podporządkowane Bożym wartościom?

Kroki do podjęcia 

Pytanie podsumowujące:

 • Na podstawie dzisiejszych rozważań i dyskusji, jakie kroki możesz podjąć w nadchodzącym tygodniu, by wprowadzić w życie to, do czego przekonuje ciebie Bóg?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Steve dał nam wyzwanie, abyśmy coraz więcej używali naszych dóbr, czasu, pieniędzy i naszej uwagi, w celu podporządkowania naszego życia i serca temu, co w oczach Bożych jest najważniejsze. Jakie decyzje możesz w nadchodzącym tygodniu podjąć, aby z rozmysłem zainwestować w wieczność?

Modlitwa na zakończenie:

Módl się o problemy i potrzeby, którymi podzieliliście się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.