Kategoria: Przezwyciężając duchowy atak.

Objaw #3 duchowego ataku – dezorientacja w celu życia

Studium jest oparte na Biblijnych rozważaniach Ryan Lestrange, opublikowanych w aplikacji „Holy Bible”. Wszystkie wersety biblijne (zaznaczone niebieskim kolorem) są tłumaczone z amerykańskiego wydania Biblii „Amplified”. W nawiasach, czarną czcionką, zawarte są głębsze wyjaśnienia znaczeń wyrazów w orginalnym języku.

Aby wytrącić nas z przeznaczonego mu celu życia, nasz wróg używa do tego nieustannej presji i mentalnych ataków.

Mentalny atak. Z celem wniesienia chaosu w nasze życie, diabeł atakuje nasz umysł i zaczyna wykrzywiać myśli i perspektywę. Mentalne ataki szatana paraliżują nasze myśli i dezorientują nas.

Nieustanna presja. Ta taktyka jest głównym wkaźnikiem demonicznego spisku. Królestwo Boże jest pełne mocy i zwierzchnictwa, ale nigdy presji i nacisków. Duch Święty nas prowadzi (Rzym. 8:14); On nas nie zmusza do niczego, nie zastrasza, nie przymusza do posłuszeństwa. Takimi sposobami posługuje się nasz przeciwnik.

Regularne spędzanie czasu w obecności Bożej jest kluczowe. Każdy powinien wprowadzić to w życie i w nawyk. Modlitwa nas wzmacnia. Solidne życie modlitewne złamie ataki i podłe plany naszego wroga.

Modlitwa uaktywnia też tak bardzo nam potrzebną, mądrą strategię. Kiedy rozpoznasz, że twoje życie jest pod duchowym atakiem, natychmiast zacznij szukać u Boga wsparcia i porady. On już zaplanował drogę, którą ciebie wyprowadzi z tych problemów,  i to nawet z zyskiem dla ciebie.

Jeremiasza 29:11

„Gdyż Ja wiem, jakie mam plany i zamysły dla ciebie – ogłasza Pan – plany pokoju i pomyślności, a nie szkody dla ciebie, plany by dać ci nadzieję i przyszłość.”

List Jakuba 1:5-8

„Jeśli komuś z was brakuje mądrości (która poprowadzi go w trudnych decyzjach lub okolicznościach), niech prosi (naszego łaskawego) Boga, który daje hojnie każdemu, bez wypominania lub zawstydzania, a będzie mu ona dana. Ale musi on prosić (o mądrość) z wiarą, bez powątpiewania (że Bóg pragnie mu pomóc), gdyż ten, który powątpiewa, jest jak morska fala, rzucana tu i tam z każdym powiewem wiatru. Niech taka osoba nie myśli sobie i się nie spodziewa, że cokolwiek (w ogóle) dostanie od Pana, ktoś, kto raz myśli tak a raz tak, niestały i niecierpliwy we wszystkim, co robi (we wszystkich myślach, uczuciach i decyzjach).

Lista Jakuba 4:7

„Wiec poddajcie się (zwierzchnictwu) Bogu. Dajcie odpór diabłu (mocno przeciwstawiając się jemu) a on ucieknie od was.

List do Efezjan 6:18

„Wszystkie modlitwy i prośby (o konkretne rzeczy) zanoście modląc się w Duchu cały czas (przy każdej okazjii w każdym sezonie życia), i mając to na uwadze, czuwajcie wytrwale zanosząc prośby (wstawiając się w modlitwach) za wszystkich, którzy należą do Boga.”

Objaw # 2 duchowego ataku – krańcowa frustracja

Studium jest oparte na Biblijnych rozważaniach Ryan Lestrange, opublikowanych w aplikacji „Holy Bible”. Wszystkie wersety biblijne (zaznaczone niebieskim kolorem) są tłumaczone z amerykańskiego wydania Biblii „Amplified”. W nawiasach, czarną czcionką, zawarte są głębsze wyjaśnienia znaczeń wyrazów w orginalnym języku.

Pod wpływem duchowego ataku nasze emocje szaleją i często są przeciwstawne temu, co wiemy o Bożych obietnicach. Przeciągająca się i nieustająca walka duchowa może sprawić, że w końcu poddamy się targającej nami frustracji i irytacji. Emocje te będą dążyły do zdominowania twojego życia, powodując niepotrzebne starcia i spięcia z wszystkimi dookoła ciebie. To jest efekt wielopłaszczyznowej strategii wroga.

Unikaj przebywania z osobami, które tylko podsycają te emocje i podtrzymują stan użalania się nad sobą i sytuacją. Potrzebujesz przyjaciół wojowników!! Odpieraj ataki wroga swoimi słowami. Negatywne i pesymistyczne proklamacje otwierają drzwi dla duchów ciemności.

Tylko przeciwstawiając się im, zatrzaskujemy te drzwi. Głośno i zdecydowanie ogłaszamy wrogowi: „szatanie, odejdź, odrzucam twoje kłamstwa! Łamię twoją moc nad moim życiem i nakazuję ci odstąpić ode mnie!” Maszerując po domu, cytując słowa Biblii, zaczniesz zauważać, jak atmosfera dookoła ciebie zacznie się zmieniać! Twoje słowa otworzą bramy chwały i zaproszą panowanie Króla w to miejsce.

Przypowieści 23

„Gdyż zamyśla on (zawistny człowiek) w swoim sercu (i zachowaniem manipuluje) mówiąc tobie: „pij i jedz”; sle jego serce nie jest przy tobie (ale tylko patrzy na własny zysk).”

List do Efezjan 5:26-27

„(…) aby uświęcić Kościół, oczyszczając go wodą Słowa (Bożego) tak, by w rezultacie On mógł przygotować dla Siebie Kościół pełen chwały, bez skazy lub plamy, lub żadnej temu podobnej rzeczy; ale żeby był on (Kościół) święty (oddzielony dla Boga) i bez winy.”

List do Efezjan 4:20-24

„Ale wy nie w taki sposób nauczyliście się Chrystusa! Ale rzeczywiście (realnie) słyszeliście Go i byliście przez Niego nauczani, tak, jak prawda jest w Jezusie (objawiona w Jego życiu i uosobniona w Nim), że, w odniesieniu do waszej poprzedniej drogi życia, odrzuciliście dawnego siebie (kompletnie porzucając swoją uprzednią naturę), skorumpowanego zwodniczymi pożądaniami, i nieustannie odnawiajcie się w duchu umysłu waszego (mając nowe, nieskazitelne mentalne i duchowe podejście do życia), i ubierzcie się w nowego człowieka (odnowionej i zregenerowanej natury), stworzonego w obraz Boży, (Bożego) w sprawiedliwości i świętości Prawdy (żyjąc w taki sposób, by wyrażac Bogu wdzięczność za wasze zbawienie).”

List do Jakuba 3:14-16

„Ale jeśli w waszych sercach jest zgorzkniała zazdrość i samolubna ambicja, nie bądźcie arogandzcy, (w rezultacie) przeciwstawiając się prawdzie. Ta (powierzchowna) mądrość nie jest tą, która jest nam z góry dana, ale jest ona ziemska (świecka), cielesna (nieduchowa), a nawet demoniczna. Bo tam, gdzie jest zazdrość i samolubna ambicja, tam jest zamieszanie, (niepokój, rebelia) i każda zła rzecz i niemoralne, poniżające działanie.”

Objaw duchowego ataku #1 – Brak pasji duchowej

Studium jest oparte na Biblijnych rozważaniach Ryan Lestrange, opublikowanych w aplikacji „Holy Bible”. Wszystkie wersety biblijne (zaznaczone niebieskim kolorem) są tłumaczone z amerykańskiego wydania Biblii „Amplified”. W nawiasach, czarną czcionką, zawarte są głębsze wyjaśnienia znaczeń wyrazów w orginalnym języku.

Ten pierwszy sygnał duchowego ataku na nas, możemy rozpoznać po dwóch oznakach.

Słabnąca wytrwałość: zauważalne poprzez brak wytrwałości w sprawach Bożych. Kiedy siły szatana napierają na ciebie, twoje życie modlitewne zaczyna iść jak po grudzie. Wydaje się, że jest już prawie niemożliwym, by dotkąć i odczuć obecność Bożą tak, jak to bywało wcześniej. To jest jedna z taktyk naszego wroga.

Przytłumiony obraz celu życia i gasnąca pasja: Jedną z najpiękniejszych cech naszego nowego duchowego życia jest odkrycie i poznanie jego celu. Wewnętrzne poczucie celu i przeznaczenia, które nakreślają wizję na przyszłość, rozpalają w nas ogień pasji. Ale pod ciemną chmura duchowego ataku ta wizja przygasa, a pasja zamienia się w apatię. Trwanie w takim stanie może zwieść nas od powołania, jakie dostaliśmy dla naszego życia.

Musisz odważnym i stanowczym głosem nakazać wrogowi, by odstąpił od ciebie! Ataki wroga odeprzesz swoimi słowami. To właśnie słowa otwierają i zamykają duchowe drzwi. Używając słów mocy i siły, powiesz szatanowi „Nie!”. Generał nie prosi swoich żołnierzy, by zaatakowali. On wydaje rozkaz!! W ten sam sposób i ty możesz wydać rozkaz, by w Imieniu Jezusa siły wroga zostały złamane.

Psalm 37:23

„Pan kieruje i wzmacnia kroki sprawiedliwego i mężnego, i raduje się, błogosławiąc jego drodze.”

Psalm 139:13

„Bo Ty uformowałeś najskrytsze części mego ciała, utkałeś mnie w łonie matki mojej, będę Ci dziękował i wychwalał Ciebie, gdyż cudownie i w  niepojęty sposób mnie stworzyłeś. Wspaniałe są Twoje dzieła i moja dusza dobrze o tym wie.”

List do Rzymian 8:1

„Dlatego, teraz nie ma żadnego potępienia (oskarżającego wyroku, nie ma kary) dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie (którzy wierzą w Niego, jako w osobistego Zbawcę i Pana).” (AMP)

List do Jakuba 1:2

„Uważajcie to za radość, moi bracia i siostry, kiedykolwiek przechodzić będziecie przez rozmaite zmagania. Bądźcie pewni, że próba waszej wiary (poprzez doświadczenia) buduje wytrwałość (prowadząc do duchowej dojrzałości i wewnętrznego pokoju).”