Category: Owocne życie

Trzymaj Się Tego Co Jest Dobre

Af0sF2OS5S5gatqrKzVP_Silhoutte

Pierwszy List Apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:12-24

“Przyjaciele, prosimy was, abyście darzyli uznaniem waszych duchowych przywódców, którzy pracują dla was i zwracają wam uwagę na wasze grzechy. Z powodu pracy, którą wykonują, darzcie ich najwyższym szacunkiem i miłością. Niech wśród was zawsze panuje pokój. Przyjaciele, zachęcamy was, abyście ostrzegali niezdyscyplinowanych, pocieszali zniechęconych, pomagali słabym, a wszystkim ludziom okazywali cierpliwość. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło. Przeciwnie, starajcie się zawsze czynić dobro – nie tylko sobie nawzajem, ale także wszystkim innym ludziom.

Zawsze bądźcie radośni, nieustannie się módlcie, i – niezależnie od sytuacji – bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy.

Nie odrzucajcie działania Ducha Świętego i nie lekceważcie Bożych proroctw. Wszystko sprawdzajcie i trzymajcie się tego, co jest wartościowe. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła!

Niech sam Bóg, który obdarza ludzi pokojem, całkowicie was oczyści, tak aby wasz duch, dusza i ciało zostały bez skazy zachowane aż do dnia przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołał, jest wierny i dokona wszystkiego, co obiecał.”

Końcowe słowa Pawła do kościoła w Tesalonice służą jako przypomnienie, do jakiego życia jesteśmy powołani,  jako ludzie, którzy położyli swoje zaufanie i nadzieję w Jezusie. Paweł przypomina nam, abyśmy pamiętali że: my kochamy ludzi, my jesteśmy tymi, którzy zachęcają, tymi którzy pomagają, przynoszą pokój, jesteśmy ludźmi którzy radują się, modlą się, są wdzięczni w każdej sytuacji, jesteśmy ludźmi, którzy podczas zmagań, terroru, nienawiści trzymają się dobra i dążą do tego, co jest dobre.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie? Co one mówią?
  • Jak myślisz, który z punktów wymienionych przez Pawła, potrzebowałeś usłyszeć najbardziej? Dlaczego?
  • Która z cech i które zachowanie wymienione przez Pawła sprawiają ci największą trudność? Dlaczego? Co w tobie potrzebuje przemiany?

Boże Ojcze, dzięki Ci za moc przemiany, jaką działasz w moim życiu. Sam z siebie nie potrafiłbym prowadzić życia, do jakiego mnie powołałeś. Dzięki, że daleś nam Ducha Świętego, który nas kształtuje, pokazuje prawidłową drogę i poucza. Dzięki Ci za pewność życia w Tobie, za obietnicę dokończonego dzieła. Amen.

Boża zbroja dla nas

thPRY0HFXS

List Św Pawła do Efezjan 6:10-17

Na koniec – kilka słów zachęty: Korzystajcie z mocy naszego Pana, a wtedy również wy będziecie mocni. Załóżcie całą zbroję otrzymaną od Boga, abyście mogli odeprzeć podstępne ataki diabła. Nie walczymy bowiem z ludźmi, ale z władcami świata ciemności i z niewidzialnymi siłami zła.

Używajcie więc całej zbroi Bożej, abyście w dniu ataku byli gotowi do obrony i byście odnieśli zwycięstwo. Bądźcie więc gotowi! Waszym pasem niech będzie prawda, a pancerzem – prawość. Waszymi butami niech będzie gotowość niesienia ludziom dobrej nowiny o pokoju. W każdej sytuacji osłaniajcie się tarczą, którą jest wasza wiara. Dzięki niej ugasicie wszystkie ogniste pociski szatana. Załóżcie też hełm, którym jest wasze zbawienie, a do rąk weźcie miecz Ducha, czyli słowo Boże.”

Paweł przypomina nam w tym fragmencie, że w tym świecie dzieje się więcej, niż gołym okiem jesteśmy w stanie zobaczyć. Wojna szaleje w realiach duchowych i stabilna oraz stanowcza postawa w wierze jest trudniejsza niż myślimy. Paweł naucza, że szatan stara się siać zwątpienie i strach w naszych sercach, by zapobiec rozprzestrzenianiu się Bożej miłości i Jego przesłaniu o odkupieniu i łasce. My jednak otrzymaliśmy oręż do obrony przeciwko tym intrygom: prawdę ewangelii, prawość, która przychodzi z tożsamością w Chrystusie, przekaz o pokoju, tarczę wiary, hełm zbawienia i miecz ewangelii.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie? Co one mówią?
  • Jakie emocje wzbudza w tobie ten fragment? Dlaczego?
  • W jakim momencie swojego życia odczułeś realność wojny duchowej, o której mówi Paweł? Co pomogło ci mocno stanąć w wierze i z odwagą nieść prawdę Jezusa?

Dzięki Ci Panie, że codziennie przypominasz mi o tym, co jedynie jest prawdziwe. Pragnę całe moje zaufanie pokładać tylko w Tobie i w Twoim Słowie. Pomóż mi w tej duchowej walce, którą każdego dnia toczę ze sobą samym i z mocami zła w tym świecie. Naucz mnie, jak używać oręż, który mi dałeś, by zwalczać zło i odpierać ataki szatana. Wywyższam Cię, Tobie niech będzie wszelka cześć i chwała. Amen.

Odziani w Pokorę

thCZXC9SWQ

Pierwszy List św. Piotra 5:1-11

Pragnę teraz skierować kilka słów do starszych kościoła, sam bowiem również jestem starszym. Co więcej, na własne oczy widziałem cierpienia Chrystusa i – podobnie jak wy – czekam na objawienie się Jego chwały. Zachęcam was do tego, abyście dobrze troszczyli się o Boże stado. Czyńcie to nie dlatego, że otrzymaliście taki nakaz, ale ze szczerego serca – oddając w ten sposób chwałę Bogu. Bądźcie pełni entuzjazmu i niech wasza służba nie będzie dla was tylko sposobem zarabiania na życie! Nie nadużywajcie waszej władzy nad ludźmi, ale dawajcie im raczej dobry przykład. Gdy zaś przybędzie najwyższy Pasterz, otrzymacie od niego wieniec wiecznej chwały.

Wy, młodsi mężczyźni, uznawajcie przywództwo starszych. Wszyscy zaś okazujcie pokorę wobec innych. Pismo mówi bowiem:

„Bóg przeciwstawia się tym,
którzy się wywyższają,
a uniżonym okazuje swoją łaskę”.
Uniżcie się więc przed potężnym obliczem Boga, a gdy nadejdzie na to czas, zostaniecie przez Niego wywyższeni. Powierzcie Mu wszystkie wasze problemy, bo On troszczy się o was.

Bądźcie trzeźwi i uważajcie na siebie! Wasz przeciwnik, diabeł, krąży wokół was jak ryczący lew, szukający ofiary. Stawcie mu opór dzięki mocy waszej wiary. Pamiętajcie też, że podobne cierpienia spotykają wierzących na całym świecie.  Po krótkiej próbie, Bóg przygotuje was do dalszej walki, umocni was, doda wam sił i postawi was na pewnym gruncie. Od bowiem obdarzył was łaską i wieczną chwałą Chrystusa.  Do Niego należy również wieczna władza nad wszystkim. Amen!

Pokora w człowieku jest czymś uderzającym. Zwraca naszą uwagę kiedy jesteśmy jej świadkami: “Ale on jest pokornym człowiekiem”,  albo “Nie mogę uwierzyć, jaką ona jest pokorną osobą”. Jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do samopromocji. Oczywiście nie ma w tym nic złego, że gromadzimy osiągnięcia lub dbamy o osobisty rozwój, ale kiedy nadymamy się i depczemy po innych w tym procesie, łamiemy wzór pokory, który zostawił nam do naśladowania Chrystus. Piotr instruuje nas, abyśmy odziali się w pokorę i chodzili w niej tak, jak robił to Jezus.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie? Co one mówią?
  • Kto przychodzi ci na myśl kiedy myślisz o pokornej osobie? Co zwróciło twoją uwagę na pokorność tej osoby? Dlaczego?
  • W jakich sytuacjach, lub w jakim otoczeniu odczuwasz pokusę “pokazania się” lub przyjęcia postawy “ja jestem ważny i lepiej traktujcie mnie w ten sposób”? Co dzieję się w środku ciebie, kiedy zachowujesz się w ten sposób?

Przebacz mi Panie te chwile, kiedy zachowywałem się tak, jakbym był lepszy od innych. Pokaż mi, co we mnie powoduje takie zachowania i ulecz mnie z tego. Pragnę być przykładem Twojej pokory i miłości. Pragnę służyć innym tak, jak Ty nam pokazałeś, że powinniśmy to robić. Daj mi odwagę by łamać stereotypy tego świata. Amen.