Kategoria: Owocne życie

Dziękuję Za To Że Mnie Wysłuchujesz

th8O20CIKW

List Św Pawła do Efezjan 6:18-24

 Poza tym wszystkim, korzystajcie z mocy Ducha Świętego, w każdej sytuacji modląc się do Boga i prosząc Go, aby miał w swojej opiece wszystkich świętych na świecie.  A módlcie się również za mnie, aby Bóg dał mi właściwe słowa, gdy będę przemawiał, i abym bez obaw mógł przedstawiać ludziom tajemnicę dobrej nowiny,  z powodu której jestem teraz w więzieniu. Proście więc Boga, abym – tak jak należy – mógł ją głosić z odwagą.

Końcowe pozdrowienie
Chcę, abyście wiedzieli, co u mnie słychać. Dlatego wysyłam do was Tychika, mojego drogiego przyjaciela i wiernego pomocnika w pracy dla Pana. On wszystko wam opowie i doda wam otuchy.

 Przyjaciele, niech Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, nasz Pan, obdarzają was pokojem, miłością i wiarą!  Wszystkim wam, którzy kochacie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, życzę łaski od Boga!

Jeszcze przed napisaniem Pawła listu do Efezjan z celi więziennej, Bóg otworzył mu drzwi aby podzielił się ewangelią z poganami w przeróżnych miejscach starożytnego świata. Był on świadkiem jednego cudu po drugim. W tym fragmencie Paweł radzi Efezjanom – a także wszystkim naśladowcom Jezusa poprzez wszystkie generacje – aby się modlili. Dla Pawła modlitwa nie była małą rzeczą. On poznał z pierwszej ręki dar, moc modlitwy, i pokój jaki może przynieść do serca wierzącego.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie?
  • Wspomnij na czas kiedy czułeś Bożą obecność podczas modlitwy. Jak opisałbyś to doświadczenie? Czym różniło się to doświadczenie od innego czasu, kiedy się modliłeś?
  • Czy był taki czas, kiedy twoje życie modlitewne było dużo bogatsze? Co jeszcze działo się w twoim życiu w tym czasie? Jakie było twoje nastawienie do Boga?

Jezu, dziękuję Ci, że nie zostawiłeś nas tu samych ale posłałeś Ducha Świętego, by nas nauczał i prowadził, pocieszał i wspierał. Naucz mnie modlić się nieustannie, rozmawiać z Tobą w każdy dzień. Naucz jak być wrażliwym na słowa Ducha Świętego i Jego prowadzenie. Pragnę moim życiem przynosić Tobie chwałę. Amen.

Pamiętaj o Więźniach

male-prisoner-holding-bars-300

Ewangelia  Mateusza 25:31-40

„Gdy Ja, Syn Człowieczy, przybędę w chwale, wraz ze wszystkimi aniołami, zasiądę na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przede Mną wszystkie narody, a Ja rozdzielę ludzi na dwie grupy, tak jak pasterz rozdziela owce i kozły.  „Owce” postawię po prawej stronie, a „kozły” po lewej. Wówczas jako Król powiem do tych po prawej: „Mój ojciec obdarzył was wielkim szczęściem! Wejdźcie do królestwa, które zostało dla was przygotowane zanim jeszcze zaistniał świat!  Bo gdy byłem głodny, nakarmiliście Mnie. Gdy byłem spragniony, daliście Mi pić. Gdy byłem w podróży, ugościliście Mnie.  Gdy nie miałem się w co ubrać, daliście Mi odzież, a gdy byłem chory oraz gdy przebywałem w więzieniu, odwiedzaliście Mnie”.  „Panie!” – zapytają prawi. „Kiedy widzieliśmy Cię głodnego i nakarmiliśmy Cię? Kiedy daliśmy Ci pić, gdy byłeś spragniony?  Albo kiedy ugościliśmy Cię podczas podróży lub daliśmy Ci odzież, gdy nie miałeś w co się ubrać?  Kiedy to było, gdy odwiedziliśmy Cię w czasie choroby lub w więzieniu?”.  „Zapewniam was” – odpowiem wtedy – „że cokolwiek zrobiliście jednemu z moich braci, choćby najmniejszemu, Mnie to uczyniliście”.

List do Hebrajczyków 13:1-3

” Kochajcie się jak bracia i zawsze bądźcie gościnni. Postępując tak, niektórzy – zupełnie nieświadomie – gościli u siebie aniołów.  Okazujcie pomoc tym z was, którzy – z powodu wierności Chrystusowi – trafili do więzienia. Troszczcie się również o cierpiących, sami przecież również dobrze wiecie, co to znaczy cierpienie.”

Serdeczne przyjęcie obcego i pamiętanie o więźniu, są przykazaniami przychodzącymi prosto od Jezusa. Pomimo to, są to przykazania na których wypełnianiu większość z nas spędza mało czasu. Mamy tendencję martwić się bardziej o to, z jakich rejonów demograficznych i środowiska ten obcy przybywa i o przestępstwa, jakie więzień popełnił. Podane fragmenty jasno przypominają Boże pragnienie względem tych, których świat odpycha na bok i stara się o nich zapomnieć.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie? Co one mówią?
  • Jak ci się wydaje, dlaczego Pan Jezus i autor listu do Hebrajczyków, specyficznie mówią o „obcych” i „więźniach”, jako o tych, o których jesteśmy powołani,  by pamiętać i pomagać im?
  • Jak twoje serce odpowiada na ideę okazania gościnności dla kogoś obcego, lub na ideę odwiedzania więźniów, których występków lub stanu skruchy nie znasz?

Panie wiem, że nie jestem godzien Twojej miłości, tak często uciekałem i odwracałem się od Ciebie, ale Ty w swojej miłości wyciągałeś do mnie rękę i zaprosiłeś do Twojego stołu. Daj mi serce, które kocha tak jak Ty sam ukochałeś mnie. Otwórz moje serce na tych, co zagubienie, na więźniów i na przychodniów, bym pomógł im poczuć akceptację, miłość i nadzieję. Amen.

 

Niebiańska Perspektywa

photo-1428604467652-115d9d71a7f1

List Apostoła Pawła do Filipians 4:4-13

„Zawsze cieszcie się z tego, że należycie do Pana. Cieszcie się! I niech wszyscy wokół doświadczają waszej życzliwości – przyjście Pana jest już bowiem coraz bliższe!

O nic się nie martwcie, ale ze wszystkimi sprawami zwracajcie się do Boga. Proście Go o pomoc, ale i dziękujcie Mu. A Jego pokój, przekraczający najśmielsze ludzkie wyobrażenia, opanuje wasze serca i umysły. Wszystko to jest możliwe dzięki Chrystusowi.

Przyjaciele, myślcie o tym, co jest zgodne z prawdą, dobre, prawe, czyste, miłe, szlachetne, doskonałe i godne pochwały. Postępujcie zgodnie z tym, czego się ode mnie nauczyliście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście. A Bóg, który obdarza ludzi pokojem, będzie z wami.
Ogromnie się ucieszyłem z dowodu waszej troski o mnie. Wiem, że o mnie pamiętacie, choć ostatnio nie mieliście okazji tego wyrazić. Nie wspominam o tym dlatego, że nadal mi czegoś brakuje. Nauczyłem się bowiem radzić sobie w różnych sytuacjach. Wiem, jak znosić biedę i jak żyć w dostatku. Jestem przygotowany do życia w każdych warunkach: z pełnym i z pustym żołądkiem, w dobrobycie i w niedostatku. Dzięki Temu, który dodaje mi sił, umiem radzić sobie w każdej sytuacji.”

Radość, pokój i zadowolenie mogą brzmieć jak obce koncepty w dzisiejszym świecie. To, co widzimy na wieczornych wiadomościach, może prowadzić nas do rozpaczy, strachu i wewnętrznego niepokoju. Paweł mówi jednak, że radość, pokój i zadowolenie są dostępne dla nas, jeżeli zwrócimy się do Boga z otwartymi sercami, podzielimy się z Nim naszym obawami i zmartwieniami. Jeżeli będziemy myśleć o Bożych rzeczach, rzeczach które są autentyczne, szlachetne, właściwe, niewinne, piękne i godne podziwu i oprzemy się na Jego sile, możemy osiągnąć wewnętrzny pokój i zadowolenie.

Rozważania

  • Czytając powyższy fragment ponownie, zwróć uwagę które słowo lub zwrot przyciąga twoją uwagę najbardziej. Jak myślisz dlaczego właśnie te słowa przemawiają do ciebie? Co one mówią?
  • Jakie rzeczy napawają cię wewnętrznym niepokojem i lękiem? Jakie środowisko, zajęcia lub relacje mają tendencję kierować cię w stronę rozpaczy, obaw i niepokoju? Co możesz zrobić, aby wypełnić swoje myśli rzeczami które są prawdziwe, szlachetne, właściwe, niewinne, piękne i godne podziwu?
  • W jakiej sferze swojego życia potrzebujesz doświadczyć więcej pokoju? Jak ci się wydaje, co Bóg mówi do ciebie w tej kwestii? Jakie kroki potrzebujesz podjąć, aby osiągnąć ten pokój?

Dzięki Ci Boże za pokój, radość i zadowolenie, które mogę teraz osiągnąć poprzez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Pomóż mi ujrzeć rzeczy z Twojej perspektywy, i ufać ci niezależnie od sytuacji. Nie pozwól, bym popadł w desperację i zniechęcenie, ale by moje oczy były zawsze zwrócone na Ciebie. Używaj mnie do niesienia Twojego pokoju i radości w ten świat. Amen.