Kategoria: Marzec 2019

Wszyscy zaczęliśmy od grzechu

List do Rzymian 3:9-18

Czy wobec tego my, Żydzi, jesteśmy lepsi od pogan? Oczywiście, że nie. Wykazaliśmy już, że zarówno Żydzi, jak i poganie, są grzesznikami. Potwierdza to zresztą Pismo:

„Nie ma człowieka, który byłby prawy,
nie ma takiego, który byłby rozumny,
ani takiego, który szukałby Boga.
Wszyscy zbłądzili i upadli.
Nie ma nikogo, ani jednego,
kto by dobrze postępował.
Słowa ludzi są jak grób,
a ich język jest pełen kłamstw;
w ustach mają jad węża.
Wypowiadają przekleństwa i gorzkie słowa.
Są skłonni do morderstwa,
zostawiają za sobą zniszczenie i nędzę.
Nigdy nie weszli na ścieżkę pokoju
 i nie odczuwają nawet lęku przed Bogiem”.

Rozważania

Stwierdzenie, że my wszyscy zaczęliśmy od statusu grzesznika, powinno dać nam wiele do myślenia. Czy pamiętasz, jak wyglądało twoje życie zanim stałeś się naśladowcą Chyrstusa? Które z obrazowych stwierdzeń Pawła, przytoczonych z Psalmów, opisuje ciebie i twoje życie, zanim zostałeś uratowany?

Ale jest dla nas dobra nowina, naśladowcy Chrystusa mają powód do radosnego świętowania. Zostaliście odkupieni i wyratowani! Otrzymaliście tożsamość i status obywatela Królestwa Bożego! Co odczuwasz, kiedy porównujesz swoje stare „ja” z nowym życiem, które otrzymałeś? Dla niektórych z nas ten kontrast jest bardzo wyraźny. Jednak niektórym z nas trudno jest opisać przemianę, która w nich nastąpiła, jednak warta jest ona naszych zmagań.

1. Z modlitwą przeczytaj podany fragment parę razy. Za każdym razem podziękuj Bogu za moc Ducha Świętego, która przemiania i kształtuje twoje życie.

2. Pomyśl o znajomej ci osobie, która jeszcze nie jest naśladowcą Chrystusa. Módl się, żeby Chrystus wyratował tę osobę z życia w grzechu, który ich zniewala. 

Modlitwa

Ojcze, dziękuje ci, że wykupiłeś  i wyratowałeś mnie z życia w grzechu. Proszę, pomóż mi wzrastać we wdzięczności za nowe życie w Twoim Królestwie. Amen.

Od środka na wskroś

List do Rzymian 2:25-29

„Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu; jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało sie nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie mu poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga.”

Rozważania

Tak łatwo można popaść w nominalne chrześcijaństwo. Naszym wyznacznikiem wiary staje się tylko uczęszczanie do kościoła, zapamiętywanie wersetów lub wykonywanie „dobrych „uczynków. Czy coś ci to przypomina? Czy łapiesz się na tym, że czasami używasz tych przykładów, lub historii twojego nawrócenia, by udowodnić swoją chrześcijańską tożsamość?

Jest to na pewien sposób podobne do tego, co Paweł próbował zobrazować żydowskim wierzącym: chciał by zrozumieli, że stanie się naśladowcą Chrystusa wymagało obrzezania serca, odnawiającej mocy Ducha Świętego, zaprowadzającego zmiany w ich sercach. Paweł zachęca nas, żebyśmy sprawdzili i porównali, czy zewnętrzne i wewnętrzne przejawy naszej tożsamości w Chrystusie sie pokrywają. Więc, jak to widzisz? Dobrze jest też pamiętać, że niezależnie od rozbieżności, nasza nowa tożsamość w Chrystusie jest źródłem nieprzebranego pokoju i radości.

1. Zwróć uwagę na opisowy język Pawła: „obrzezanie serca”. Jakie znaczenie mają dla ciebie  te słowa?

2. W jakiej sferze swojego życia odczuwasz napięcie wynikające z rozbieżności pomiędzy wewnętrzną tożsamością odkupionego dziecka Bożego, a tym, jak na zewnątrz prezentujesz tę prawdę?

3. Teraz nie musisz już, poprzez utrzymywanie i przestrzeganie litery prawa, pracować na swoje zbawienie. Okaż Bogu swoją wdzięczność!

Modlitwa

Duchu Święty, dzięki Ci, że pracujesz w sercu każdego wierzącego. Wychwalamy Cię, bo przemieniasz nas od wewnątrz na wskroś. Dzięki Ci, że razem z Tobą możemy iść w tej podróży wiary. Amen.

Hipokryzja i Łaska – marzec 2019

List do Rzymian 2:1-4

„Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasza, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?”

Rozważania

Hipokryzja: jej przejawy u innych doprowadzają nas do szału. Apostoł Paweł przypomina nam, że my też przecież tak robimy. Kiedy ostatnio hipokryzja drugiej osoby weszła ci na nerwy? A kiedy ostatnio ty sam hipokrytycznie wydałeś osąd o drugiej osobie? Dlaczego osądzanie innych jest tak trudnym do złamania nawykiem?

Na szczęście, mamy dobry i ważny powód, dla którego powinniśmy zachowywać się inaczej. Od naszego Ojca niebiańskiego otrzymalismy tak wiele miłosierdzia i łaski, które teraz w zamian możemy okazywać innym. W jakich sytuacjach z łatwościa umiesz okazać przychylność, wyrozumiałość i cierpliwość? W jakich sytuacjach przychodzi ci to z trudnością? Być może jest to sfera twojego życia, którą mógłbyś oddać Bogu w modlitwie.

  1. Pomyśl o relacjach i sytuacjach, w których nieustannie okazywana jest tobie łaska i przebaczenie. Jakie to wywołuje w tobie uczucia? Jak na to reagujesz?
  2. Pomyśl o relacji lub sytuacji, w której trudno jest ci nieustannie okazywać łaskę i przebaczenie.  W jaki sposób okazujesz to tej osobie? Jak ci się wydaje, jakie uczucia u tej osoby to wywołuje?
  3. Znajdź zaufaną osobę, z którą możesz szczerze porozmawiać i pomodlić się, abyś umiał okazywać drugim więcej łaski i miłosierdzia.
Modlitwa

O Boże, wysławiam Ciebie za to, że jesteś jedynym sprawiedliwym sędzią wszystkich ludzi. Dzięki Ci za Twoją łaskę. Proszę, pomóż mi, bym miał pokorne serce i umiał innym okazywać łaskę i miłosierdzie. Amen.