Category: Kazanie na Górze – Jesień 2018

Umysł poddany Duchowi – 4 dzień

joshua-earle-1127380-unsplash.jpg

List Apostoła Pawła do Rzymian 8:5-11

 Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według Ducha — tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu Duch — do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą.

Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu — jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. 10 Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. 11 Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.”

Rozważania

Tak często nasze myśli idą nie tam, gdzie powinny, wymykają się nam spod kontroli i idą w zakazane miejsca. Nie panując nad myślami, nagle łapiemy się na negatywnym myśleniu o zaistniałej sytuacji, potępiamy zachowanie drugich osób, lub poddajemy się impulsom destruktywnego działania. Gdyby to miało zależeć tylko od naszej „silnej” woli, to żylibyśmy motywowani naszymi cielesnymi żądzami. Całe szczęście, nie musimy polegać tylko na sile własnej woli. Możemy zwrócić się o pomoc i prowadzenie do Ducha Świętego. Dzięki Duchowi, którego dał nam Pan Jezus, możliwe jest dla nas życie pełne pokoju i satysfakcji.

  • Jakie odczucia wzbudza u ciebie możliwość życia w pokoju dzięki mocy Ducha Bożego?
  • Co możesz zmienić w rytmie dnia codziennego, co pomogłoby kierować twoje myśli ze spraw cielesnych na życie w Duchu i pokoju?
  • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Panie Boże, cieszę się na samą myśl, że z pomocą Twojego Ducha, mogę żyć życiem pełnym pokoju. Czasami moje myśli wymykają się spod kontroli. Pomóż mi poddać każdą myśl Tobie i Twojej dobroci. Pomóż odrzucić wszelkie destruktywne myśli i idee, które czasami rodzą się w mojej głowie i sercu. Wypełnij mnie myślami, które prowadzą do życia i pokoju. Amen.”

Rozważania dostępne w PDF – Umysł poddany Duchowi 4

Rozmyślajcie o tym, co…. – dzień 3

willian-justen-de-vasconcellos-673305-unsplash

List Apostoła Pawła do Filipian 4:8-9

 W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. ”

Rozważania

W poniedziałek czytaliśmy, jak Pan Jezus zachęca nas do gromadzenia skarbów w niebie, zamiast na ziemi. W innym miejscu Słowa Bożego czytamy, że powinniśmy koncentrować się na sprawach wieczności, a nie na ziemskich. Co to są te sprawy wieczności? W dzisiejszym fragmencie Paweł mówi nam, że wszystko, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne uznania i polecenia – o tym powinniśmy rozmyślać i wprowadzać w nasze życie. Aby tak się stało, musimy ustanowić te rzeczy priorytetem w naszym życiu. W świecie pełnym cynizmu, negatywizmu i podziałów, nie tak łatwo jest to osiągnąć.

  • Zastanów się nad tym, jak zaczynasz każdy dzień. Czy najpierw przeglądasz email, czytasz gazetę, szykujesz śniadanie dla rodziny, rozważasz nad Słowem Bożym? W jaki sposób to, jak zaczynasz swój dzień, nastawia ciebie na resztę dnia?
  • A dzisiaj, w tej chwili, jakie prawe, czyste, zaszczytne, godne pochwały rzeczy przychodzą ci na myśl? W jaki sposób możesz ustanowić je priorytetem dzisiejszego dnia?
  • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże wiem, że moje myśli nie są podobne Twoim. Wiem, że często są one niepoprawne – skoncentrowane na tym, co ziemskie, ciemne, obrzydliwe i wstydliwe. Jeśli chodzi o życie publiczne, często daję się wciągnąć w cyniczne myślenie i obgadywanie innych. Pomóż mi skoncentrować się na sprawach nieba. Wypełnij proszę mój umysł myślami o tym, jak lepiej okazywać miłość i wsparcie dla drugich. Pomóż bym był dla nich źródłem światła i nadziei. Amen”

 

Rozważania dostępne sa w formie PDF – Rozmyślajcie o tym 3 dzien 1

Nie gromadźcie sobie skarbów – wtorek

frederick-tubiermont-1121376-unsplash

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – 2 – PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 2

V Księga Mojżeszowa 8: 10-18

 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. 11 Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. 12 A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; 13 gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra – 14 niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 15 On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. 16 On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.
17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. ”

Rozważania

To są słowa Mojżesza do Izraelitów tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Mojżesz wiedział, że jednego dnia Izraelitom będzie się dobrze powodziło w tej ziemi. Będą cieszyć się dobrymi plonami, dochodami i dostatkiem. Ale zapomną z czasem o tym, co Bóg dla nich uczynił, kiedy wyprowadził ich z niewoli, przeprowadził przez pustynię i dał w posiadanie obiecaną ziemię. Zaczną żyć w przekonaniu, że sami tego wszystkiego dokonali.  Ale czy tak się też nie dzieje i z nami? Kiedy wszystko dobrze nam idzie, często dochodzimy do wniosku, że sami sobie na to zapracowaliśmy. Nasza wiedza, osiagnięcia, talenty – to wszystko doprowadziło nas do tego, co już mamy. To nasza zasługa! Zaczyna nas wciągać ludzki sposób myślenia i zapominamy, że to wszystko jest z Bożej ręki, że dzięki Jego łasce to wszystko mamy.

  • Co w tym fragmencie zwróciło twoją uwagę? Dlaczego?
  • Przypomnij sobie taki czas, kiedy cieszyłeś się własnymi osiągnięciami, zapominając podziękować za nie Bogu przyznająć, że wszystko co masz, pochodzi z Jego ręki? Kiedy zastanowisz się nad wszystkim, co posiadasz, za co chcesz oddać Bogu dziękczynienie?
  • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Ci za wszystko, co posiadam. Za moje przyjaźnie i relacje z drugimi, za dobytek i za talent, którym mnie obdarzyłeś. Wiem, że wszystko, co dobre, przychodzi z Twojej ręki, i że bez Twojej łaski i troski nie miałbym nic. Pobudzaj moje serce do wdzięczności, żebym zawsze rozpoznawał i doceniał Twoje działanie we wszystkim. Amen”

Notatki: