Category: Kazanie na Górze – Jesień 2018

Nie martwcie się – 5 tydzień, poniedziałek

andrew-alexander-88432-unsplash

Ewangelia Mateusza 6:25-34

 Dlatego radzę wam: Nie martwcie się o swoje życie—o to, co będziecie jeść i pić, ani o ciało—w co się ubierzecie. Czy życie ogranicza się tylko do jedzenia, a ciało—tylko do ubrania? 26 Spójrzcie na ptaki: Nie sieją ziarna, nie magazynują zapasów, a wasz Ojciec w niebie żywi je! Czy wy nie jesteście ważniejsi od ptaków? 27 Czy ktokolwiek, poprzez zamartwianie się, potrafi przedłużyć swoje życie choćby o jedną chwilę? 28 Dlaczego martwicie się o ubranie? Uczcie się od polnych kwiatów: Nie pracują i nie troszczą się o swój ubiór. 29 A zapewniam was, że nawet król Salomon, w całym swym przepychu, nie był tak pięknie ubrany jak one. 30 Jeśli więc Bóg tak wspaniale ubiera polne kwiaty, które dzisiaj kwitną, a jutro więdną i idą na spalenie, to czy tym bardziej nie zatroszczy się o was, nieufni?! 31 Nie martwcie się więc i nie powtarzajcie: Co będziemy jeść i pić? W co się ubierzemy? 32 O te sprawy zabiegają poganie. Wasz Ojciec w niebie dobrze wie, że tego potrzebujecie. 33 W pierwszej kolejności zabiegajcie o Jego królestwo i prawość, a wtedy Bóg zatroszczy się o pozostałe rzeczy. 34 Nie martwcie się więc o to, co będzie jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Dziś macie już wystarczająco wiele zmartwień.

Rozważania

Wielki Słownik Języka Polskiego określa zwrot „martwić się” w ten sposób: odczuwać przykry stan psychiczny w zwiąku z wiedzą, że stało się albo dzieje się coś złego, lub przypuszczeniem, że może się coś niedobrego stać w przyszłości. Kultura społeczna naszego pokolenia to kultura zamartwiania się, lęków i nieustannego niepokoju o rzeczy w naszym życiu. Generalnie ujmując, martwienie się powstaje na skutek potrzeby kontrolowania i przewidywania tego, czego za bardzo przewidzieć i kontrolować się nie da. Niektórzy z nas żyją w iluzji, że im się to udaje. Kiedy jednak nagle zdamy sobie sprawę, że rzeczy wymknęły się spod naszej „kontroli”, zmartwienie i niepokój ogarniają nasz umysł. Jezus mówi, że nie mamy się martwić. A mówi tak, bo dobrze zna i w pełni ufa swojemu Ojcu, i zachęca nas do tego samego. Im więcej ufamy Bogu, tym mniej się martwimy. Ale zaufanie nie przychodzi nam łatwo. Zaufanie buduje się z czasem, kiedy coraz lepiej poznajemy osobę, którą chcemy obdarzyć zaufaniem. Im więcej poznajemy Boga, tym więcej umiemy Mu zaufać.

 • Jak odpowiedziałbyś na pytanie: „jaki jest Bóg”? Jakimi słowami mógłbyś Go opisać?
 • Z odpowiedzi na powyższe pytanie, wybierz jedno określenie lub zwrot i zastanów się, dlaczego akurat ta cecha charakteru Bożego jest dla ciebie tak ważna? Jakie ma znaczenie, że Bóg przejawia tę cechę i atrybut Jego charakteru?
 • Jakie zmartwienia ciążą dzisiaj na tobie? Wymień je i poproś Boga, aby dał ci ukojenie i wyciszenie, i przypomniał tobie, że jest godzien zaufania i kocha nas.

 

Refleksja:

„Boże, jako wyraz mojego zaufania do Ciebie, w Twoje ręce składam wszystkie moje troski. Wycisz moje serce i umysł, i obdarz Twoim pokojem. Amen.”

Dokument PDF – Nie martwcie się 4-1

Pozostaje miłość – 6 dzień

jessica-fadel-1130465-unsplash

1 List Apostoła Pawła do Koryntian 13

 Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność, i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie,[a] lecz miłości bym nie miał — nic bym nie osiągnął.

Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje.

Natomiast proroctwa? — Te się wypełnią. Języki? — Te ustaną. Wiedza? — Jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. 10 Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. 11 Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. 12 Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany.

13 Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość — te trzy. A z nich największa jest miłość.”

Rozważania

Dzisiaj, spędź nasz czas rozważań Biblijnych, skupiając się na powyższym fragmencie. Przeczytaj go parę razy. Poproś Boga, aby kierował twoimi myślami. Jakie wnioski nasuwają ci się w oparciu o powyższy fragment Biblii? W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Ci za dar miłości. Dzięki Ci za Twoją miłość i za miłość mojej rodziny  i przyjaciół. Dziękuję, że pomagasz mi kochać innych. Daj mi serce, które pragnie widzieć i kochać innych tak, jak Ty. Nawet, kiedy czuję do nich opór i niechęć. Zmieniaj mnie i kształtuj. Proszę, abyś w chwilach, kiedy się lękam i czuję się zestresowany, przypominał mi o Twojej bezwarunkowej miłości. Amen”

 

Notatki:

 

Nie myślcie, że jesteście lepsi – 5 dzień

nathan-dumlao-1128469-unsplash

List Apostoła Pawła do Rzymian 12:1-5

 Przyjaciele! Ze względu na miłość, jaką okazał nam Bóg, wzywam was, abyście złożyli Mu swoje ciała jako żywą, świętą i podobającą się Mu ofiarę. Taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie tego świata i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga: co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe.

Jako sługa Boga, z Jego łaski, radzę każdemu z was: nie myślcie o sobie, że jesteście lepsi niż naprawdę jesteście, ale zachowujcie w tej kwestii rozsądek, zgodnie z miarą wyznaczoną wam przez Boga. Jako ludzie składamy się z wielu różnych części ciała, a żadna z nich nie spełnia tych samych funkcji, co inne. Tak samo stanowimy jedno ciało w Chrystusie i choć jest nas wielu, jesteśmy różnymi częściami tego samego ciała.”

Rozważania

Jednym ze sposobów na skierowanie naszych myśli na sprawy nieba jest odrzucenie popularnego w tym świecie sposobu na życie. Ostatnio, najczęściej słyszane w naszym świecie przesłanie mówi: „to ty jesteś najważniejszy, wszystko powinno obracać się wokół ciebie”. Wystarczy zwrócić uwagę na otaczające nas zewsząd reklamy. Ale na szczęście, to nie my jesteśmy centrum wszechświata, ale Bóg. Im więcej odrzucamy od siebie promowany przez świat, egocentryczny i narcystyczny sposób życia, tym więcej angażujemy się w to, co Bóg uważa za dobre i przyjemne, w uwielbianie Boga i z miłością służenie drugim.

 • Jak myślisz, w jaki sposób ty sam podporządkowujesz się otaczającemu nas światu?
 • Przypomnij sobie czas w życiu, kiedy w szczególny sposób byłeś skoncentrowany na swoich potrzebach, osiagnięciach, czy potrzebach. Jak wtedy wyglądały twoje relacje z innymi i z Bogiem?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Tobie za prawdę, jaką mi dzisiaj pokazałeś. Wszystko dookoła chce mnie przekonać do myślenia tylko o sobie, więc proszę Cię, pomóż mi zwracać moje myśli do Ciebie. Daj mi odwagę i siłę, by przeciwstawiać się wartościom i trendom tego świata. Przemieniaj mój umysł i serce. Amen.”

Rozważania dostępne w formacie PDF – nie myślcie o sobie że jesteście lepsi 5

Umysł poddany Duchowi – 4 dzień

joshua-earle-1127380-unsplash.jpg

List Apostoła Pawła do Rzymian 8:5-11

 Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne, ci zaś, którzy są według Ducha — tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu Duch — do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one Prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą.

Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu — jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. 10 Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. 11 Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.”

Rozważania

Tak często nasze myśli idą nie tam, gdzie powinny, wymykają się nam spod kontroli i idą w zakazane miejsca. Nie panując nad myślami, nagle łapiemy się na negatywnym myśleniu o zaistniałej sytuacji, potępiamy zachowanie drugich osób, lub poddajemy się impulsom destruktywnego działania. Gdyby to miało zależeć tylko od naszej „silnej” woli, to żylibyśmy motywowani naszymi cielesnymi żądzami. Całe szczęście, nie musimy polegać tylko na sile własnej woli. Możemy zwrócić się o pomoc i prowadzenie do Ducha Świętego. Dzięki Duchowi, którego dał nam Pan Jezus, możliwe jest dla nas życie pełne pokoju i satysfakcji.

 • Jakie odczucia wzbudza u ciebie możliwość życia w pokoju dzięki mocy Ducha Bożego?
 • Co możesz zmienić w rytmie dnia codziennego, co pomogłoby kierować twoje myśli ze spraw cielesnych na życie w Duchu i pokoju?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Panie Boże, cieszę się na samą myśl, że z pomocą Twojego Ducha, mogę żyć życiem pełnym pokoju. Czasami moje myśli wymykają się spod kontroli. Pomóż mi poddać każdą myśl Tobie i Twojej dobroci. Pomóż odrzucić wszelkie destruktywne myśli i idee, które czasami rodzą się w mojej głowie i sercu. Wypełnij mnie myślami, które prowadzą do życia i pokoju. Amen.”

Rozważania dostępne w PDF – Umysł poddany Duchowi 4

Rozmyślajcie o tym, co…. – dzień 3

willian-justen-de-vasconcellos-673305-unsplash

List Apostoła Pawła do Filipian 4:8-9

 W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. ”

Rozważania

W poniedziałek czytaliśmy, jak Pan Jezus zachęca nas do gromadzenia skarbów w niebie, zamiast na ziemi. W innym miejscu Słowa Bożego czytamy, że powinniśmy koncentrować się na sprawach wieczności, a nie na ziemskich. Co to są te sprawy wieczności? W dzisiejszym fragmencie Paweł mówi nam, że wszystko, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne uznania i polecenia – o tym powinniśmy rozmyślać i wprowadzać w nasze życie. Aby tak się stało, musimy ustanowić te rzeczy priorytetem w naszym życiu. W świecie pełnym cynizmu, negatywizmu i podziałów, nie tak łatwo jest to osiągnąć.

 • Zastanów się nad tym, jak zaczynasz każdy dzień. Czy najpierw przeglądasz email, czytasz gazetę, szykujesz śniadanie dla rodziny, rozważasz nad Słowem Bożym? W jaki sposób to, jak zaczynasz swój dzień, nastawia ciebie na resztę dnia?
 • A dzisiaj, w tej chwili, jakie prawe, czyste, zaszczytne, godne pochwały rzeczy przychodzą ci na myśl? W jaki sposób możesz ustanowić je priorytetem dzisiejszego dnia?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże wiem, że moje myśli nie są podobne Twoim. Wiem, że często są one niepoprawne – skoncentrowane na tym, co ziemskie, ciemne, obrzydliwe i wstydliwe. Jeśli chodzi o życie publiczne, często daję się wciągnąć w cyniczne myślenie i obgadywanie innych. Pomóż mi skoncentrować się na sprawach nieba. Wypełnij proszę mój umysł myślami o tym, jak lepiej okazywać miłość i wsparcie dla drugich. Pomóż bym był dla nich źródłem światła i nadziei. Amen”

 

Rozważania dostępne sa w formie PDF – Rozmyślajcie o tym 3 dzien 1

Nie gromadźcie sobie skarbów – wtorek

frederick-tubiermont-1121376-unsplash

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – 2 – PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 2

V Księga Mojżeszowa 8: 10-18

 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. 11 Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. 12 A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; 13 gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra – 14 niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 15 On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. 16 On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.
17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. ”

Rozważania

To są słowa Mojżesza do Izraelitów tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Mojżesz wiedział, że jednego dnia Izraelitom będzie się dobrze powodziło w tej ziemi. Będą cieszyć się dobrymi plonami, dochodami i dostatkiem. Ale zapomną z czasem o tym, co Bóg dla nich uczynił, kiedy wyprowadził ich z niewoli, przeprowadził przez pustynię i dał w posiadanie obiecaną ziemię. Zaczną żyć w przekonaniu, że sami tego wszystkiego dokonali.  Ale czy tak się też nie dzieje i z nami? Kiedy wszystko dobrze nam idzie, często dochodzimy do wniosku, że sami sobie na to zapracowaliśmy. Nasza wiedza, osiagnięcia, talenty – to wszystko doprowadziło nas do tego, co już mamy. To nasza zasługa! Zaczyna nas wciągać ludzki sposób myślenia i zapominamy, że to wszystko jest z Bożej ręki, że dzięki Jego łasce to wszystko mamy.

 • Co w tym fragmencie zwróciło twoją uwagę? Dlaczego?
 • Przypomnij sobie taki czas, kiedy cieszyłeś się własnymi osiągnięciami, zapominając podziękować za nie Bogu przyznająć, że wszystko co masz, pochodzi z Jego ręki? Kiedy zastanowisz się nad wszystkim, co posiadasz, za co chcesz oddać Bogu dziękczynienie?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Ci za wszystko, co posiadam. Za moje przyjaźnie i relacje z drugimi, za dobytek i za talent, którym mnie obdarzyłeś. Wiem, że wszystko, co dobre, przychodzi z Twojej ręki, i że bez Twojej łaski i troski nie miałbym nic. Pobudzaj moje serce do wdzięczności, żebym zawsze rozpoznawał i doceniał Twoje działanie we wszystkim. Amen”

Notatki:

 

Poniedziałek – Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – Kazanie na Górze tydz. 4

PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 1

Ewangelia Mateusza 6:19-24

 Nie gromadźcie bogactw tu, na ziemi, gdzie mogą ulec zniszczeniu lub zostać skradzione przez złodziei. 20 Gromadźcie je w niebie—tam nic ich nie zniszczy i nikt się nie włamie, by je ukraść. 21 Gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce.

22 Oko jest dla ciała jak lampa. Jeśli jest zdrowe, światło napełnia całe ciało. 23 Jeśli jednak jest chore, całe ciało jest pogrążone w ciemnościach. Jeżeli więc twoje światło jest ciemnością, to jest to ciemność nieprzenikniona.

24 Nie da się lojalnie służyć dwóm panom. Albo jednego nienawidzisz, a drugiego kochasz, albo na odwrót—drugiego szanujesz, a pierwszego lekceważysz. Nie możecie równocześnie żyć dla Boga i dla pieniędzy!”

Rozważania

W jaki sposób spędzamy nasz czas, pieniądze i energię, jest wyznacznikiem tego, co jest dla nas najważniejsze. Czasami jednak zdarza się, że wykonujemy te rzeczy automatycznie, nawykowo, bo jest to łatwiejsze od wprowadzenia zmian w życie. Pan Jezus zachęca nas, byśmy żyli troszcząc się o to, co wieczne, a nie o to, co ziemskie i tymczasowe. Kultura naszego dzisiejszego społeczeństwa kładzie nacisk na pozyskiwanie tego, co tymczasowe i zniszczalne: pieniędzy, sławy, odpowiedniego wyglądu i osiągnięć.

 • Spójrz na swój kalendarz. Jak wyglądał ostatni miesiąc? Na które z ziemskich i tymczasowych rzeczy zużyłeś swój czas, pieniądze i energię? Ile czasu, pieniędzy i energii poświęciłeś na rzeczy dotyczące wieczności?
 • Które z tymczasowych, ziemskich rzeczy i zajęć wciągają cię najbardziej? Jak myślisz, co cię w nich pociąga?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, pomóż mi, bym umiał skierować moje serce, oczy, energię i czas na rzeczach wieczności. I kiedy tylko zacznę od tego odchodzić, nawróć moje serce, myśli i wzrok na nowo do Ciebie. Amen”

 

Notatki:

Bo Twoje jest Królestwo – 7 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Tradycyjnie kończymy Modlitwę Pańską słowami: „Bo Twoje Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.” Ale we wczesnych manuskryptach Mateusza tej frazy nie ma i większość współczesnych biblijnych tłumaczeń nie dopisuje już tego zdania, które pochodzi z modlitwy zapisanej w 1 Księdze Kronik, 29 rozdziale i 11 wersecie. Dzisiaj więc, zakończmy naszą Modlitwę Pańską słowami wywyższenia i chwały dla naszego Boga Ojca, Pana Jezusa i Ducha Świętego.

„Twoją Panie jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyz wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, twoim Panie jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko!”

Zachęcam cię do prowadzenia notatnika i zapisywania twoich rozważań i myśli.

Rozważania dostępne sa do pobrania w formie dokumentu Bo Twoje jest Królestwo

Zachowaj nas od złego – 6 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Przez ostatnich parę dni rozmyślaliśmy nad słowami Modlitwy Pańskiej, zastanawiając się, jak powinna ona wpływać na nasze życie. Biblia opisuje, jak w ostatnich godzinach swojego życia, w ogrodzie Getsemane, Pan Jezus modlił się do swojego Ojca prosząc, by jeśli tylko to możliwe, wyratował Go od nadchodzącego cierpienia i śmierci. Jednak wyznając, że nie Jego, ale wola Boga Ojca niech się wypełni (Ew. Mat. 26:42). Czasami Bóg przeprowadza nas przez próby i zmagania i choć to nie On nas kusi, dopuszcza, by grzech i zło stawało na naszej drodze. Trudno jest to nam pojąć, ale nawet sam Pan Jezus był poprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię, gdzie Szatan Go kusił (Ew. Mat. 4:1). My też powinniśmy się modlić, by w tych chwilach próby i pokusy, Bóg nas wyratował i wzmocnił. Oczywiście wierzymy, że w Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec wyratował nas już do wiecznego życia, niemniej, w tym naszym ziemskim życiu, nie raz będziemy musieli stawiać czoła pokusom i próbom. Módlmy się, aby Bóg nam pomógł i zachował od upadku.

 1. Co w tej części Modlitwy Pańskiej sprawia ci trudność? Jakie masz pytania? Modląc się, przedstaw je Bogu.
 2. Z jakich pokus, prób i zmagań wyratowł ciebie Bóg? Czego, poprzez te sytuacje, nauczyłeś się o Bogu, a czego o sobie samym?
 3. Jak ci się wydaje, do czego, poprzez słowa tego wersetu, zachęca ciebie Bóg? Jak powinieneś na to zareagować?

Zachęcam cię do prowadzenia notatnika i zapisywania twoich rozważań i myśli.

Rozważani dostępne są w formie dokumentu Zachowaj nas od złego

Odpuść nam nasze winy – 5 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Przebaczenie jest centralnym punktem chrześcijaństwa. Przebaczenie darmo otrzymaliśmy i przebaczenie mamy dawać. W Chrystusie Bóg przebaczył nam nasze grzechy i dał nowe życie. Jaka to wspaniała prawda! Bóg hojnie udziela nam swojej miłości i łaski, a my na ten wspaniały dar przebaczenia musimy tylko odpowiedzieć „tak”. Ci, którzy zostali przez Boga powołani i odrodzeni w duchu, powinni teraz też przebaczać tym, którzy grzeszą przeciwko nim. Ale to niełatwe zadanie. Zmagamy się z tym, zwłaszcza kiedy ta druga osoba bardzo nas zraniła i skrzywdziła. Jednak dzięki pracy, jaką Bóg wykonuje w naszych sercach, uczymy się przebaczać zaczynając od małych, codziennych rzeczy, a wzrastając w wierze i zrozumieniu naszej nowej tożsamości, wzrasta też nasza umiejętność przebaczania. Chęć przebaczania kształtuje nasz charakter do punktu, kiedy zaczynamy traktować to jako przywilej.

 1. Jakie skojarzenia przywodzą ci na myśl słowa „przebaczenie” i „przebaczony”?
 2. Przypomnij sobie sytuację, kiedy ktoś przebaczył ci to, co przeciwko niemu zawiniłeś. Jakie to uczucie?
 3. Co przychodzi ci na myśl, kiedy rozważasz, czy przebaczyć drugiej osobie? Jak ci się wydaje, do czego zachęca ciebie Bóg w tej sytuacji?

Rozważania są dostępne do pobrania w formie dokumentu Odpuść nam nasze winy