Kategoria: Kazanie na Górze – Jesień 2018

Nie martwcie się – 5 tydzień, poniedziałek

andrew-alexander-88432-unsplash

Ewangelia Mateusza 6:25-34

 Dlatego radzę wam: Nie martwcie się o swoje życie—o to, co będziecie jeść i pić, ani o ciało—w co się ubierzecie. Czy życie ogranicza się tylko do jedzenia, a ciało—tylko do ubrania? 26 Spójrzcie na ptaki: Nie sieją ziarna, nie magazynują zapasów, a wasz Ojciec w niebie żywi je! Czy wy nie jesteście ważniejsi od ptaków? 27 Czy ktokolwiek, poprzez zamartwianie się, potrafi przedłużyć swoje życie choćby o jedną chwilę? 28 Dlaczego martwicie się o ubranie? Uczcie się od polnych kwiatów: Nie pracują i nie troszczą się o swój ubiór. 29 A zapewniam was, że nawet król Salomon, w całym swym przepychu, nie był tak pięknie ubrany jak one. 30 Jeśli więc Bóg tak wspaniale ubiera polne kwiaty, które dzisiaj kwitną, a jutro więdną i idą na spalenie, to czy tym bardziej nie zatroszczy się o was, nieufni?! 31 Nie martwcie się więc i nie powtarzajcie: Co będziemy jeść i pić? W co się ubierzemy? 32 O te sprawy zabiegają poganie. Wasz Ojciec w niebie dobrze wie, że tego potrzebujecie. 33 W pierwszej kolejności zabiegajcie o Jego królestwo i prawość, a wtedy Bóg zatroszczy się o pozostałe rzeczy. 34 Nie martwcie się więc o to, co będzie jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Dziś macie już wystarczająco wiele zmartwień.

Rozważania

Wielki Słownik Języka Polskiego określa zwrot „martwić się” w ten sposób: odczuwać przykry stan psychiczny w zwiąku z wiedzą, że stało się albo dzieje się coś złego, lub przypuszczeniem, że może się coś niedobrego stać w przyszłości. Kultura społeczna naszego pokolenia to kultura zamartwiania się, lęków i nieustannego niepokoju o rzeczy w naszym życiu. Generalnie ujmując, martwienie się powstaje na skutek potrzeby kontrolowania i przewidywania tego, czego za bardzo przewidzieć i kontrolować się nie da. Niektórzy z nas żyją w iluzji, że im się to udaje. Kiedy jednak nagle zdamy sobie sprawę, że rzeczy wymknęły się spod naszej „kontroli”, zmartwienie i niepokój ogarniają nasz umysł. Jezus mówi, że nie mamy się martwić. A mówi tak, bo dobrze zna i w pełni ufa swojemu Ojcu, i zachęca nas do tego samego. Im więcej ufamy Bogu, tym mniej się martwimy. Ale zaufanie nie przychodzi nam łatwo. Zaufanie buduje się z czasem, kiedy coraz lepiej poznajemy osobę, którą chcemy obdarzyć zaufaniem. Im więcej poznajemy Boga, tym więcej umiemy Mu zaufać.

  • Jak odpowiedziałbyś na pytanie: „jaki jest Bóg”? Jakimi słowami mógłbyś Go opisać?
  • Z odpowiedzi na powyższe pytanie, wybierz jedno określenie lub zwrot i zastanów się, dlaczego akurat ta cecha charakteru Bożego jest dla ciebie tak ważna? Jakie ma znaczenie, że Bóg przejawia tę cechę i atrybut Jego charakteru?
  • Jakie zmartwienia ciążą dzisiaj na tobie? Wymień je i poproś Boga, aby dał ci ukojenie i wyciszenie, i przypomniał tobie, że jest godzien zaufania i kocha nas.

 

Refleksja:

„Boże, jako wyraz mojego zaufania do Ciebie, w Twoje ręce składam wszystkie moje troski. Wycisz moje serce i umysł, i obdarz Twoim pokojem. Amen.”

Dokument PDF – Nie martwcie się 4-1

Pozostaje miłość – 6 dzień

jessica-fadel-1130465-unsplash

1 List Apostoła Pawła do Koryntian 13

 Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność, i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie,[a] lecz miłości bym nie miał — nic bym nie osiągnął.

Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje.

Natomiast proroctwa? — Te się wypełnią. Języki? — Te ustaną. Wiedza? — Jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. 10 Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. 11 Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. 12 Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany.

13 Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość — te trzy. A z nich największa jest miłość.”

Rozważania

Dzisiaj, spędź nasz czas rozważań Biblijnych, skupiając się na powyższym fragmencie. Przeczytaj go parę razy. Poproś Boga, aby kierował twoimi myślami. Jakie wnioski nasuwają ci się w oparciu o powyższy fragment Biblii? W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Ci za dar miłości. Dzięki Ci za Twoją miłość i za miłość mojej rodziny  i przyjaciół. Dziękuję, że pomagasz mi kochać innych. Daj mi serce, które pragnie widzieć i kochać innych tak, jak Ty. Nawet, kiedy czuję do nich opór i niechęć. Zmieniaj mnie i kształtuj. Proszę, abyś w chwilach, kiedy się lękam i czuję się zestresowany, przypominał mi o Twojej bezwarunkowej miłości. Amen”

 

Notatki:

 

Nie myślcie, że jesteście lepsi – 5 dzień

nathan-dumlao-1128469-unsplash

List Apostoła Pawła do Rzymian 12:1-5

 Przyjaciele! Ze względu na miłość, jaką okazał nam Bóg, wzywam was, abyście złożyli Mu swoje ciała jako żywą, świętą i podobającą się Mu ofiarę. Taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie tego świata i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga: co jest dobre, co Mu się podoba i co jest doskonałe.

Jako sługa Boga, z Jego łaski, radzę każdemu z was: nie myślcie o sobie, że jesteście lepsi niż naprawdę jesteście, ale zachowujcie w tej kwestii rozsądek, zgodnie z miarą wyznaczoną wam przez Boga. Jako ludzie składamy się z wielu różnych części ciała, a żadna z nich nie spełnia tych samych funkcji, co inne. Tak samo stanowimy jedno ciało w Chrystusie i choć jest nas wielu, jesteśmy różnymi częściami tego samego ciała.”

Rozważania

Jednym ze sposobów na skierowanie naszych myśli na sprawy nieba jest odrzucenie popularnego w tym świecie sposobu na życie. Ostatnio, najczęściej słyszane w naszym świecie przesłanie mówi: „to ty jesteś najważniejszy, wszystko powinno obracać się wokół ciebie”. Wystarczy zwrócić uwagę na otaczające nas zewsząd reklamy. Ale na szczęście, to nie my jesteśmy centrum wszechświata, ale Bóg. Im więcej odrzucamy od siebie promowany przez świat, egocentryczny i narcystyczny sposób życia, tym więcej angażujemy się w to, co Bóg uważa za dobre i przyjemne, w uwielbianie Boga i z miłością służenie drugim.

  • Jak myślisz, w jaki sposób ty sam podporządkowujesz się otaczającemu nas światu?
  • Przypomnij sobie czas w życiu, kiedy w szczególny sposób byłeś skoncentrowany na swoich potrzebach, osiagnięciach, czy potrzebach. Jak wtedy wyglądały twoje relacje z innymi i z Bogiem?
  • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Tobie za prawdę, jaką mi dzisiaj pokazałeś. Wszystko dookoła chce mnie przekonać do myślenia tylko o sobie, więc proszę Cię, pomóż mi zwracać moje myśli do Ciebie. Daj mi odwagę i siłę, by przeciwstawiać się wartościom i trendom tego świata. Przemieniaj mój umysł i serce. Amen.”

Rozważania dostępne w formacie PDF – nie myślcie o sobie że jesteście lepsi 5