Kategoria: Cultivating

Kultywując opanowanie i wstrzemięźliwość – Steve Carter, niedziela, 27 sierpnia

miłość owocem

Samokontrola, wstrzemięźliwość, opanowanie

Już od dziecka słyszymy te słowa: opanuj się, kontroluj się, naucz się panować nad sobą, zapanuj nad sobą. Co oznacza to słowo „samokontrola”? Greckie słowo „egkrateia” znaczy dosłownie: posiadać siebie samego, mieć kontrolę i władzę nad sobą. Grecy wierzyli że Egkrateia to najważniejsza sfera życia, która zapewnia sukces. W tamtych czasach istniały dwa dominnujące trendy filozoficzne:

  1. Stoicyzm – okazywanie jakichkolwiek emocji jest niepoprawne, prowadzi do upadku, muszę sobie dać sam radę ze wszystkim, wszystko zależy ode mnie, mój sukces życiowy i zawodowy jest wynikiem mojej ciężkiej pracy a niepowodzenie jest wynikiem moich emocji i słabości

Ja muszę mieć wszystko pod kontrolą. Etyka stoicka, która większości ludzi kojarzy się ze słowem „stoicyzm”, opiera się na zasadzie osiągania szczęścia przez wewnętrzną dyscyplinę moralną, sumienne spełnianie tych obowiązków, które spadają na nas naturalną koleją rzeczy, oraz odcięcie swoich emocji od zdarzeń zewnętrznych, Prawdziwie cnotliwy człowiek to ten, który osiągnął stan pełnej obojętności do świata – niczego nie pragnie i niczego się nie lęka.

  1. Epikureizm – epikurejczycy oddawali się prowadzeniu emocji, chcieli doświadczać wszystkiego, w ten sposób pojmując wolność, popadali w alkoholizm, rozwiązłość, a w końcowym efekcie stawali się niewolinikami swoich nieposkromionych emocji i żądzy. Epikureizm –  zakładał, że dobro równa się przyjemności i dlatego życie szczęśliwe to życie, w którym suma doznanych przyjemności jest większa niż suma cierpienia.

 

Wszyscy znamy takie osoby w naszym środowisku: kogoś, kto wszystko chce kontrolować, nigdy nie  prosi nikogo o pomoc, wspina się po drabinie sukcesu za wszelką cenę i kogoś, kto nie dba o nic, pod przykrywką wolności robi rzeczy niepoprawne i szkodliwe, usprawiedliwiając je wolnością wyboru i życia.

Jednym z takich przykładów w Biblii jest historia o dwóch synach i ojcu. Młodszy syn chciał „wolności”, życia bez zobowiązań i odpowiedzialności, bez potrzeby rozliczania się przed rodziną ze swoich poczynań. Zażądał więc od ojca, by ten jeszcze za swojego życia dał mu jego połowę spuścizny, bo pragnie żyć swoim własnym torem. Ojciec przychylił się do bezmyślnego żądania młodszego syna. Ten w krótkim czasie przepuścił wszystkie pieniądze i stracił wszystkich „przyjaciół”, których dzięki nim pozyskał, i znalazł się w opłakanej sytuacji: w obcym kraju, w nędzy pasł świnie i żywił się tym, co one. Bał i wstydził się powrócić do domu ojca. Nie rozumiał pojęcia łaski, nie wierzył, że ojciec mógłby wybaczyć mu jego zachowanie. Ale przyciśnięty sytuacją, w desperacji postanawia powrócić do domu. Ku jego całkowitemu zaskoczeniu, ojciec wybiega naprzeciw, obejmuje i wita, i wystawia powitalną ucztę na cześć jego powrotu. Mamy też postać starszego syna, który całe życie obowiązkowo spełniał swoją rolę, zawsze przykładnie wywiązując się ze wszystkiego. Ten też nie mógł pojąć łaski ojca względem młodszego syna. Zdenerwowany, sfrustrowany zachowaniem ojca i brata, nie chcąc okazać swoich emocji, opuszcza przyjęcie i kiedy ojciec podchodzi do niego próbując wytłumaczyć motywy swoich decyzji, starszy syn oburza się: to przecież niesłuszne, nie w porządku wobec niego samego, tego, który zawsze wszystko robił tak, jak trzeba, który był wzorem obowiązkowości, lojalności i synowskiej miłości.

Z których z synów ty sam się identyfikujesz? Czy masz tendencje, by chować swoje emocje i potrzeby przed innymi, trzymając wszystkich na dystans, w trudnych sytuacjach udając, że wszystko masz pod kontrolą? Czy też masz tendecje, by w trudnych i odpowiedzialnych sytuacjach uciekać do tzw. pocieszycieli (alkohol, narkotyki, itp.), oddawać się niepohamowanym chęciom i porywom emocji?sowa-dystans-spokc3b3j-opanowanie

Ale żaden z tych dwóch synów nie demonstruje biblijnego pojęcia opanowania, wstrzemięźliwości i samokontroli.

 

 „A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.” – Gal 5:24

Apostoł Paweł nauczał, że każdy z nas ma ciało, tzn. że wewnątrz każdego z nas jest nasza natura, która nakłania nas do grzechu: do plotkarstwa, rozwiązłości, pychy, zazdrości, chciwości, złości, obmowy i do agresji. Tak więc, kiedy zostaniemy sprowokowani, to nasza natura skłania nas do robienia tego, czego nie powinniśmy, do poddania się pokusom i naszym złym skłonnościom.

Ale apostoł Paweł mówi też do nas, że ci, którzy są w Chrystusie, są opanowani, wstrzemięźliwi, pełni samokontroli, bo poddali swoje pasje i pragnienia Jezusowi, przybijając je z Nim do krzyża. Kiedy Paweł mówi o wstrzemięźliwości i samokontroli, to tak naprawdę nie ma na myśli tego, że my sami się kontrolujemy, czy też żyjemy w podporządkowaniu się naszym potrzebom i chęciom, ale mówi on o tym, że jest to dobrowolne poddanie własnego „ja” woli Chrystusa. Oddanie Jemu pod kontrolę naszych pasji, namiętności, wszystkiego, co mogłoby odciągnąć nas od życia, jakie Bóg dla nas zamierzył.

Zadaj sobie pytanie: jaką postawę przyjąłeś w swoim życiu? Postawę stoicką, czy też epikurejską? Czy sam próbujesz kontrolować swoje namiętności i pokusy, starając się o własnych siłach mieć wszystko pod kontrolą? To nie jest biblijna postawa.

Czy też samokontrola polega u ciebie na tym, że robisz to, co chcesz, nie zważając na konsekwencje, normy społeczne i etyczne, bo przecież ty jesteś panem swoich poczynań? To jest epikurejska postawa życiowa, która prowadzi do samozniszczenia.

Czy też masz poprawne zrozumienie łaski i w szczerości przyznając się przed Jezusem do swoich słabości i wad, namiętności i skłonności, do swojej cielesnej natury, która nagina cię w kierunku grzechu, Jego woli poddajesz swoje życie i swoją cielesność?

Wiele osób powie, że właśnie tego pragnie, ale większość z nas nie wie, jak to osiągnąć.

W jaki sposób więc możemy dojść do tego zrozumienia, jak wprowadzać w życie te wartości?

„Człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru.” – Księga Przypowieści Salomona 25:28

W tamtych czasach, dookoła każdego miasta budowany był mur obronny, by chronić dobytek i mieszkańców przed grabieżą, porwaniami, napadami, obcymi wojskami, by żyć w pokoju i dobrobycie. W Księdze Nehemiasza czytamy, jak powraca on do swojego miasta, do Jeruzalem i do Świątyni Boga Izraela, zastając mury tego miasta zniszczone. Świątynia już wiele razy była ograbiona i znieczeszczona. Nehemiasz organizuje zespół budowniczych i robotników, by w trosce o miasto, jego mieszkańców i o Świątynię Pańską, odbudować mury.

„I powiedzieli mi: «Ci pozostali, którzy w tamtejszym okręgu uniknęli uprowadzenia, znajdują się w wielkiej biedzie i pohańbieniu; mur Jerozolimy jest zburzony, a bramy jej są ogniem spalone».  I oto, gdy to usłyszałem, usiadłem, płakałem i trapiłem się całymi dniami, pościłem i modliłem się w obecności Boga niebios.” – Nehemiasza 1:3-4

Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego (1 Kor 6:19-20). Jak wyglądają nasze mury obronne? Biblia wiele razy wspomina, że diabeł próbuje nas zniszczyć, ograbić, zdusić naszego ducha, wykraść naszą duszę. Diabeł bezustannie próbuje zniszczyć twoje małżeństwo, relacje, twoją rodzinę. W obronie naszej duszy, naszych rodzin, naszego serca, musimy sprawdzić stan naszych murów obronnych. Musimy zidentyfikować dziury w naszym murze. Dla niektórych z nas taką dziurą w murze jest pożądanie, niepoprawne myśli, a diabeł bez ustanku próbuje  przez to doprowadzić cię do grzechu. Dla niektórych z nas jest to nasz perfekcjonizm: wszystko musi być idealne, moja praca, pozycja, mój dobytek, i diabeł podszeptuje, że przecież nic nigdy nie jest wystarczająco dobre, i całe twoje życie zaczyna polegać na zdobywaniu dóbr, pozycji i wpływów, i z czasem zaniedbujesz rodzinę i kościół. Może dla niektórych z was jest to skłonność do agresji, wybuchowość, a diabeł specjalnie stawia na twojej drodze ludzi i sytuacje, by steve aug 27 - 2wyprowadzić ciebie z równowagi, byś zgrzeszył swoim postępowaniem, a wtedy wstyd zabiera ci radość i pokój wewnętrzny. Może dla niektórych z was pieniądz jest taką dziurą; może karty kredytowe są zapełnione i diabeł wykradł pokój i radość z twojego życia. Dla niektórych z nas mogą to być niezdrowe relacje z ludźmi: jesteś uzależniony od opinii i wpływów osób, które nie mają dobrego wpływu na twoje życie i zdrowie, a szatan to wykorzysta i powoli będzie okradał cię z twojego poczucia wartości, miłości i zadowolenia. A być może myślisz sobie, że ty w ogóle nie masz takiego problemu – to zmagasz się z pychą przyjacielu i diabeł też użyje to, aby zniszczyć twoje relacje z Bogiem i ludźmi i zapobiec ich naprawie.

Najczęściej nie podchodzimy tak poważnie do kwestii naszego ciała, jak Bóg do tego podchodzi. Nie przykładamy wagi do tego, co wchodzi do naszego ciała, co ma na nie wpływ. A dla Boga jest to bardzo ważne, bo nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, a szatan poprzez dziury w naszym murze obronnym okrada nas i zagłusza głos Ducha Swiętego.

Czy w naszym życiu codziennym chronimy naszą świątynię tak, jak nam o tym mówi Biblia?

Więc, jak rozpoznać słabe miejsca naszego sytemu obronnego?

Każdy z nas ma za sobą nie tylko historię własnego życia, ale też historię pokoleniową, której kiedy dobrze się przyjrzymy, to będziemy w stanie zauważyć słabości i skłonności rodzinne, a to pomoże nam zaadresować je poprawnie. W niektórych rodzinach widoczna jest pokoleniowa skłonność do agresji, alkoholizmu, słabej woli, depresji. Kiedy jesteśmy tego nieświadomi, to diabeł właśnie to wykorzysta, żeby nas uderzyć i zniszczyć. Zdanie sobie sprawy ze swoich skłonności i słabości pomoże nam podjąć prace nad wzmocnieniem tych sfer i wyczuli nas na wszelkie ataki w tych dziedzinach.

Czy znasz swoje pokoleniowe skłonności? Czy wiesz, jaką słabość twojego charakteru diabeł może wykorzystać, by nakłonić cię do grzechu? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, w jakich dziedzinach życia diabeł z łatwością może cię podejść i wymanewrować?

Stoik powie: ja sam sobie dam radę, ja nie mam żadnych słabych punktów. Epikurejczyk powie: po co mi mury, bez murów nie muszę się martwić o dziury w nich.

Ale Chrystusowy sposób na życie to sposób Łaski, więc spójrzmy na ten problem z perspektywy łaski, byśmy wiedzieli, jak możemy kultywować w swoim życiu samokontrolę, wstrzemięźliwość i opanowanie.

„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.” – List do Tytusa 2:11

Boża łaska – każdy nasz oddech jest łaską Bożą. Bóg ofereuje ją KAŻDEMU: stoikom i epikurejczyko też – KAŻDEMU!

Ta łaska Boża daje nam siłę i uczy nas, jak powiedzieć „nie” pokusom i namiętnościom i bezbożności.

Wszystko opiera się na Łasce Bożej. Otwórzcie się więc na nią, przyjmijcie ją do swojego życia, a wtedy zrozumiecie, na czym tak naprawdę ona polega, że wasze ciała są świątynią Bożą i że Bóg chce je chronić.download

Jak więc kultywować samokontrolę, opanowanie i wstrzemięźliwość w naszym życiu?

  1. Każdego dnia i chwili wybierz Łaskę i zdaj się na nią, niech ona będzie motorem wszystkiego co robisz, motywem każdego twojego działania;
  2. Szczera ocena naszych murów i systemu obronnego; gdzie są dziury w twoim murze obronnym, jakie pokoleniowe skłonności mogą przysporzyć tobie problemów i stać się powodem do upadku i zniszczenia,pamiętaj, że diabeł jest przebiegły i podstępny (Księga Rodzaju 3:1, 1 Piotra 5:8)
  3. Zaproś Doradcę i Pocieszyciela (Ducha Świętego), by pomógł ci odbudować i wzmocnić twój system obronny
  4. Perspektywa wieczności jest większa, piękniejsza i mocniejsza niż chwilowe zachcianki i namiętności; poprawna wizja wieczności sprawia, że pożądamy jej dużo mocniej niż czegokolwiek innego na tej ziemi. Poprawna wizja i zrozumienie wieczności przeważa szalę na stronę dobrych decyzji i wyborów. To, co chwilowe i doczesne nie jest w stanie równać się z pięknem i radością wieczności.

I kiedy będzies zmiał takie chwile, że pokusy zwyciężą, to wróć do puntku pierwszego, przyjmij łaskę i rusz w kierunku odbudowy, zlokalizuj słaby punkt, poproś Doradcę, by pomógł ci wzmocnić i odbudować tą sterfę, i skoncentruj się na wieczności i jej nieprzemijającym pięknie.

Na tym właśnie polega poddanie wszystkiego Jezusowi, życie w Łasce i kultywowanie samokontroli, opanowania i wstrzemięźliwości w naszym życiu.

Kiedy Łaska stanie się twoim sposobem na życie, będziesz umieć spojrzeć na swoje życie krytycznie, nazwać rzeczy po imieniu, zlokalizować swoje słabe punkty, przyznając, że potrzebujesz wciąż łaski, że potrzebujesz Zbawiciela, i będziesz umiał poddać swoje życie Temu, który sam oddał swoje życie z a ciebie po to, bys mógł być w porządku przed Bogiem, ludźmi i sobą już na całą wieczność.

„Moim pragnieniem jest, by nasz kościół składał się z ludzi, którzy znają siebie samych, swoje słabości i skłonności i umieją powiedzieć: tak widzę to i nie dam się sprowokować do grzechu, będę żył życiem poddanym Bogu, będę ufał temu, co mówi Pismo Święte, będę ufać Duchowi Świętemu i słowom Pana Jezusa i apostołów, będę wprowadzałje w życie ufając, że poprzez to Bóg pomoże mi kultywować i wydawać najlepsze owoce. Ludzie, którzy tak własnie robią, mają miłość, radość, pokój, cierpliwość, są uprzejmi, okazują dobro, są pełni łagodności, wierni i wstrzemięźliwi.” – Steve Carter

Czy twoje życie oparte jest na Łasce? Czy poddałeś się jej? Bo wszystko zaczyna się właśnie od tego. Jeśli to zrobisz, to Bóg uczyni cos tak pieknego w twoim życiu, że kiedy ludzie to zobaczą i dotkną, to zapragną takiego samego życia, i poprzez to będziesz miał okazję powiedzieć im, czym jest i na czym polega ta prawdziwa Łaska. Życie drugich ulegnie zmianie. A wszystko zaczyna się od tego, że ty sam poddasz się Łasce.

hqdefault

Kazanie w wersji anglojęzycznej jest do obejrzenia na stronie willowcreek.tv

 

A jednak Bóg wysłuchał – „Cultivating” 9 lipca

benjamin-davies-301161

Psalm 66

„Radośnie wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie;

Wyśpiewujcie chwałę Jego imienia, oddawajcie Mu chwalebną cześć.

Powiedzcie Bogu: Jak straszliwe są Twe dzieła! Z powodu Twojej wielkiej mocy poddadzą się Twoi wrogowie.

Cała ziemia odda Ci pokłon i śpiewać Ci będzie; śpiewać będzie Twemu Imieniu. Sela.

Chodźcie, zobaczcie dzieła Boże, straszliwe są Jego dzieła pośród synów ludzkich.

Zamienił morze w suchą ziemię, pieszo przeszli przez rzekę; tam się Nim weseliliśmy.

Panuje w swej mocy na wieki, Jego oczy patrzą na narody, buntownicy nie wywyższą się. Sela.

Błogosławcie, narody, naszego Boga i rozgłaszajcie Jego chwałę.

Zachował przy życiu naszą duszę i nie dał się zachwiać naszej nodze.

Doświadczyłeś nas bowiem, Boże, wypróbowałeś nas ogniem, jak srebro jest oczyszczone.

Zaprowadziłeś nas w sidła, włożyłeś ucisk na nasze biodra.

Pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale nas wyprowadziłeś na miejsce obfitości.

Dlatego wejdę do Twego domu z całopaleniem i wypełnię śluby;

Które wyraziły moje wargi i wypowiedziały moje usta w utrapieniu.

Będę Ci składał w ofierze całopalenia z tłustych zwierząt wraz z wonnością baranów, ofiaruję Ci woły i kozły. Sela.

Chodźcie, słuchajcie, wszyscy, którzy się boicie Boga, a opowiem, co uczynił dla mojej duszy.

Do Niego wołałem moimi ustami i wychwalałem Go moim językiem.

Gdybym zważał na nieprawość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał.

A jednak Bóg wysłuchał, przychylił się do głosu mojej modlitwy.

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie odebrał mi swego miłosierdzia.”

Daję ci to, co sam mam – „Cultivating” 8 lipca

soroush-karimi-296967

Dzieje Apostolskie 3:1-10

„Jednego razu, w porze modlitwy, Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około piętnastej. W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni, zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana. Właśnie mieli wejść do świątyni, gdy poprosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr — wraz z Janem — wpatrzył się w niego i polecił: Spójrz na nas. Tamten uczynił to — w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i rusz z miejsca! Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie; wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodzi i chwali Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który w poszukiwaniu wsparcia siadał przy Bramie Pięknej świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. „

Rozważania

  • Przeczytaj dzisiejszy fragment parę razy. Jakie słowa lub zwroty zrwóciły twoją uwagę? Dlaczego?