Category: COH 2017

Moja dusza pragnie Pana – Dzień 2/T2

photo-1459165611696-e4daf5dc5f0b

Psalm 42:1-5

“Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.
Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?
Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest twój Bóg?
Wylewam swą duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego wśród głosów radości i chwały, pośród świętującego tłumu.
Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za Jego zbawcze oblicze.”
Rozważania:
 •  Czego dowiedziałeś się z tego Psalmu  o Bogu ?
 • Pomyśl o tych chwilach twojego życia, kiedy czułeś się z daleka od Boga, a pragnąłeś Jego obecności tak bardzo. W jaki sposób wyraziłeś do Boga swoje pragnienie Jego obecności i bliskości?
 • W jaki sposób mógłbyś wnieść miłość i poczucie obecności Chrystusa w życie i sytuację życiową kogoś, kogo znasz? ( Może poprzez okazanie miłości, pomoc, słowo pocieszenia)
 • Pomódl się o osobę, o której wiesz, że czuje się samotna i z daleka od Boga.

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Lecz Ty otworzyłeś mi uszy – Dzień 1/T2

gl_030

Psalm 40:6-9

Wiele uczyniłeś cudów, PANIE, mój Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą; gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej, niż zdołałbym wypowiedzieć.

Ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech.
Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, na początku księgi napisano o mnie;
Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo jest w moim wnętrzu.

 

Rozważania:

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu z tego Psalmu?
 • Zastanów się przez chwilę nad tym, co Bóg uczynił w przeciągu ostatniego miesiąca w twoim życiu, w kręgu twoich przyjaciół i w świecie. Jaki te rzeczy mają wpływ na twoją nadzieję i radość w życiu?
 • Jaki wpływ na twoje życie miały nasze rozważania z poprzedniego tygodnia? Na podstawie tego, jak myślisz, do podjęcia jakich działań zaprasza ciebie Bóg ?
 • Co możesz zrobić w tym tygodniu, żeby być bardziej świadomym Bożej ingerencji w tym świecie?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Moja nadzieja jest w Tobie, Panie – Dzień 7

 

quino-al-137872

Psalm 39:5-8

“O Panie, mój kres pozwól mi poznać
i jaka jest miara dni moich,
bym wiedział, jak jestem znikomy.
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi,
i życie moje jak nicość przed Tobą.
Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością.
Człowiek jak cień przemija,
na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.
A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie?
W Tobie jest moja nadzieja.”

Rozważania: 

 • Jaką prawdę o Bogu poznałeś czytając ten Psalm?
 • Co dla ciebie oznaczają słowa:”złożyć nadzieję w Bogu”? Jak byś wytłumaczył to swojemu znajomemu?
 • O co martwisz się teraz najbardziej w swoim życiu (ludzie, relacje, problemy, wydarzenia)? W modlitwie zastanów się, czy nie pokładasz swojej nadziei w czymś innym, jeśli chodzi o rozwiązanie tych sytuacji i problemów?
 • Używając słów dzisiejszego Psalmu pomódl się o siebie i o osoby, o których wiesz, że się czymś zamartwiają.
 • Co możesz zrobić w tym tygodniu, by umocnić swoją nadzieję w Bogu?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)