Kategoria: COH 2017

Pan nasz jest wielki! – Dzień 7/T3

 

mack-wandex-196146

Psalm 147:1-6

 „<Alleluja>.
Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela;
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu.
Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi.”

 

 

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu, czytając dzisiejszy psalm?
 • Zastanów się: w jaki sposób w tym roku, Bóg dotykał twojego serca podczas „Celebration of Hope”. Do czego cię powołał i zachęcił?
 • Używając słowa dzisiejszego psalmu pomódl się o tych w twoim kraju i na świecie, którzy toną w morzu desperacji z powodu wojny, choroby, biedy lub tragedii, która ich spotkała.

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Pan strzeże przychodniów – Dzień 6/T3

mantas-hesthaven-135478

 

Psalm 146:3-9

 „Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary.
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.”

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu czytając dzisiejszy psalm?
 • Pomyśl przez chwilę o ludziach różnych narodowości, których spotykasz na swojej drodze. Na jakie napotykają trudności każdego dnia, żyjąc w innej kulturze i języku? W jaki sposób możesz okazać im pomoc i zachętę?
 • Jak ci się wydaje, dlaczego Bóg troszczy się o cudzoziemca?
 • Użyj słów dzisiejszego psalmu, by pomodlić się o  osoby przebywające na obcej ziemi.

 

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Moje usta będą Ciebie chwalić – Dzień 5/T3

 hannes-wolf-74352

Psalm 145:17-21

 „ Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>.”

 

 

 Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu, czytając dzisiejszy psalm?
 • Pomyśl, czy twoje słowa skrzywdziły i zraniły kogoś ostatnio? Poproś Boga, by pokazał ci, jakie powinieneś podjąć kroki do pojednania z tą osobą.
 • Jak ci się wydaje, co to oznacza, że twoje usta powinny głosić chwałę Pana?
 • Pomódl się używając słów dzisiejszego psalmu o osoby, które są ranione przez czyjeś słowa.
 • Jak mógłbyś użyć słów w tym tygodniu, by kogoś podnieść i zbudować?

 

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)