Category: COH 2017

Pan nasz jest wielki! – Dzień 7/T3

 

mack-wandex-196146

Psalm 147:1-6

 “<Alleluja>.
Dobrze jest grać naszemu Bogu,
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela;
On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu.
Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi.”

 

 

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu, czytając dzisiejszy psalm?
 • Zastanów się: w jaki sposób w tym roku, Bóg dotykał twojego serca podczas “Celebration of Hope”. Do czego cię powołał i zachęcił?
 • Używając słowa dzisiejszego psalmu pomódl się o tych w twoim kraju i na świecie, którzy toną w morzu desperacji z powodu wojny, choroby, biedy lub tragedii, która ich spotkała.

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Pan strzeże przychodniów – Dzień 6/T3

mantas-hesthaven-135478

 

Psalm 146:3-9

 “Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary.
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
On wiary dochowuje na wieki,
daje prawo uciśnionym
i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.”

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu czytając dzisiejszy psalm?
 • Pomyśl przez chwilę o ludziach różnych narodowości, których spotykasz na swojej drodze. Na jakie napotykają trudności każdego dnia, żyjąc w innej kulturze i języku? W jaki sposób możesz okazać im pomoc i zachętę?
 • Jak ci się wydaje, dlaczego Bóg troszczy się o cudzoziemca?
 • Użyj słów dzisiejszego psalmu, by pomodlić się o  osoby przebywające na obcej ziemi.

 

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Moje usta będą Ciebie chwalić – Dzień 5/T3

 hannes-wolf-74352

Psalm 145:17-21

 “ Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,
a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>.”

 

 

 Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu, czytając dzisiejszy psalm?
 • Pomyśl, czy twoje słowa skrzywdziły i zraniły kogoś ostatnio? Poproś Boga, by pokazał ci, jakie powinieneś podjąć kroki do pojednania z tą osobą.
 • Jak ci się wydaje, co to oznacza, że twoje usta powinny głosić chwałę Pana?
 • Pomódl się używając słów dzisiejszego psalmu o osoby, które są ranione przez czyjeś słowa.
 • Jak mógłbyś użyć słów w tym tygodniu, by kogoś podnieść i zbudować?

 

 

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Moja dusza pragnie Pana – Dzień 2/T2

photo-1459165611696-e4daf5dc5f0b

Psalm 42:1-5

“Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.
Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego. Kiedy przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?
Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest twój Bóg?
Wylewam swą duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego wśród głosów radości i chwały, pośród świętującego tłumu.
Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za Jego zbawcze oblicze.”
Rozważania:
 •  Czego dowiedziałeś się z tego Psalmu  o Bogu ?
 • Pomyśl o tych chwilach twojego życia, kiedy czułeś się z daleka od Boga, a pragnąłeś Jego obecności tak bardzo. W jaki sposób wyraziłeś do Boga swoje pragnienie Jego obecności i bliskości?
 • W jaki sposób mógłbyś wnieść miłość i poczucie obecności Chrystusa w życie i sytuację życiową kogoś, kogo znasz? ( Może poprzez okazanie miłości, pomoc, słowo pocieszenia)
 • Pomódl się o osobę, o której wiesz, że czuje się samotna i z daleka od Boga.

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Lecz Ty otworzyłeś mi uszy – Dzień 1/T2

gl_030

Psalm 40:6-9

Wiele uczyniłeś cudów, PANIE, mój Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą; gdybym chciał je opowiedzieć i ogłosić, jest ich więcej, niż zdołałbym wypowiedzieć.

Ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech.
Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, na początku księgi napisano o mnie;
Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo jest w moim wnętrzu.

 

Rozważania:

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu z tego Psalmu?
 • Zastanów się przez chwilę nad tym, co Bóg uczynił w przeciągu ostatniego miesiąca w twoim życiu, w kręgu twoich przyjaciół i w świecie. Jaki te rzeczy mają wpływ na twoją nadzieję i radość w życiu?
 • Jaki wpływ na twoje życie miały nasze rozważania z poprzedniego tygodnia? Na podstawie tego, jak myślisz, do podjęcia jakich działań zaprasza ciebie Bóg ?
 • Co możesz zrobić w tym tygodniu, żeby być bardziej świadomym Bożej ingerencji w tym świecie?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

Moja nadzieja jest w Tobie, Panie – Dzień 7

 

quino-al-137872

Psalm 39:5-8

“O Panie, mój kres pozwól mi poznać
i jaka jest miara dni moich,
bym wiedział, jak jestem znikomy.
Oto wymierzyłeś moje dni tylko na kilka piędzi,
i życie moje jak nicość przed Tobą.
Doprawdy, życie wszystkich ludzi jest marnością.
Człowiek jak cień przemija,
na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.
A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie?
W Tobie jest moja nadzieja.”

Rozważania: 

 • Jaką prawdę o Bogu poznałeś czytając ten Psalm?
 • Co dla ciebie oznaczają słowa:”złożyć nadzieję w Bogu”? Jak byś wytłumaczył to swojemu znajomemu?
 • O co martwisz się teraz najbardziej w swoim życiu (ludzie, relacje, problemy, wydarzenia)? W modlitwie zastanów się, czy nie pokładasz swojej nadziei w czymś innym, jeśli chodzi o rozwiązanie tych sytuacji i problemów?
 • Używając słów dzisiejszego Psalmu pomódl się o siebie i o osoby, o których wiesz, że się czymś zamartwiają.
 • Co możesz zrobić w tym tygodniu, by umocnić swoją nadzieję w Bogu?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

W nadziei czekamy – Dzień 6

123

Psalm 33:20-22

 ” Dusza nasza wyczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie,
według ufności pokładanej w Tobie! “

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się z tego Psalmu  o tym, jaki jest nasz Bóg?
 • Czego oczekujesz teraz w swoim życiu? Jak według ciebie powinno wyglądać oczekiwanie z nadzieją na Pana? Czy też jak wyglądałoby oczekiwanie na Pana Jezusa, gdybyśmy nie robili tego trwając w nadziei?
 • Poproś Boga, by przywiódł ci na myśl miejsce w świecie, gdzie potrzebna jest  cierpliwość w oczekiwaniu na rozwiązanie trudnej sytuacji. Pomódl się o to miejsce.
 • Używając słów z dzisiejszego Psalmu, pomódl się o zrozumienie i cierpliwość w tym na co oczekujesz, lub co robisz.
 • Jakie w tym tygodniu mógłbyś podjąć działania w geście solidarności z tym zakątkiem świata, który wciąż trwa w oczekiwaniu?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

 

Nabierz otuchy – Dzień 5

13

Psalm 31:19-24

 “Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie,
i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki
na oczach synów ludzkich.
Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności 
od spisku mężów,
a w swoim namiocie ich kryjesz
przed sporem języków.
Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał
cuda swoje i łaski w mieście warownym.
Ja zaś powiedziałem przerażony:
«Odcięty jestem od Twoich oczu»,
lecz Tyś wysłuchał głos mego błagania,
gdy do Ciebie wołałem.
Miłujcie Pana, wszyscy, co Go czcicie!
Pan zachowuje wiernych,
a odpłaca z nawiązką tym,
którzy wyniośle postępują.
Bądźcie mocni i mężnego serca,
wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu!”

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się z powyższego Psalmu o Bogu?
 • Przypomnij sobie ten czas w swoim życiu, kiedy Bóg okazał ci swoją dobroć i napełnił nadzieją w czasie desperacji i cierpienia. Jak to wyglądało?
 • Pomyśl o tym regionie świata, w którego rozwiązywanie problemów chciałbyś się zaangażować. Czy dostrzegasz jakieś oznaki nadziei w tym regionie, nawet pośrodku cierpienia, biedy i wojny? 
 • Pomódl się słowami dzisiejszego Psalmu o ludzi, którzy tam żyją, aby pokój wylał na nich Swoją nadzieję i miłosierdzie.
 • Jak w tym tygodniu możesz dodać otuchy i pocieszyć komuś z twojego otoczenia, kto tego bardzo potrzebuje?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

 

Ty jesteś moim schronieniem – Dzień 4

paul-itkin-46110

Psalm 25:16-21

“Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną,
bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Oddal uciski mojego serca,
wyrwij mnie z moich udręczeń!
Spójrz na udrękę moją i na boleść
i odpuść mi wszystkie grzechy!
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu
i gwałtownie mnie nienawidzą.
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie,
bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość,
bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję. 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu czytając powyższy Psalm?
 • Wspomnij na czas, kiedy sam modliłeś się do Boga słowami podobnymi do tego psalmu. Przez co przechodziłeś wtedy w swoim życiu?
 • Pomyśl o tym regionie świata, którego problemy i bolączki najbardziej dotykają twojego serca. Pomódl się słowami powyższego psalmu o pastorów, którzy służa w tym zakątku świata.
 • Pomódl się za uciśnionych i prześladowanych dzisiaj na świecie. Co w tym tygodniu mógłbyś zrobić, by zaangażować się w niesienie pomocy osamotnionym i uciśnionym?

(Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)

 

 

Bóg troszczy się o słabych – Dzień 3

12

Psalm 12:1-8

 “Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.
Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Pan: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.”

 

Rozważania: 

 • Czego dowiedziałeś się o Bogu z powyższego Psalmu?
 • Kto lub co przychodzi ci na myśl, kiedy czytasz te słowa? Dlaczego?
 • Przez następnych parę minut pomyśl o ludziach w świecie, którzy potrzebują ochrony przed wyzyskiem i podstępem złych ludzi. Wsłuchaj się w Boży głos w twoim sercu. Jak myślisz, jak Bóg chce byś zaangażował się w rozwiązywanie tego problemu w świecie? 
 • Jak mógłbyś pomóc osobie zagrożonej z twojego sąsiedztwa, społeczności, miasta?

 

Użyj słowa dzisiejszego Psalmu w modlitwie o opiekę i ochronę nad potrzebującymi w tym świecie.

 

 (Zachęcam do prowadzenia notatnika i zapisywania odpowiedzi na podane pytania, a także notowania przemyśleń ze Słowa Bożego.)