Category: Adwent 2018

Nadasz Mu na imię Jezus – seria “W zachwycie

thought-catalog-480626-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:29-33

 Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: Przestań się bać, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On kimś wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego; da Mu też Pan Bóg tron Jego ojca Dawida. Będzie On królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego Królestwu nie będzie końca.

Rozważania

Wsłuchaj się w Boże obietnice ogłoszone przez anioła Gabriela: Jezus będzie kimś wielkim, będzie nazwany Synem Najwyższego, będzie panował na tronie Dawida, będzie panował na wieki, będzie miał swoje Królestwo, które nie będzie miało końca. Czy w tamtej chwili Maria mogła w pełni zrozumieć to, co właśnie było jej ogłoszone? Obietnice wieczności przekazane zwykłemu człowiekowi, takiemu jak ty i ja. Co Maria mogła odczuwać w takim niezwykłym momencie? Jakich emocji doznawała będąc w obecności Gabriela i słysząc jego słowa?

  • Która z obietnic przekazanych Marii przez Gabriela, zwróciła twoją uwagę? Dlaczego?
  • Zastanów się nad tym, w jaki sposób została w tym fragmencie opisana osoba Pana Jezusa? W jaki sposób te słowa są dla ciebie zachęceniem, wsparciem i nadzieją?

Refleksja:

„Ojcze, każdego dnia potrzebuję pamiętać o tych obietnicach. Tak często tracę perspektywę tego, co najważniejsze, perspektywę prawdy, że Pan Jezus króluje a Jego królestwu nie ma końca. Dziękuję, że mnie zbawiłeś i zaprosiłeś do Twojego Królestwa. Pomóż mi, bym każdego dnia pamiętał, co jest prawdą i co jest ważne. Amen.”

Dokument do pobrania – Nadasz Mu na imię Jezus

Pan jest z tobą – seria “W zachwycie”

ray-hennessy-170740-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:26-28

 Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: Witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą! Szczęśliwa jesteś między kobietami.”

Rozważania

Ten fragment zawiera w sobie niezwykłe prawdy. Po pierwsze: słowa anioła Gabriela do Marii, że Bóg jest z nią – coś, co na pewno bardzo ją zaskoczyło. Po drugie: fragment nawiązuje do kilku proroct Starego Testamentu – 1. Józef był potomkiem Dawida ( 2 Samuela 7:12-16), 2. Maria była dziewicą (Izajasza 7:14). Cel tak dokładnego opisu przez Łukasza jest zawarty w pierwszym rozdziele, gdzie czytaliśmy słowa wersetu 4: „Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono.” Łukasz chciał, aby Teofil wiedział (a z nim i my), że narodziny Pana Jezusa były wypełnieniem starotestamentowych proroctw. W Jezusie Bóg wypełnił obietnice złożone wiele wieków wcześniej.

  • W jaki sposób to, że Łukasz włączył w swój opis wydarzeń także linie genealogiczne Marii i Józefa, wpływa na twoje przekonanie, że Jezus był tym, kim powiedział, że jest?
  • W jakich sferach swojego życia potrzebujesz, by Duch Święty przypominał ci, że Pan jest z tobą?

Refleksja:

„Ojcze, dziękuję Ci, że w Jezusie i przez Ducha Świętego mogę powiedzieć dziś, że Pan jest ze mną. Jestem wdzięczny, że przypominasz mi o proroctwach, które doznały spełnienia w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Pomóż mi, bym pamiętał dzisiaj, że jesteś blisko, że jesteś ze mną i troszczysz się o mnie. Amen.”

Dokument do pobrania – Pan jest z tobą

Pan dla mnie to zrobił – Seria “W zachwycie”, 5 dzień

freestocks-org-470416-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:23-25

Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez pięć miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: Oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi.”

Rozważania

Elżbieta nie ma żadnych wątpliwości, że to Bóg zaingerował w jej życiu i mogła wreszcie zajść w ciążę. Słowa pełne wdzięczności i wiary wypływają z jej ust. Cóż innego, jak nie wdzięczność mogłaby okazać Bogu za to, co uczynił? Całe życie marzyła o dziecku, każdego dnia przeżywając zawód niespełnionego pragnienia. Ale teraz to, o co się tak bardzo modliła, jej najskrytsze marzenie doznało spełnienia.

  • Czy często zauważasz interwencję Boga w dobrych wydarzeniach twojego życia? Czy za każdym razem wyrażasz Mu swoją wdzięczność?
  • Przypomnij sobie najważniejsze życiowe wydażenia ostatnich sześciu miesięcy. Czy widzisz w nich Bożą przychylność? Jak możesz okazać Mu wdzięczność?

Refleksja:

„Boże Ojcze, dziękuję za Twoją obecność i opiekę. Wiem, że na pewno nie dostrzegam wszystkiej Twojej pomocy w moim życiu, ale mimo tego pragnę wyrazić Ci moją wdzięczność. Daj bym we wszystkim umiał dostrzec Twoje działanie i zwracał moje serce ku Tobie. Obym nigdy nie zapomniał oddać Ci dziękczynienia za dobroć, jaką mi okazujesz. Amen.”

Dokument do wydruku – Pan zrobił to dla mnie