Kategoria: Adwent 2018

Mój duch zachwyca się Bogiem

kari-shea-177412-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:46-55

Wtedy Maria powiedziała:

Moja dusza wywyższa Pana,
mój duch zachwyca się Bogiem,
moim Wybawcą,
gdyż zwrócił uwagę
na pokorę swojej służącej.
Bo odtąd wszystkie pokolenia
uważać mnie będą za szczęśliwą,
ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką.
Święte jest Jego imię,
a Jego miłosierdzie — z pokolenia na pokolenia
dla tych, którzy okazują Mu cześć.
Okazał siłę swoim ramieniem,
rozproszył tych, którzy chełpią się
zamysłami swoich serc,
władców zrzucił z tronów,
a pokornych wywyższył,
potrzebujących obsypał dobrami,
a bogatych odprawił z niczym.
Ujął się za swoim sługą Izraelem
przez wzgląd na miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom —
Abrahamowi i jego potomkom — na wieki.”

Rozważania

Słowa Marii są zdumiewające, zwłaszcza jak na młodą osobę, która przechodzi właśnie przez trudną zmianę w życiu. Moglibyśmy spędzić całe tygodnie rozpatrując każde słowo, zwrot  i werset tego fragmentu, podziwiając Bożą dobroć w nim ogłoszoną.

Zastanów się nad jednym zwrotem z tego fragmentu, który w szczególny sposób zwrócił twoją uwagę. Dlaczego akurat te słowa dotykają ciebie najbardziej? W jaki sposób opisują one Bożą dobroć i przychylność?

Refleksja:

Otwórz się przed Bogiem i dzisiaj swoimi słowami wyraź przed Nim, co leży ci na sercu.

 

Dokument do pobrania – Mój duch zachwyca się Bogiem

 

Czemu to zawdzięczam? – seria „W zachwycie”

aaron-burden-178369-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:39-45

W tych dniach Maria wybrała się w drogę i pośpiesznie udała się w górskie strony, do pewnego miasta w Judei. Tam weszła do domu Zachariasza i przywitała Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała przywitanie Marii, płód w jej łonie gwałtownie się poruszył i została napełniona Duchem Świętym. Wtedy wykrzyknęła: Szczęśliwa jesteś między kobietami i szczęśliwy owoc twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że przybyła do mnie matka mojego Pana? Bo gdy twoje powitanie dotarło do moich uszu, płód w moim łonie poruszył się z radości. Szczęśliwa jest też ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa przekazane jej przez Pana.

Rozważania

Elżbieta, pod natchnieniem Ducha Świętego wypowiada piękne błogosławieństwo dla Marii. Znana z tego, że chociaż w podeszłym wieku i bezdzietna, niespodziewanie zaszła w ciążę, to mimo doświadczenia tak niesamowitego cudu, nie skupia uwagi na sobie. Pomyśl, jak wielkim wsparciem i pociechą były dla Marii jej słowa. Według starszeństwa, Elżbieta mogła wymagać od Marii posługi i poddania, ale zamiast tego, to właśnie Elżbieta błogosławi Marię, uznając siebie samą za ubłogosławioną obecnością tej dużo młodszej od niej kobiety. Elżbieta okazała wielką pokorę i łagodność ducha.

  • Kogo Bóg postawił w twoim życiu, by był dla ciebie błogosławieństwem i oznaką Bożej przychylności? Postaraj się okazać tej osobie wsparcie i pociechę.
  • Pomyśl, czy jest w twoim życiu młodsza osoba, której mógłbyś okazać przychylność i wsparcie? Jak mógłbyś to zrobić?

Refleksja:

„Dziękuję Ojcze za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, którzy mnie zachęcali, wspierali, nadając kierunek mojemu życiu. Daj bym widział, kto spełnia taką rolę w moim życiu teraz i dodaj mi odwagi, aby mógł okazać wdzięczność. Pokaż, komu to ja mogę nieść słowa błogosławieństwa i wsparcia. Amen.”

Dokument do pobrania – Czemu to zawdzięczam

Oto jestem gotowa służyć Panu

sweta-meininger-173174-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:34-38

 Maria zapytała anioła: Jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też Święte Dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna i to w podeszłym wieku; ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione. Maria odpowiedziała: Oto jestem — gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twego słowa. I anioł odszedł od niej.

Rozważania

Jak Zachariasz, Maria zdaje się niedowierzać słowom anioła Gabriela. Gabriel wiedział, że serce Marii jest szczere i otwarte, więc cierpliwie wyjaśnił jej nadchodzące wydarzenia. Czytając słowa wypowiedziane przez Marię, możemy dostrzec, co było w jej sercu: „Oto jestem — gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twego słowa”. Możemy sobie wyobrazić, jak Maria wyciąga swoje ręce, pada na kolana i godzi się na Boże działanie w niej i poprzez nią.

  • Czytając w Słowie Bożym zawarte w nim prawdy, które z nich jest ci trudno zaakceptować?
  • Jak myślisz, jaką pracę Bóg chce wykonać w tobie i poprzez ciebie? Czy opierasz się temu i dlaczego? W jakich aspektach swojego życia, jak Maria, padłeś na kolana, wyciągnąłeś swoje ręce i przyjąłeś to, do czego zaprasza cię Bóg?

Refleksja:

„Dziękuję Ojcze, że do wypełnienia swojej woli w tym świecie używasz zwykłych ludzi. Pragnę być tą osobą, poprzez którą działasz. Używaj mnie Panie, jak tylko uważasz to za stosowne. Wyciągam swoje ręce i otwieram serce na Ciebie, padam na kolana, poddając się Twojej woli, mówiąc „tak” na wszystko, co chcesz czynić ze mną. Niech się wypełnia Twoja wola. Amen.”

Dokument do pobrania – Oto jestem gotowa służyć Panu