Category: Adwent 2015

Niepokój Tych u Władzy

THE WISE MEN COSULT HEROD
Król Herod i Mędrcy

Ewangelia Mateusza 2:1-12

“Jezus urodził się w miasteczku Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Właśnie w tym czasie przybyli do Jerozolimy mędrcy ze Wschodu.

– Gdzie znajduje się nowo narodzony Król Żydów? – pytali. – Ujrzeliśmy u nas, na Wschodzie, Jego gwiazdę i przybyliśmy złożyć Mu hołd.  Wiadomość o tym bardzo zaniepokoiła Heroda i całą Jerozolimę.  Zwołał więc wszystkich najwyższych kapłanów oraz przywódców religijnych i pytał, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

– W Betlejem w Judei – odpowiedzieli mu. – Bo tak napisał prorok:

 „A ty, Betlejem w Judzie,
wcale nie jesteś najgorsze wśród miast Judy,
gdyż z ciebie pochodzić będzie Władca,
który będzie pasterzem mojego ludu – Izraela”.

Wtedy Herod potajemnie wezwał do siebie mędrców i dowiedział się, kiedy ujrzeli gwiazdę.  Następnie skierował ich do Betlejem mówiąc:

– Idźcie i dokładnie wypytujcie o dziecko. Gdy je znajdziecie, powiadomcie mnie, abym i ja mógł złożyć mu hołd.

Po rozmowie z królem mędrcy wyruszyli w drogę. Znowu ukazała się im gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, i prowadziła ich. W końcu zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się Dziecko.  Widok gwiazdy napełnił ich ogromną radością.  Gdy weszli do domu, zobaczyli Dziecko i Jego matkę, Marię. Pokłonili Mu się nisko, otworzyli szkatułki z kosztownościami i ofiarowali Mu w darze złoto, kadzidło oraz mirrę.  Później we śnie otrzymali nakaz, by nie wracać do Heroda. Dlatego inną drogą udali się do swojego kraju.”

Król Herod na wieść o narodzeniu Mesjasza zwołał na naradę bogaczy i ludzi politycznie ustawionych. Ale tematem tej narady nie było to, jak przywitać Bożego Mesjasza, ale co tu zrobić, żeby utrzymać się przy władzy i pieniądzach. W ewangeliach czytamy wiele razy, jak Jezus był atakowany przez nich. Mędrcy, którzy przyszli powitać Jezusa i oddać Mu cześć, są przykładem, jak każdy powinien reagować na Boże objawienie. Wyruszyli w drogę prowadzeni tylko światłem gwiazdy i po przybyciu na miejsce nie odstraszyła ich ubogość miejsca i knowania Heroda. Jakiejż to wiary potrzeba, żeby ujrzeć Króla Mesjasza w maleńkim dziecku złożonym w żłobie.

Rozważania

 • Zastanów się z modlitwą, czy w jakiejś sferze swojego życia nie zachowujesz się jak Herod, próbując kurczowo trzymać się tego, co twoje, dóbr, pozycji, zamiast wszystko w poddaniu oddać Bogu.
 • Jakie dary możesz przynieść Bogu w tym okresie świątecznym, by pokazać miłość i uwielbienie Jezusowi?

Pokaż mi Panie Jezu, gdzie w moim życiu zachowuję się jak Herod. Gdzie nierozumnie kurczowo ściskam, co i tak do mnie nie należy. Daj mi poprawne zrozumienie, że wszystko , co mam i tak jest Twoje. Daj bym zawsze pamiętał, że Ty masz dla mnie lepsze plany, że pragniesz mojego szczęścia i radości. Jedno, co mogę Ci dać to moje uwielbienie, serce i ciało, by Tobie przynosić chwałę moim życiem. Amen.

Nie Mogli Wyjść z Podziwu

good-news

Ewangelia Łukasza 2:16-21

“Pobiegli do miasteczka i odnaleźli Marię z Józefem. Zobaczyli też leżące w żłobie Niemowlę. A wszystkim napotkanym ludziom opowiadali o tym, co przeżyli i co anioł mówił o Dziecku.  Słuchający ich nie mogli wyjść z podziwu,  a Maria zachowywała to wszystko w swoim sercu i wiele o tym rozmyślała.  Pasterze zaś powrócili do swoich stad, wielbiąc Boga za to, że usłyszeli i zobaczyli dokładnie to, co im zapowiedział anioł.

Po ośmiu dniach, podczas ceremonii obrzezania, nadano Dziecku imię Jezus, zgodnie z tym, co nakazał anioł, zanim jeszcze się poczęło.”

Wielka i niespotykana rzecz stała się w życiu Marii, ale Maria z uwagą i mądrością “zachowywała wszystko w swoim sercu i wiele o tym rozmyślała”. Jakie uczucia ją wypełniały, jakie myśli? Pastuszkowie, Mędrcy z darami, wszystkich witała i pokazywała im nowonarodzonego Jezusa. Choć Bóg wcielony, przecież jednak jej syn pod sercem wynoszony. A jednak nie jej, większy niż cały jej świat i zrozumienie.

Rozważania

 • Pomyśl o momencie w swoim życiu, kiedy ujrzałeś lub doświadczyłeś czegoś przepięknego, niezwykłego i wzniosłego, coś co trudno było ci ubrać w słowa i opisać drugiej osobie. Jak frustrująca jest niemożność wyrażenia przepełniających nas uczuć i obrazów. Czy są w twoim życiu takie momenty, które zachowujesz w swoim sercu i rozmyślasz o nich często?
 • Kiedy ostatnio zachwyciłeś się czymś, co Bóg uczynił? Co to było? Co wtedy odczuwałeś? Jak poszerzyło to twoją wiedzę o Bogu?

Boże, dzięki Ci, że jesteś tak zadziwiającym i cudownym Bogiem. Dzięki Ci za piękno Twojego stworzenia, że można Cię dostrzec w pięknie natury dookoła nas. Zachwycasz mnie Swoją mądrością, miłością i pięknem. Na nowo wciąż dotykasz mojego serca, wprawiając w podziw i zachwyt nad Twoimi drogami. Naucz mnie, jak wyciszać moje serce, bym pośród codzienności życia dostrzegał piękno Twojego stworzenia i działania. Tak wdzięczny jestem, że jesteś ze mną na co dzień, że podtrzymujesz mnie i wzmacniasz. Amen.

Zbawca Wam się Narodził

shepherds

Ewangelia Łukasza 2:8-15

 “Tej właśnie nocy, na pobliskich łąkach pasterze pilnowali owiec. Nagle stanął pośród nich anioł, a wokół zajaśniała chwała Pana. Bardzo się przestraszyli,   lecz anioł rzekł:

– Nie bójcie się! Przynoszę wam radosną nowinę, która dotyczy wszystkich ludzi.  Dzisiaj w Betlejem narodził się Zbawiciel, długo oczekiwany Mesjasz i Pan!  Oto jak Go rozpoznacie: Ujrzycie Niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie.

W tym momencie pojawiło się całe mnóstwo aniołów, którzy wielbili Boga:

– Chwała Bogu w niebie, a na ziemi pokój tym, których On kocha!

Gdy aniołowie powrócili do nieba, pasterze powiedzieli:

– Chodźmy do Betlejem i zobaczmy ten cud, o którym usłyszeliśmy.”

Pierwszymi, którzy usłyszeli wiadomość o narodzeniu Króla, nie byli bogacze i ludzie u władzy, ale pastuszkowie na polach. W czasach Jezusa, pasterze nie byli poważani, uważani za niegodnych by przekroczyć świątynny próg. Więc dlaczego to właśnie ich wybrał Bóg? “Pasterze” narodu izraelskiego nie byli godni w Jego oczach, by powierzyć im tak wielką nowinę, ci którzy ukochali władze i przywileje ponad posłuszeństwo Bogu(Jeremiasza 23:1-6). Ale objawiając Jezusa najpierw tym, co poniżeniu i zapomnieniu, Bóg pokazał prawdę o Jego Królestwie, w którym ostatni będą pierwszymi i uniżeni będą wywyższeni.

Rozważania

 • Jak myślisz, o czym rozmawiali ze sobą pasterze w drodze do Betlejem? Jakie ty miałbyś pytania do nich? Czego byś się obawiał, co by ciebie niepokoiło gdybyś był na ich miejscu? Dlaczego?
 • W jaki sposób ten świat kusi cię, byś patrzył tylko na siebie i szukał tylko własnego dobra? W jakich momentach się temu poddajesz? Dlaczego?

Boże Ojcze, dzięki Ci, że objawiasz się tym, co w pokorze szukają Ciebie. Pragnę być tym, którego możesz użyć dla głoszenia Twojej Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym. Pokaż mi, jak bardziej i bardziej mogę stawać się użytecznym dla Ciebie. Daj mi odwagę i siłę, by kochać ludzi tak, jak Ty sam nas ukochałeś. Amen.

Zabrakło Miejsca

birth-of-jesus
Behold the Lamb of God painting By Walter Rane

Ewangelia Łukasza 2:1-7

“Tymczasem August, rzymski cezar, wydał dekret o powszechnym spisie ludności w swoim państwie. Był to pierwszy taki spis od chwili, gdy Kwiryniusz został gubernatorem Syrii.  Wszyscy udawali się więc do swoich rodzinnych miejscowości, aby dać się tam zapisać.  Józef musiał wyruszyć z Nazaretu w Galilei do Betlejem w Judei, rodzinnego miasta króla Dawida. Pochodził bowiem z jego rodu.  Wybrał się więc w drogę wraz z Marią, swoją narzeczoną, która była już w zaawansowanej ciąży. Gdy tam dotarli, nadszedł czas porodu i Maria urodziła swojego pierwszego Syna. Owinęła Go w pieluszki i położyła w stajennym żłobie, gdyż nie było już dla nich miejsca w tamtejszym zajeździe.”

Ta historia jest tak dobrze nam znana, że łatwo jest czasami przejść nad nią do porządku dziennego i nie przykładając do niej większej uwagi. Nawet w przepełnionym Betlejem pewnie nikt na nią nie zwrócił uwagi. Ale gdy lepiej się je przyjrzymy, to zauważymy jak niezwykłą jest ona. Bóg, stwórca całego świata, przyszedł na świat w ciele maleńkiego dziecka i nie było nawet miejsca dla Niego nigdzie. Więc przyszedł na ten świat w stajence, w otoczeniu brudnych, hałaśliwych zwierzaków. Ale i dziś Bóg potrafi nawiedzić nas w niezwyczajny sposób, poprzez szept w naszym sercu, w zaaranżowanych sytuacjach, w chwilach i miejscach, w których czasami byśmy się tego nie spodziewali. Może dlatego, że nasze serca są tak pełne różnych innych rzeczy, nasze myśli pochłonięte sprawami tego świata, zabiegani nie mamy czasu zauważyć, jak On nas woła.

Rozważania

 • Czy przydarzyło ci się w życiu coś niespodziewanego, zaskakującego, na co nie byłeś przygotowany? W jaki sposób dostrzegłeś Boga w tym wszystkim? Jaki to miało wpływ na ciebie?
 • Co dzisiaj zajmuje miejsce w twoim sercu, czym ono jest wypełnione? W jaki sposób powinieneś oczyścić swe serce , byś miał w nim miejsce dla Jezusa, byś słyszał Jego głos i dostrzegał Jego prowadzenie?

Boże Ojcze, pokaż mi, co w moim sercu zajmuje należne Ci miejsce i pomóż mi oczyścić moje życie ze zbędnych i niepoprawnych rzeczy, byś mógł mnie używać dla swojego Królestwa. Pomóż mi by moja uwaga skupiała się na Tobie, Twojej obecności, miłości i działaniu. Amen.

Światło Zabłysło

light-burst

Izajasza 9:1-7

“Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło. 
 Pomnożyłeś radość,
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą,
jak się radują we żniwa,
jak się weselą
przy podziale łupu. 
 Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo
i drążek na jego ramieniu,
pręt jego ciemięzcy
jak w dniu porażki Madianitów. 
 Bo każdy but pieszego żołnierza,
każdy płaszcz zbroczony krwią,
pójdą na spalenie, na pastwę ognia.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona. “

 

Porywające proroctwo Izajasza wzbudza nadzieję i nadaję inną definicję temu, co to jest “rząd i władza”. Proroctwo to nakreśla tez wartości, jakie charakteryzują Królestwo Boże. Czytając Ewangelię Mateusza wiemy już, że słowa Izajasza dotyczą Jezusa. To na ramionach Jezusa Chrystusa spoczęła wszelka władza. Jezus jest “Przedziwnym Doradcą”, “Wszechmocnym Bogiem”, “Odwiecznym Ojcem” i “Księciem Pokoju”. To właśnie Pan Jezus będzie rządził w prawie i sprawiedliwości na wieki!

Rozważania

 • Które z wyżej wymienionych Imion nadanych Jezusowi, porusz cię najbardziej i dlaczego?
 • Jaka niesprawiedliwość, czy tez konflikt w tym świecie łamie twoje serce? W jaki sposób Bóg powołuje ciebie, byś niósł pokój, sprawiedliwość i miłosierdzie Jezusa, by mieć wpływ na te problemy? W jaki sposób możesz użyć swoje zdolności, doświadczenie i pasję w rozwiązywaniu tych konfliktów? Jak ci się wydaje, jaką masz rolę do odegrania w tym świecie?

Odwieczny Ojcze, dzięki, że każda z Twoich obietnic jest prawdziwa. Dzięki Ci, że zaprosiłeś mnie i włączyłeś do rodziny Twojej, że mogę wraz z Tobą współdziałać w czynieniu dobra, sprawiedliwości i miłosierdzia. Pragnę wytrwale czekać, aż Chrystus Pan powróci, by otrzeć wszelką łzę i zabrać wszelki ból i śmierć. Nie daj bym popadł w obojętność i nieczułość na to, co się dzieje dookoła, ale bym z miłością i nadzieją czynił to, do czego Ty Sam mnie powołałeś. Amen.

Bóg z Nami

10847885_10152884376512295_6430332544608524432_n

Ewangelia Mateusza 1:18-25

“Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę.  Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia.  Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

– Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko.  Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka:   „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”).  Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu.  Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.”

Czytając historię narodzin Jezusa Pana widzimy jak echem odbijają się w niej starotestamentowe historie i proroctwa i narodzenie z dziewicy jest jednym z najmocniejszych przykładów. W czasie, kiedy lud Boży był przepełniony lękiem, prorok Izajasz przekazał im słowa pocieszenia, by się nie lękali:  Dlatego Pan sam da wam znak:  Oto Panna pocznie i porodzi Syna,  i nazwie Go imieniem Emmanuel. “
(Izajasza 7:14). W Jezusie spełniła się obietnica, która Bóg dał izraelitom setki lat wcześniej, że On Sam przyjdzie i zamieszka pośród nich. Od momentu narodzenia Jezusa, Bóg jest z nami cały czas: w osobie Jezusa, gdy chodził On po ziemi, i w osobie Ducha Świętego od dnia Pięćdziesiątnicy(Dzieje Apostolskie 2:1-21)

Rozważania

 • Kiedy ostatnio odczułeś obecność Bożą w swoim życiu? Gdzie i w jaki sposób to się stało? Jaki to miało wpływ na ciebie?
 • Co jest dla ciebie przeszkodą w odczuwaniu Bożej obecności? Co w tym sezonie przygotowań przedświątecznych rozprasza cię i przeszkadza ci w skupieniu się na Jego obecności? Jakie zmiany mógłbyś poczynić w tym tygodniu, by być bardziej wyczulonym na Boża obecność i prawdziwy powód tych świąt?

Boże Ojcze, dzięki Ci za wszystkie spełnione Twoje obietnice. Za to, że zgodnie z obietnicą, przyszedłeś, by zamieszkać z nami, by być tak blisko nas na każdy dzień. Jesteś ze mną, kiedy się budzę o poranku, jesteś ze mną w dobrych i tych złych momentach dnia, w pracy w domu, w sklepie, na ulicy, w samochodzie, i kiedy kładę się do snu, i jesteś przy mnie przez każdą godzinę nocy. W tym świątecznym sezonie, kiedy niepokój, przemęczenie i samotność zacznie dokuczać mi, proszę przypomnij mi, że jesteś tuż obok, tylko o słowo modlitwy ode mnie. Amen.

Oczekując

211936_mgn01s24a_big

Ewangelia Mateusza 1:1-17

“Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka, Izaak – ojcem Jakuba, a Jakub – ojcem Judy i jego braci. Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar), Ezrom, Aram, Aminadab, Naasson, Salmon, Booz (jego matką była Rachab), Jobed (jego matką była Rut), Jesse i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli: Roboam, Abiasz, Asa, Jozafat, Joram, Ozjasz, Joatam, Achaz, Ezechiasz,  Manasses, Amos i Jozjasz.  Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to: Salatiel, Zorobabel, Abijud, Eliakim, Azor, Sadok, Achim, Eliud,  Eleazar, Mattan i Jakub.  Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego – czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa – również czternaście.”

Wydawałoby się nam to dziwne, że historia ta zaczyna się od opisania rodowodu. Ale dla ludzi tamtych czasów był to nieodzowny element. Lud Boży już od tysięcy lat oczekiwał spełnienia Bożej obietnicy dla Abrahama (Księga Rodzaju 12). Przez długi czas wydawało im się, że Bóg zapomniał o swojej obietnicy, ale apostoł Mateusz chciał, by jego czytelnicy zauważyli, jak wierny jest Bóg w swoich obietnicach. Cyfra “7” była symbolem perfekcji i pełni dla czytelników i słuchaczy tamtego okresu i Mateusz podkreśla fakt, że było sześć razy powtarza się grupa siedmiu generacji, które poprzedzały narodziny Pana Jezusa. Jezus swoimi narodzinami zaczyna siódmą generację dopełniając w ten sposób perfekcji. Innymi słowy, narodzenie Chrystusa w tym czasie , w tej rodzinie, nie było przypadkiem, a jedynie perfekcyjnym planem Boga.

Rozważania

 • Co przychodzi ci na myśl, jeśli chodzi o wierność Bożą? Czy zauważyłeś wierność Bożą w swoim życiu? W jakich momentach?
 • Czy jest coś, o co modlisz się od dłuższego już czasu? W jaki sposób doświadczasz Bożej obecności i Jego prowadzenia w tym czasie?

Boże Ojcze, tak pełen podziwu jestem, kiedy zauważa, że u Ciebie nic nie dzieje się z przypadku, że wszystko w Twoim planie jest celowe i ważne. Wszystkie Swoje obietnice spełniasz w Twoim czasie i mogę mieć przez to pewność, że obietnice, które jeszcze czekają spełnienia, będą wypełnione w idealnym czasie i momencie historii. Wierność i stałość Twoich obietnic, niezmienność Twego charakteru i działania napełniają mnie otuchą i radością tego, co nadchodzi. Pomóż mi trwać w pełnym nadziei oczekiwaniu, naucz rozpoznawać Twoją obecność każdego dnia. Wycisz moje niespokojne serce, bo tak często nie mogę się już doczekać spełnienia Twoich obietnic. Potrzebuję Ciebie na każdy dzień, na każdą chwilę. Amen.

Przygotujcie Drogę

Zechariah, Advent 2014

Ewangelia Łukasza 1:76-80

“A ty, synku, zostaniesz prorokiem Najwyższego.
Pójdziesz przed Panem i przygotujesz Mu drogę.
 I pokażesz ludziom Boże zbawienie,
dokonujące się przez odpuszczenie grzechów,
dzięki łasce naszego Boga.
Ona to zabłyśnie jak niebiańska światłość,
 i oświeci pogrążonych w ciemności i mroku śmierci.
Ona też wprowadzi nas na drogę pokoju!

Czas upływał, a chłopiec rozwijał się i wzmacniał duchowo. Gdy dorósł, zamieszkał samotnie na pustyni i przebywała tam aż do chwili rozpoczęcia swojej publicznej działalności w Izraelu.”

To druga część pieśni Zachariasza. Pod natchnieniem Ducha Świętego Zachariasz wypowiada pełne poezji prorocze słowa dotyczące jego nowonarodzonego syna Jana(znanego później jako Jan Chrzciciel). Dzisiaj te słowa przypominają nam, w jakim celu Chrystus Pan przyszedł na ten świat i co dzięki temu jest dostępne dla każdego, kto złoży swoje zaufanie w Nim.

Rozważania

 • Które ze słów wypowiedzianych przez Zachariasza poruszają cię najbardziej? Dlaczego?
 • Kto w twoim życiu pomógł ci przygotować twoje serce na przyjęcie zbawienia przez Jezusa? W jaki sposób? Jeśli jeszcze nie podjąłeś decyzji, by oddać swoje życie Chrystusowi, kto pomaga ci w zrozumieniu i w drodze do tej decyzji? Jaką pomoc otrzymujesz od nich w swojej duchowej podróży?

Drogi Ojcze, dzięki Ci, że posyłasz ludzi do nas i stawiasz ich na naszej drodze, ludzi, którzy opowiadają o Twojej Nadziei i miłości dla mnie. Kochany Panie Jezu, dzięki Ci za zbawienie, za odkupienie i odpuszczenie moich grzechów. Dzięki Ci, że z własnej woli i z Twojej nieprzebranej miłości do mnie, przyszedłeś na ten brudny świat, opuszczając niebo i chwałę, jaką tam miałeś, i wszystko to po to , by mnie wybawić z niewoli grzechu i dać w prezencie wolne życie, radość i rodzinę niebiańską. Dziękuję Ci, że Duch Twój Święty pobudza serca wiernych Tobie, by szli i głosili tę wiadomość wszystkim zgubionym. Poruszaj moje serce, bym jak Jan Chrzciciel, bez obaw i z odwagą głosił Twoje przyjście na ten swiat, śmierć krzyżową i zmartwychwstanie. Kocham Cię Panie Jezu. Amen.

Wybawca ! Zbawca !

photo-1449150144911-98ac0ce52948

Ewangelia Łukasza 1:67-75

“Wielbiąc Boga, Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować:

– Chwała Panu, Bogu Izraela!
Przyszedł bowiem, aby uratować swój lud.
Tak, jak niegdyś obiecał
przez swoich świętych proroków,
posłał potężnego Zbawiciela
z rodu króla Dawida, swojego sługi.
 On nas wybawi z rąk naszych wrogów
i tych, którzy nas nienawidzą.
 Bóg zmiłował się nad naszymi przodkami,
pamiętając o swoim świętym przymierzu.
I dotrzymał przysięgi,
którą złożył Abrahamowi, naszemu przodkowi,
że uwolni nas od wrogów i pozwoli,
abyśmy bez lęku, w świętości i prawości,
mogli służyć Mu aż do końca naszych dni.”

Izrael żył pod panowaniem Imperium Rzymskiego i lud Boży nie miał pełnej wolności w uwielbianiu i wywyższaniu Boga. Więc nic dziwnego, że Zachariasz w głos świętował przyjście długo oczekiwanego Mesjasza, który miał wyzwolić Izrael z niewoli  i wnieść pokój w ten pełen brutalności świat. Dziś wszyscy wierzący oczekują pełnej obecności Królestwa Bożego tu na ziemi.

Rozważania

 • Tak wiele złego dzieję się dzisiaj w świecie. W jaki sposób zauważasz Królestwo Boże pośród tego wszystkiego?
 • Jakie relacje w twoim życiu są objęte konfliktem i napięciem zamiast być wypełnione pokojem ? Co by to oznaczało, żeby wnieść pokój Jezusa Chrystusa do tych relacji?

Dzięki Ci Boże, że już bez lęku mogę przychodzić do Ciebie i rozmawiać z Tobą. Dzięki, że jesteś teraz tak dostępny dla każdego, kto Ciebie szuka i pragnie. Dzięki Ci, że poprzez krew Jezusa Chrystusa mogę być częścią Twojej rodziny, mogę być Twoim dzieckiem. Tak bardzo proszę Cię za tymi wszystkimi, którzy jeszcze się męczą pod niewolą grzechu. Otwórz proszę ich oczy i uszy, daj by mogli poznać, jak wspaniałym Bogiem jesteś, jak bardzo ich ukochałeś i jak pragniesz, by przyszli do poznania Ciebie. Uczyń mnie nośnikiem Twojej Ewangelii, używaj mnie do rozszerzania Twojego Królestwa. Amen.

Dusza Moja Wielbi Pana

th3IKHIXX5

Ewangelia Łukasza 1:46-58

“– Z całej duszy wielbię Pana,
mojego Boga i Zbawiciela!
Obdarzył mnie bowiem wielką radością
i dostrzegł swoją pokorną służebnicę!
Dlatego od tej pory wszystkie pokolenia
będą mnie nazywać szczęśliwą.
Wszechmocny i Święty
dokonał bowiem w moim życiu
wspaniałych rzeczy.
 On w każdym pokoleniu okazuje miłość tym,
którzy są Mu posłuszni.
Jego moc jest niezwyciężona!
Rozproszył ludzi dumnych i wyniosłych.
Zrzucił z tronu władców,
a wywyższył pokornych.
Nakarmił głodnych,
a bogatych odesłał z pustymi rękami.
Pomógł swojemu słudze, Izraelowi
i nie zapomniał o miłości,
którą na zawsze przyrzekł Abrahamowi
oraz jego dzieciom, naszym przodkom.

Maria przebywała u Elżbiety około trzech miesięcy, po czym wróciła do domu. Gdy nadszedł czas, Elżbieta urodziła syna.  Wiadomość o łasce, okazanej jej przez Pana, dotarła wkrótce do krewnych i znajomych i wszyscy bardzo się ucieszyli.”

Być może ze wzniesionymi rękami i z twarzą zwróconą do nieba, Maria zaczyna śpiewać te słowa, wyrażając w ten sposób swoje uwielbienie i miłość do Boga. Jej pieśń opisuje także, jak niepojęta Boża miłość wywraca wszystko w naszym “poukładanym” świecie do góry nogami: słabi są posileni i wywyższeni, a bogaci i wpływowi przyprowadzeni do upadku.

Rozważania

 • Czy pamiętasz, kiedy ostatnio uwielbiałeś Pana z całej duszy swojej? Jakie to było uczucie?
 • Rozmyślając nad jedną ze sfer twojego życia(praca, szkoła dom, kościół), Jak by to w praktyce wyglądało, gdybyś nieustannie w pokorze ducha służył tam Bogu? W jakich momentach duma i pycha wkradają się do twojego zachowania?

Ojcze niebiański, wznosząc moje ręce zwracam swój wzrok na Ciebie. Modlę się, by Twoja wola działa się w moim życiu, w mojej rodzinie i tym świecie. Pragnę, by moja dusza wywyższała Ciebie i mój duch radował się w Tobie. Nie daj mi zapomnieć, że Tyś mój Stwórca, a ja jestem tylko stworzeniem rąk Twoich. Proszę, bądź cierpliwy ze mną, bo wiem jak upartym czasami jestem i okaż mi miłosierdzie w chwilach upadku. Przemieniaj mnie i kształtuj ucz chodzić w pokorze i dziękczynieniu. Amen.