Blog

Serdecznie zapraszamy do czytania naszego bloga.  Zachęcamy do codziennego czytania Słowa Bożego. Znajdź sobie jedno miejsce, fotel i czas w ciągu dnia, aby regularnie, 15 minut dziennie, czytać to, co Bóg ma dla ciebie do przekazania. Bóg przemawia do nas poprzez swoje Słowo, modlitwę i społeczność wiernych. Poznając Jego Słowo będziemy uczyć się rozpoznawać dobro od zła, wzmacniać się w wierze i poszerzać poznanie Tego, który nas aż po śmierć ukochał. Zapraszamy do czytania i przemyśleń.

“Mamy nadzieję, że wydanie edycji dla dorosłych „Podróży przez List do Filipian” pod względem kontekstu i obrazowo odświeży i ożywi dla ciebie treść tej księgi.

Jeśli chodzi o kontekst, naszym celem jest podanie istotnych informacji tak, by treść tego Listu miała aktualne odniesienie do twojego codziennego życia. Tekst Listu jest rozdzielony na 20 codziennych rozważań, po 5 dni na każdy z czterech tygodni. W pierwszych czterech dniach każdego tygodnia czytelnik znajdzie: 1. Dzienny komentarz, który pomoże zgłębić przewodnią myśl, koncept i kontekst czytanego fragmentu Biblii; 2 wyznaczony na dany dzień fragment Listu do Filipian; 3 pytania do przemyśleń, które pomogą w indywidualnym zaangażowaniu się w tekst, budując platformę do dyskusji z innymi uczestnikami studium. Piąty, ostatni dzień danego tygodnia rozważań, przypomina i łączy przeczytane wcześniej fragmenty Biblii, zapraszając do głębszych refleksji.

Inspiracją naszych rozważań jest Apostoł Paweł, autor Listu do Filipan. Powszechnym przekonaniem jest, że Paweł, który z zawodu był rzemieślnikiem szyjącym namioty, nawiązując kontakty i znajomości z innymi rzemieślnikami, użył tej platformy by dzielić się Ewangelią Jezusa z drugimi. To właśnie działając w społeczności z innymi i w miłości, apostoł Paweł budował kościoły pierwszego wieku. Niezależnie od naszych uzdolnień, każdy z nas ma okazję, by dzielić się z innymi miłością Ewangelii tak, jak to robił apostoł Paweł. Mamy nadzieję, że tak, jak i my zostaliśmy ubłogosławieni podczas tworzenia tego studium, tak i twoja podróż przez list do Filipian będzie błogosławieństwem dla ciebie i dla twoich bliskich.” – zespół redakcyjny „Podróży”

List do Filipian
Autor: Paweł
Pierwsi odbiorcy: chrześcijanie w Filipii, rzymskiej kolonii w Grecji
Miejsce napisania: więzienie, przwdopodobnie w Rzymie, Koryncie, Efezie lub w Cezarei Maritima
Data napisania: wczesne lata 50 do 60 pierwszego wieku
Gatunek literacki: list grecko-rzymski
Głowna tematyka listu: radość, jedność, skromność, niebiańskie obywatelstwo

Dzień 1 – Obfitująca miłość

Dzień 2 – Głoszenie Ewangelii we wszystkich okolicznościach

Dzień 3 – Radość pomimo niepewnej przyszłości

Dzień 4 – Żyjąc w tym świecie jak obywatele Nieba

Dzień 5 – 1 rozdział Listu do Filipian

Dzień 6 – -Ludzie są ważniejsi od pozycji i dumy 

Dzień 7 – Cokolwiek robicie, nie narzekajcie, ani nie sprzeczajcie się
Fot. Milada Vigerova

Zachęcamy, abyś w komentarzach pod wpisami dzielił się z nami swoimi przemyśleniami.