Blog

Serdecznie zapraszamy do czytania naszego bloga.  Zachęcamy do codziennego czytania Słowa Bożego. Znajdź sobie jedno miejsce, fotel i czas w ciągu dnia, aby regularnie, 15 minut dziennie, czytać to, co Bóg ma dla ciebie do przekazania. Bóg przemawia do nas poprzez swoje Słowo, modlitwę i społeczność wiernych. Poznając Jego Słowo będziemy uczyć się rozpoznawać dobro od zła, wzmacniać się w wierze i poszerzać poznanie Tego, który nas aż po śmierć ukochał. Zapraszamy do czytania i przemyśleń.

W jesieni 2018 będziemy rozważać słowa Pana Jezusa zanotowane we fragmencie Ewangelii Mateusza, znanym pod nazwą “Kazanie na Górze”. Przyłącz się do nas!

Modlitwa Pańska –

  1.  A kiedy się modlicie…. 
  2. Ojcze mój…
  3. Przyjdź Królestwo Twoje…
  4. Daj nam dzisiaj…
  5. Odpuść nam nasze winy….
  6. Zachowaj nas od złego…
  7. Bo Twoje jest Królestwo…

Fot. Milada Vigerova

Grupy domowe

Jeśli jesteś liderem grupy domowej zachęcamy do skorzystania z materiałów w cyklu Kazanie na górze.

1 tydzień – Przyjdź Królestwo Twoje

2 tydzień – Niech świeci światło wasze

3 tydzień – Przebaczenie