List do Rzymian, 9 rozdział

Notatki:

List do Rzymian – 9 rozdział

 1. Wersety 1 – 3 / Paweł ubolewa i wyraża „wielki smutek serca” nad stanem jego pobratymców i rodziny, Izraela
 2. Pawła nieustannie zasmuca stan duchowy jego najbliższej rodziny i tej rodziny w ojcu Abrahamie;
 3. Tak bardzo ich kocha, że jest gotów zamienić się z nimi miejscami, by tylko byli zbawieni;
 4. Wersety 4-13 / Paweł określa kto tak naprawdę jest Izraelem i kto jest dzieckiem Obietnicy;
 5. Bóg Ojciec wybrał Izrael, obdarzył go chwałą, Dekalogiem, przykazaniami, misją do spełnienia i wieloma obietnicami stania się wielkim narodem, którego królewski potomek urodzi Jego Syna Chrystusa, który jest razem z Ojcem, wieczny i wszechpotężny Bóg;
 6. Nie wszyscy zrodzeni według ciała izraelitami są obiecanym narodem Izraelem ( imię Izrael podkreśla bardzo bliską, indywidualną relację z Bogiem – „zmagać się z Bogiem”);
 7. Bóg wie (ponadczasowa wszechwiedza – grec. proginosko), jacy będziemy, jeszcze zanim się narodzimy, i stawia nas w pozycji/wybiera według tego, jak nasza przyszła wiara będzie wyglądać, bez względu na nasze uczynki.
 8. Jakub i Ezaw – obaj byli grzesznikami, ale Jakub działał w posłuszeństwie wiary Bogu, kiedy uczynki Ezawa odzwierciedlały jego sprzeciw i brak wiary w Boga (Hebr. 11:21, 12:16,17 Rodz. 25-27)
 9. Postawa Ezawa, pełna sprzeciwu i braku wiary Bogu doprowadziła go gwałtu, morderstwa, odrzucenia Bożych obietnic, nawet do odrzucenia samego Boga i profanacji jego wspaniałego dziedzictwa;
 10. Bóg kochał Jakuba za jego wiarę i posłuszeństwo, Ezawa zaś odrzucił, gdyż sprzeniewierzył Boże plany zbawienia dla wszystkich ludzi.
 11. Wersety 14-23 / Bóg, w swojej mądrości, niezawisłości i wszechwiedzy, podejmuje decyzje, kogo obdarzyć miłosierdziem i ochroną, według Słowa, które nam dał;
 12. Bóg jest sprawiedliwy i wie, komu okazać miłosierdzie i łaskę;
 13. Zanim Bóg sam zatwardził serce Faraona, ten pięć razy sam zatwardził swoje serce odrzucając Boga. Bóg znał serce faraona i widział w nim podstęp i złe zamiary wobec Mojżesza;
 14. Bóg zawsze działa w obronie swoich dzieci, blokując złe intencje i działania wrogów;
 15. Bóg był dotąd nieskończenie cierpliwy z nami, bardziej niż my zainteresowany i działający w sprawiedliwości. W cierpliwości tolerował grzesznych ludzi, którzy nie chcieli się do Niego nawrócić, po to, aby zbawić tych z nas, którzy Go szukają.
 16.  Już dawno Bóg mógł zniszczyć Ziemię, ale z miłością i łaską objawiał swoją Chwałę i Moc, aby zbawić wiele ludzi.
 17. Wersety 22 – 32 / Boży plan zbawienia zawsze obejmował wszystkie narody (Żydów i pogan), i dostępny był dla każdego, kto przez wiarę w Boga przyjdzie do poznania Jego.
 18. Bóg powołuje tak i Żydów i pogan, aby stali się Jego ludem (Genesis 22:18)
 19. Z tych, którzy urodzili się jako żydzi, tylko Resztka wiernych będzie zbawiona (Izajasza 10:22,23)
 20. Ci, którzy chcieli osiągnąć Bożą sprawiedliwość własnymi uczynkami, nie będą usprawiedliwieni.
 21. Poganie, którzy są bez Prawa, ale uwierzyli Bogu i przyszli do poznania wiary, ci są usprawiedliwieni.
 22. Stary Testament mówił o „Kamieniu”, który odrzucą budowniczowie, ale ci, którzy w Niego uwierzą , dostąpią zbawienia. Psalm 118:22 „Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym”

i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo – Hebrajczyków 12:16

Genesis 22:18 Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».

Izajasza 10:22  W owym dniu
Reszta z Izraela i ocaleni z domu Jakuba
nie będą więcej polegać na tym, który ich bije,
ale prawdziwie oprą się na Panu, Świętym Izraela.
21 Reszta powróci, Reszta z Jakuba do Boga Mocnego.
22 Bo choćby lud twój, o Izraelu, był jak piasek morski, Reszta z niego powróci.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s