Dzień: 2 sierpnia 2020

List do Rzymian – 3 rozdział

Notatki do rozważań

LIST DO RZYMIAN
3 ROZDZIAŁ
Wersety 1 – 8 / Sprawiedliwy sąd Boży i odrzucenie przez Izrael
1. Naród żydowski otrzymał przywilej zarządcy Prawd Pism Starego Testamentu
2. Mimo, że wiele razy żydzi odrzucali posłanych przez Boga proroków, a teraz nawet ich Mesjasza, nawet i to było już wcześniej przepowiedziane przez proroków Izraela(Zachariasz 12:10)
3. Niezależnie więc od tego, czy Izrael lub inni przyjmą lub odrzucą Słowo Boże, jest ono niewzruszoną Prawdą
Wersety 9 – 20 / Wszyscy zgrzeszyli i Prawo daje nam poznanie grzechu, ale nie ma mocy nas zbawić.
1. Jak już widzieliśmy w dwóch pierwszych wersetach, wszyscy ludzie zgrzeszyli ( żydzi i poganie, moralni i niemoralni)
2. Paweł cytuje 11 wersetów z trzech ksiąg Starego Testamentu, udowadniając naszą grzeszność
3. Jesteśmy winni przed Bogiem i Prawo nigdy nie było dane w celu zbawienia nas, ale by nas pouczać i pokazać prawdę
Wersety 21 – 26 / Jesteśmy usprawiedliwieni w oczach Bożych dzięki darmowej Łasce przez wiarę w Jezusa
1. Prawo i prorocy wskazywali na to w proroctwach Starego Testamentu
2. Niezależnie od tego, jak bardzo wydaje nam się, że jesteśmy dobrzy, moralni, religijni, miłosierni – to wszystko nie wystarczy (jeden tylko grzech spowodował wyrzucenie Adama i Ewy z ogrodu Eden)
3. Każdy i wszyscy, którzy złożą swoją wiarę w Jezusa Chrystusa (zawierzą/zaufają Mu), staną się sprawiedliwymi w oczach Bożych
4. Usprawiedliwienie jest za darmo dzięki Jego Łasce (dar opłacony już przez Chrystusa na Krzyżu)
5. Bóg poniósł na sobie karę za nas, płacąc swoją krwią za nasze grzechy (Przebłaganie) ponosząc śmierć za nas
Wersety 27 – 31 / Ani żyd, ani poganin nigdy sam swoim życiem nie zasłuży sobie na Niebo
1. Jedyną droga do Nieba jest wiara w Chrystusa i Jego Zbawienie
2. Nasze dobre uczynki są wynikiem naszego odkupienia i narodzenia na nowo, nie zanim przyjdziemy do wiary, otrzymując Zbawienie jako niezasłużony dar, opłacony przez Chrystusa
3. Wszyscy ludzie, religijni, moralni, czy poganie, mogą dostąpić zbawienia w ten sam sposób, przez wiarę w obietnicę
4. Prawo i wszelka sprawiedliwość zostają wypełnione poprzez nowe życie W Chrystusie, który żyje w nas i przez nas poprzez moc Jego Ducha Świętego
„Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.” – Rzymian 3:21-24