Mesjański sekret – 4 dzień – Podróż przez Ewangelię Marka

A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. A On przykazał im surowo, aby go nie ujawniały ~EW. MARKA 3:11–12

Wiele razy Pan Jezus wyrażał życzenia, które są bardzo zastanawiające i  określane przez uczonych mianem mesjańskiego sekretu. Niejednokrotnie Jezus prosił, aby Jego mesjańską tożsamość utrzymać w tajemnicy. W jednym miejscu czytamy, jak demony ogłaszały, że Jezus jest „Synem Bożym” (Ew. Marka 3:11-12), a Jezus daje im kategoryczny nakaz zaprzestania rozpowiadania tego innym (Ew. Marka 1:24-25, 34; 5:7-10). Jezus prosił też niektóre osoby, by Jego tożsamość zachowały w sekrecie (por. Ew. Marka 1:44; 5:43; 7:36; 8:26, 29-30; 9:9). Dlaczego to, co wkrótce wszyscy będą mieli usłyszeć, co jest tak centralne w głoszeniu Ewangelii, tutaj Jezus chciał zachować w tajemnicy?

W tamtych czasach, tytuł mesjasza był bardzo upolitycznioną pozycją, tak samo, jak i tytuł Syna Bożego. Rzymscy władcy byli często określani mianem synów bożych. Tytuł „Mesjasza” był przez żydów używany do określenia przyszłego króla żydowskiego, który zdejmie z nich jarzmo Rzymu. Jako Mesjasz, Jezus skonfrontuje system grzechu i niesprawiedliwości, który charakteryzował ówczesne imperium rzymskie, nie osiągnie jednak tego wojskowym przewrotem i militarną siłą, ale życiem pełnym poświęcenia i cierpienia. Jezus prosił tych, którzy rozpoznali Jego mesjańską tożsamość, aby zachowali to w tajemnicy, aż po czas ukrzyżowania i zmartwychwstania, ponieważ tylko przez pryzmat Krzyża Jego Mesjańska tożsamość może być w pełni zrozumiana (Ew. Marka 9:9; 15:39).

Teraz nie musimy już okrywać tajemnicą mesjańskiego charakteru tożsamości Pana Jezusa. On sam nakazuje nam dzielić się ewangelią z innymi.  Niemniej, nie możemy używać Jego Imienia i tożsamości dla własnych, czy politycznych celów. Jezus nie wypełnił swojego powołania za pomocą siły, czy przymusu. Jako prawdziwi naśladowcy i uczniowie Jezusa, będziemy głosić ewangelię Królestwa Bożego, służąc życiem pełnym miłości i poświęcenia.

Rozważania 4 dnia

 

  1. Pan Jezus musiał stawić czoła oskarżeniom nie tylko od obcych ludzi, ale i ze strony rodziny, która z powodu Jego działalności czuła się w zagrożeniu. Czy w swoim życiu też doświadczyłeś podobnej przykrości od strony bliskich za to, że postanowiłeś podążać za Jezusem? W jaki sposób to, jak zareagował w tej sytuacji Pan Jezus, może nam pomóc w naszych zmaganiach?

 

  1. Ew. Marka 3:29 zawiera ostrzeżenie o grzechu „nieprzebaczalnym”. Musimy zrozumieć, że Pan Jezus nie mówi tutaj o jakimś przypadkowym słowie sprzeciwu przeciwko Duchowi Świętemu, ale dotyczy to przemyślanego i nieustannego sprzeciwu wobec zbawczej mocy Pana Jezusa. Jeśli martwisz się, czy nie popełniłeś takiego grzechu, to samo w sobie jest to oznaką, że nie zgrzeszyłeś w ten sposób, więc nie masz powodu do troski. Jednocześnie jednak, powinno to nas wyczulić na lekkomyślne demonizowanie innych, zwłaszcza tych, którzy należą do Jezusa. Jak ci się wydaje, dlaczego tak łatwo nam przychodzi osądzanie tych, z którymi się nie zgadzamy?  Jak, za przykładem Jezusa, powinniśmy rozmawiać z tymi, którzy są nam przeciwni?

EWANGELIA MARKA 3:7–35

7. A Jezus z uczniami swoimi odszedł nad morze; i wielki tłum ludu szedł za nim z
Galilei i z Judei, 8. i z Jerozolimy, i z Idumei, i zza Jordanu, i z okolic Tyru i Sydonu; wielki tłum, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do niego. 9. I powiedział uczniom swoim, aby mieli przygotowaną dla niego łódkę, ze względu na lud, który na niego napierał.
10. Albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. 11. A duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. 12. A On przykazał im surowo, aby go nie ujawniały.
13. I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego.

14. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii,
15. i żeby mieli moc wypędzać demony. 16. Powołał ich więc dwunastu: Szymona,
któremu nadał imię Piotr, 17. Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu, 18. i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka,
19. i Judasza Iskariotę, tego, który go wydał. 20. I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. 21. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. 22. A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony.

23. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wypędzać? 24. Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. 25. A jeśliby dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 26. I jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. 27. Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi. 28. Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie
grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. 29. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. 30. Bo mówili: Ma ducha nieczystego. 31. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. 32. A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.

33. I odpowiadając, rzekł im: Któż jest matką moją i braćmi?

34. I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. 35. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s