Początki Ewangelii – 1 dzień – Podróż przez Ewangelię Marka

Ew. Marka 1:1-15

Ewangelia Marka zaczyna się krótkim zdaniem, które może posłużyć za jej tytuł:

„Oto dobra nowina o Jezusie—Mesjaszu, Synu Bożym”(Ew. Marka 1:1). Ten krótki wstęp zawiera niesamowitą deklarację, bardzo kontrowersyjną dla czytających w czasach Marka.

W czasie, kiedy Ewangelia ta była pisana, zwrot „dobra nowina”(ewangelia)  był oryginalnie używany przy opisywaniu życia i osiągnięć cesarzy rzymskich. Heroldzi podróżowali po całym terenie imperium, ogłaszając „dobrą nowinę” o narodzinach królewskich, o objęciu tronu przez nowego cesarza, czy też o odniesionym militarnym zwycięstwie. Jedną ze znanych  inskrypcji z tego okresu jest kalendarz z Priene, ogłaszający „dobrą nowinę dla świata” o narodzinach cesarza Augusta, nadając mu tytuł boga.

Marek używa identycznego zwrotu. Dla ówczesnego czytelnika, wstęp do księgi Marka ogłaszał „dobrą nowinę” o alternatywnym królu. Bardzo niebezpieczna deklaracja. Jeszcze bardziej niebezpieczna, jeśli księga ta rzeczywiście spisywana była w Rzymie, z samej stolicy rzymskiego cesarstwa ogłaszająca innego króla.

Czytając tę Ewangelię odkryjemy, że Jezus nie był konkurentem do cesarskiego tronu tak, jak by to się wydawało. Nie zasiadł na tronie drogą konspiracji, przewrotu stanu, czy też wbijając nóż w plecy przeciwnika. Jezus odebrał swoją koronę w tak niekonwencjonalny i nieoczekiwany sposób, że nawet jego najbliżsi tego się nie spodziewali. Ustanowił w ten sposób królestwo, jakiego świat dotąd nie widział. I do czytania właśnie tej „dobrej nowiny” zaprasza nas Marek.

Rozważania 1 dnia:

  1. W Ewangelii Marka, rozdział 1, wersety 14-15 (Ew. Mk. 1:14- 15), Jezus  ogłasza „dobrą nowinę” – ewangelię. Jakich słów użył Jezus, by opisać, czym jest ta dobra nowina (por., Izajasza 40:9; 52:7)?  Jak to się ma do tego, jak ty wcześniej rozumiałeś ewangelię i dlaczego ta „nowina” jest „dobra”?
  2. Czego oczekujesz po przeczytaniu „Podróży przez Ewangelię Marka”? Jakich zmian i wzrostu duchowego się spodziewasz? Podziel się tym w modlitwie z Bogiem. Poproś, aby poprzez tę książkę kształtował, zmieniał i inspirował ciebie.

Ew. Marka, rozdział 1:1-15

Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
2. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto
posyłam anioła mego przed tobą, który
przygotuje drogę twoją.
3. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie
drogę Pańską; prostujcie ścieżki jego.
4. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie
grzechów.
5. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a
on chrzcił w rzece Jordanie wyznających
grzechy swoje.
6. A Jan miał na sobie odzienie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder
swoich, i jadał szarańczę i miód leśny,
7. a głosił, mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien,
schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego.
8. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie
chrzcił was Duchem Świętym.
9. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus
z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.
10. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań
zstępującego jako gołębica.
11. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest
Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
12. I zaraz powiódł go Duch na pustynię.
13. I był na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana, i przebywał pośród
zwierząt, a aniołowie służyli mu.
14. A potem, gdy Jan został uwięziony,
przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą
15. i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i
wierzcie ewangelii.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s