Day: May 15, 2019

Miłość nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy.

Ile razy przyszło nam na myśl “a dobrze mu tak”, “zasłużyli sobie na to”, nic im się nie stanie, jak dostaną nauczkę”?

A teraz przeczytajmy jeszcze raz: “Miłość nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy”.

W swoim liście do Rzymian Apostoł Paweł pisze: “Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo.”

“Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomienni Duchem Panu służcie. (..) Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie siebie samych za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go,; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżażone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.”

W Księdze Zachariasza jest napisane: “Nie knujcie złego w swoim sercu, jeden przeciwko drugiemu”.

  1. Spójrzmy na osobę Pana Jezusa. W jakich sytuacjach Jego życia tu na ziemi, widzisz przejawy tych trzech cech miłości: nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy? ( Przypomnij sobie spotkanie Jezusa z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, zachowanie i słowa Pana Jezusa w drodze na krzyż i na krzyżu)
  2. Jak to wygląda w twoim życiu? Czy potrafisz zapomnieć o odwecie? Czy niesprawiedliwość wyrządzona przez innych twojemu wrogowi, wzbudza u ciebie uczucie satysfakcji? Jak rozumiesz słowa “sądząc innych, sam siebie potępiasz”?
  3. Patrząc na ofiarę Pana Jezusa, który nasz ukochał i umarł za nas, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, czy dostrzegasz sfery swojego życia, które muszą ulec zmianie, by odzwierciedlały rozważane dzisiaj atrybuty miłości?