Miłość jest: dobrze czyniąca

Miłość jest życzliwa/ uprzejma/ dobrotliwa – tak określane jest greckie słowo „chresteuetai” w kilku polskich przekładach Słowa Bożego. Ale żeby dobrze zrozumieć, co apostoł Paweł miał na myśli, musimy spojrzeć na okoliczności i powody napisania tego listu.

Koryncka wspólnota chrześcijańska (koinonia) była całkiem odmienna od tego, do czego ówczesne społeczeństwo było przyzwyczajone. Koryncki kościół składał się z wiernych o bardzo różnym statusie społecznym i finansowym, z ludzi w różnym wieku i obu płci. Było tam wiele rodzin, ale też i wiele niezamężnych, nieżonatych, wdów, dzieci, niewolników, a większość z nich to nawróceni poganie. Wielu zajmowało pozycje w lokalnym rządzie, wielu było właścicielami bogatych biznesów. Żydowscy członkowie tego kościoła to prominentni i uznani byli liderzy synagog, jak na przykład Kryspus i Sostenes.

Ta różnorodność w statusie społecznym i ekonomicznym członków kościoła w Koryncie była świadectwem tego, że u Boga nie ma różnicy pomiędzy „Żydem a Grekiem; bo te sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy Go wzywają”(Rzymian 10:12), „Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się Go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz. Ap. 10:34). Ale zamiast cieszyć się swoją różnorodnością, koryntiane użyli ją do tworzenia podziałów. Apostoł Paweł znał ich dobrze, spędził z nimi przecież 18 miesięcy nauczając nowo założony kościół (Dz. Ap 18). We wcześniejszych słowach jego listu czytamy, że różnorodność darów duchowych, którymi obdarował ich Duch Święty, też stała się przyczyną wzrastania w pychę, sporów i przepychanek kto jest ważniejszy, czyja usługa ma większe znaczenie. Paweł zabrał się więc do wyjaśnienia kiedy, i w jaki sposób powinno się używać darów Ducha Świętego. Miłość musi być motywem i źródłem wszelkiego działania w naszym życiu, a miłość jest:

dobro czyniąca – aktywna w czynieniu dobra. Kiedy cierpliwość wzywa do wstrzemięźliwości w reakcji na dotykające nas problemy i zło, to życzliwość, dobrotliwość, przychylność – wzywa do działania, do okazywania zainteresowania potrzebami drugiej osoby. 2 List do Tesaloniczan nawołuje: „nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra”. List do Galacjan 6:10 mówi: „póki mamy czas, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.
„Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój , cierpliwość, urzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. (…) Jesli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próznej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. (…) Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.”

  1. Pomyśl przez chwilę nad swoim obecnym życiem. Jak postrzegasz samego siebie w czynieniu dobra?
  2. W jaki sposób Jezus okazywał przychylność, dobro i życzliwość tym, którzy Go nienawidzili?
  3. A teraz pomyśl o tych, którzy zadali ci ból, skrzywdzili ciebie, są tobie nieprzyjaźni. Czy umiesz okazywać im miłość? Dalczego tak lub nie? W jaki sposób możesz zmienić swoje zachowanie i podejście do tych osób na lepsze, odzwierciedlające miłość i przychylność Boga do ciebie.

Wersety pomocnicze

List do Rzymian 5:8
„ Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł”.

1 List Jana 3:17 i 4:9
„Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą”.
„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować.”

Przypowieści Salomona 3:27 , 11:25
„Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do swego bliźniego: Idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro – jeżeli możesz to teraz uczynić”.
„Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony.”

1 List Pawła do Koryntian 16:13
„Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości.”
„A tak bracia moi mili bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s