Hipokryzja i Łaska – marzec 2019

List do Rzymian 2:1-4

“Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz; albowiem, sądząc drugiego, siebie samego potępiasza, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?”

Rozważania

Hipokryzja: jej przejawy u innych doprowadzają nas do szału. Apostoł Paweł przypomina nam, że my też przecież tak robimy. Kiedy ostatnio hipokryzja drugiej osoby weszła ci na nerwy? A kiedy ostatnio ty sam hipokrytycznie wydałeś osąd o drugiej osobie? Dlaczego osądzanie innych jest tak trudnym do złamania nawykiem?

Na szczęście, mamy dobry i ważny powód, dla którego powinniśmy zachowywać się inaczej. Od naszego Ojca niebiańskiego otrzymalismy tak wiele miłosierdzia i łaski, które teraz w zamian możemy okazywać innym. W jakich sytuacjach z łatwościa umiesz okazać przychylność, wyrozumiałość i cierpliwość? W jakich sytuacjach przychodzi ci to z trudnością? Być może jest to sfera twojego życia, którą mógłbyś oddać Bogu w modlitwie.

  1. Pomyśl o relacjach i sytuacjach, w których nieustannie okazywana jest tobie łaska i przebaczenie. Jakie to wywołuje w tobie uczucia? Jak na to reagujesz?
  2. Pomyśl o relacji lub sytuacji, w której trudno jest ci nieustannie okazywać łaskę i przebaczenie.  W jaki sposób okazujesz to tej osobie? Jak ci się wydaje, jakie uczucia u tej osoby to wywołuje?
  3. Znajdź zaufaną osobę, z którą możesz szczerze porozmawiać i pomodlić się, abyś umiał okazywać drugim więcej łaski i miłosierdzia.
Modlitwa

O Boże, wysławiam Ciebie za to, że jesteś jedynym sprawiedliwym sędzią wszystkich ludzi. Dzięki Ci za Twoją łaskę. Proszę, pomóż mi, bym miał pokorne serce i umiał innym okazywać łaskę i miłosierdzie. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s