Miesiąc: Marzec 2019

Miłość jest – cierpliwa

Przez następnych parę tygodni będziemy zastanawiać się, jak wygląda prawdziwa miłość. Popatrzymy na nią z trzech perspektyw:

  • miłość Boga do nas,
  • nasza miłość do Boga,
  • i nasza miłość do drugiego człowieka.

W zeszłym tygodniu przeczytaliśmy fragment z 1 Listu do Koryntian 13 rozdział. Jest on powszechnie znany jako pieśń o miłości. Na jego podstawie napisanych zostało wiele pieśni i poematów. W naszych grupach i w naszych osobistych spotkaniach z Bogiem, zajrzymy w głąb naszych serc i postaramy się pracować nad okazywaniem miłości takiej, jaką sam Bóg okazał względem nas. Zaczniemy od cierpliwości.

Szczera miłość nie jest zapalczywa, niezależnie od tego, jak mocno prowokują nas ludzie i sytuacje. Miłość nie irytuje się łatwo, nie łatwo jest pobudzić ją do gniewu. Ale gdzie szukać wsparcia i pomocy w cierpliwości? Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli prosisz Boga o cierpliwość, to da ci sytuacje, w których będziesz mógł ją w sobie wyrobić. Cierpliwości nie da się nabyć w jedną sekundę, trzeba ją w sobie wyrobić. A to wymaga regularnego  treningu. Zacznij od małych rzeczy i powoli zobaczysz, jak będziesz nabywać cierpliwości w większych sprawach.

Rzymian 5:3-5

„chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Rozdział 3 Księgi Salomona prezentuje nam poprawną perspektywę na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Przeczytaj go powoli i rozmysłem. Spróbuj nauczyć się na pamięć. Kiedy będziesz w sytuacji, że zacznie ci brakować cierpliwości, przypomnij sobie słowa najmądrzejszego człowieka pod słońcem: „Wszysko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę”.

A jakie są rezultaty braku cierpliwości?

List do Jakuba 1:19-20

„Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.”

Księga Kaznodziei Salomona 7:9

„Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców.”

Przypowieści Salomona 29: 9, 22 ; 15:18

„Gdy mądry wiedzie spór z głupim, ten zaraz wybucha”, „porywczy popełnia wiele błędów”, „Człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór”.

  1. W jaki sposób dostrzegasz Bożą cierpliwość względem ciebie? Jakie to wywołuje u ciebie uczucia?
  2. Jak wygląda twoja cierpliwość względem innych?  Czy są w twoim życiu osoby, do których nie masz cierpliwości, sytuacje, w których łatwo tracisz cierpliwość? Jak myślisz, w jaki sposób możesz to zmienić na lepsze?
  3. Czy potrafisz cierpliwie czekać na wypełnienie Bożej woli w twoim życiu, na odpowiedź Boga na twoje modlitwy i potrzeby? Jak myślisz, dlaczego często sprawia ci to trudność?

List do Efezjan 4:1-2

„Napominam was teraz ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystało na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości (…)”

Psalm 37:7-8

„Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego.”

Rzymian 5:3-5

„chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję; A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Notatki:

Załączone dokumenty do pobrania i duku, pomogą nam w zorganizowanym notowaniu naszych przemyśleń i odpowiedzi.

Miłość jest

  • wynotuj definicję i wersety biblijne, które się do tego odnoszą

Miłość jest 2

  • wynotuj swoje mocne i słabe strony w odniesieniu do każdego słowa opisującego miłość z fragmentu  1 Listu do Koryntian 13 rozdział.

Wszyscy zaczęliśmy od grzechu

List do Rzymian 3:9-18

Czy wobec tego my, Żydzi, jesteśmy lepsi od pogan? Oczywiście, że nie. Wykazaliśmy już, że zarówno Żydzi, jak i poganie, są grzesznikami. Potwierdza to zresztą Pismo:

„Nie ma człowieka, który byłby prawy,
nie ma takiego, który byłby rozumny,
ani takiego, który szukałby Boga.
Wszyscy zbłądzili i upadli.
Nie ma nikogo, ani jednego,
kto by dobrze postępował.
Słowa ludzi są jak grób,
a ich język jest pełen kłamstw;
w ustach mają jad węża.
Wypowiadają przekleństwa i gorzkie słowa.
Są skłonni do morderstwa,
zostawiają za sobą zniszczenie i nędzę.
Nigdy nie weszli na ścieżkę pokoju
 i nie odczuwają nawet lęku przed Bogiem”.

Rozważania

Stwierdzenie, że my wszyscy zaczęliśmy od statusu grzesznika, powinno dać nam wiele do myślenia. Czy pamiętasz, jak wyglądało twoje życie zanim stałeś się naśladowcą Chyrstusa? Które z obrazowych stwierdzeń Pawła, przytoczonych z Psalmów, opisuje ciebie i twoje życie, zanim zostałeś uratowany?

Ale jest dla nas dobra nowina, naśladowcy Chrystusa mają powód do radosnego świętowania. Zostaliście odkupieni i wyratowani! Otrzymaliście tożsamość i status obywatela Królestwa Bożego! Co odczuwasz, kiedy porównujesz swoje stare „ja” z nowym życiem, które otrzymałeś? Dla niektórych z nas ten kontrast jest bardzo wyraźny. Jednak niektórym z nas trudno jest opisać przemianę, która w nich nastąpiła, jednak warta jest ona naszych zmagań.

1. Z modlitwą przeczytaj podany fragment parę razy. Za każdym razem podziękuj Bogu za moc Ducha Świętego, która przemiania i kształtuje twoje życie.

2. Pomyśl o znajomej ci osobie, która jeszcze nie jest naśladowcą Chrystusa. Módl się, żeby Chrystus wyratował tę osobę z życia w grzechu, który ich zniewala. 

Modlitwa

Ojcze, dziękuje ci, że wykupiłeś  i wyratowałeś mnie z życia w grzechu. Proszę, pomóż mi wzrastać we wdzięczności za nowe życie w Twoim Królestwie. Amen.

Od środka na wskroś

List do Rzymian 2:25-29

„Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu; jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało sie nieobrzezaniem. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie mu poczytane za obrzezanie? Przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga.”

Rozważania

Tak łatwo można popaść w nominalne chrześcijaństwo. Naszym wyznacznikiem wiary staje się tylko uczęszczanie do kościoła, zapamiętywanie wersetów lub wykonywanie „dobrych „uczynków. Czy coś ci to przypomina? Czy łapiesz się na tym, że czasami używasz tych przykładów, lub historii twojego nawrócenia, by udowodnić swoją chrześcijańską tożsamość?

Jest to na pewien sposób podobne do tego, co Paweł próbował zobrazować żydowskim wierzącym: chciał by zrozumieli, że stanie się naśladowcą Chrystusa wymagało obrzezania serca, odnawiającej mocy Ducha Świętego, zaprowadzającego zmiany w ich sercach. Paweł zachęca nas, żebyśmy sprawdzili i porównali, czy zewnętrzne i wewnętrzne przejawy naszej tożsamości w Chrystusie sie pokrywają. Więc, jak to widzisz? Dobrze jest też pamiętać, że niezależnie od rozbieżności, nasza nowa tożsamość w Chrystusie jest źródłem nieprzebranego pokoju i radości.

1. Zwróć uwagę na opisowy język Pawła: „obrzezanie serca”. Jakie znaczenie mają dla ciebie  te słowa?

2. W jakiej sferze swojego życia odczuwasz napięcie wynikające z rozbieżności pomiędzy wewnętrzną tożsamością odkupionego dziecka Bożego, a tym, jak na zewnątrz prezentujesz tę prawdę?

3. Teraz nie musisz już, poprzez utrzymywanie i przestrzeganie litery prawa, pracować na swoje zbawienie. Okaż Bogu swoją wdzięczność!

Modlitwa

Duchu Święty, dzięki Ci, że pracujesz w sercu każdego wierzącego. Wychwalamy Cię, bo przemieniasz nas od wewnątrz na wskroś. Dzięki Ci, że razem z Tobą możemy iść w tej podróży wiary. Amen.