Winorośl przynosząca owoce – 19 dzień

 

 „Ja jestem krzewem winorośli, a wy – jego gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten obficie owocuje. Beze Mnie jednak nic nie możecie zrobić.” –  Jana 15:5

Jedną z głównych upraw zarówno starożytnego, jak i współczesnego Izraela, są winogrona. Duża część terenów Izraela jest zdominowana przez skaliste wzgórza, na których winorośl rozwija się dużo lepiej, niż jakiekolwiek inne uprawy. Ponieważ zbiory winorośli są bardzo obfite w tym regionie, ich przykład często był używany w Biblii do zobrazowania duchowych pojęć. Starożytny Izrael często był przyrównywany do winnicy lub winorośli, którą przygotował i zasadził Bóg. Niestety, czasami ten przykład pokazywał Izraela w negatywnym świetle. Starożytny Izrael często był przedstawiany jako winorośl, która nie wydawała owoców (np. Izajasza 5:1-7; Jeremiasza 2:21), ukazując, że nie żyli zgodnie z tym, do czego powołał ich Bóg.

W rozdziale 15 czytamy, jak Jezus odnosząc się do tej znanej metafory, instruuje swoich uczniów, by wydawali owoce tak, jak Bóg to polecił starożytnemu Izraelowi. Jezus jednak zmienia trochę adaptację tego przykładu. Na przykładzie historii Izraela wyraźnie widać, że ludzie nie potrafią o własnych tylko siłach  „wydawać owoców” (tj., wypełniać Boże powołanie); potrzebujemy do tego Bożej mocy w naszym życiu. Tak więc, Jezus mówi w wersetach 1 i 5: „Ja jestem krzewem winorośli, a wy—jego gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten obficie owocuje.

Jezus określa siebie jako „Ja Jestem” i „prawdziwy krzew winorośli”.  On jest Bogiem w ciele i spełnieniem wszystkiego, czym miał być starożytny Izrael. On jest prawdziwym krzewem winnorośli, która jest w stanie przynosić owoce. Dodaje również, że jako wszczepione w niego gałęzie, możemy stać się częścią tego owocującego krzewu winorośli. Możemy spełniać naszym życiem Boże powołanie, ale nie damy rady tego robić na własną rękę. Musimy nieustannie być z Nim połączeni, jak owocujące gałęzie muszą pozostać złączone z głównym pędem winorośli.

Przykład winorośli posłużył za wyzwanie dla uczniów, którzy w niedługim czasie stracili bezpośredni dostęp do Jezusa. I tylko dzięki utrzymywaniu bliskiego kontaktu z Jezusem poprzez modlitwę, Ducha Świętego, Pismo Święte i społeczność wiernych, mogli oni rozwijać się w swoim życiu i posłudze. To samo odnosi się i do nas. Jeśli chcemy dorosnąć do wymiaru do którego Bóg nas powołał, to będzie to od nas wymagać dużo więcej, niż jednorazowej decyzji wiary. Musimy pozostawać w nieustannym, bliskim i osobistym kontakcie z Bogiem.

Ewangelia Jana 14:15-15:17

15 Jeśli Mnie kochacie, będziecie posłuszni moim nakazom. 16 A Ja poproszę Ojca, aby dał wam innego Pocieszyciela – takiego, który pozostanie z wami na zawsze. 17 Jest to Duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo Go nie dostrzega i nie zna. Wy jednak Go znacie, bo już jest z wami, a będzie także w was.   18 Nie zostawię was samych – przyjdę do was. 19 Już za chwilę zniknę z oczu świata. Ale wy Mnie widzicie, bo żyję – i wy też będziecie żyć. 20 W tym dniu przekonacie się, że Ja jestem w Ojcu, wy – we Mnie, a Ja – w was. 21 Pamiętajcie: Ten Mnie naprawdę kocha, kto zna moje nakazy i stosuje się do nich. A kto Mnie kocha, tego kocha również mój Ojciec, i Ja go kocham, i objawię mu siebie.

22 Zapytał Go wtedy Juda (nie ten z Kariotu): – Panie, dlaczego nie objawisz się światu, a tylko nam? 23 Kto Mnie kocha, będzie posłuszny moim słowom – odparł Jezus. – Mój Ojciec też będzie go kochał i przyjdziemy do niego, i w nim zamieszkamy. 24  Kto zaś nie kocha Mnie, nie będzie posłuszny moim słowom. A moje słowa nie pochodzą ode Mnie, ale od Ojca, który Mnie posłał. 25 Mówię o tym teraz, dopóki jestem z wami. 26 Gdy Ojciec pośle do was w moim imieniu Pocieszyciela – Ducha Świętego – to On wszystkiego was nauczy i przypomni to, o czym wcześniej mówiłem.         27 Zostawiam wam mój pokój i daję go wam. Nie jest to pokój, jaki oferuje świat, ale pokój pochodzący ode Mnie. Niech więc wasze serca nie drżą ze strachu i niech się nie lękają.    28  Pamiętacie, że powiedziałem wam: Odchodzę, ale przyjdę do was znowu. Gdybyście Mnie szczerze kochali, cieszylibyście się, że wracam do Ojca, który jest większy ode Mnie. 29 Tak więc uprzedziłem was o tym, co nastąpi, abyście uwierzyli Mi, gdy to się stanie. 30 Musimy jednak kończyć tę rozmowę, bo zbliża się władca tego świata. Nie ma on jednak nade Mną żadnej władzy. 31 Chcę, aby cały świat zobaczył, że kocham Ojca i robię wszystko, co Mi polecił. Teraz jednak wstańmy i chodźmy stąd!

Rozdział 15

1 Potem Jezus powiedział:Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój Ojciec – ogrodnikiem. 2 Odcina każdą gałązkę, która nie owocuje, a tę, która już owocuje, oczyszcza, aby owocowała jeszcze lepiej. 3 Wy już jesteście oczyszczeni dzięki temu, co wam powiedziałem. 4 Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może owocować sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy – jeśli nie trwacie we Mnie. 5 Ja jestem krzewem winorośli, a wy – jego gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten obficie owocuje. Beze Mnie jednak nic nie możecie zrobić. 6 Jeżeli ktoś nie trwa we Mnie, zostanie odrzucony – tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. 7 Jeśli jednak będziecie we Mnie trwać, a moje słowa – w was, proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. 8 Mój Ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami.     9 Ukochałem was tak, jak Mnie ukochał Ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości. 10 A będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom – tak jak Ja jestem posłuszny nakazom mojego Ojca i trwam w Jego miłości. 11 Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. 12 Daję wam moje przykazanie, abyście kochali się nawzajem, tak jak Ja was ukochałem. 13  Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. 14  Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam nakazuję. 15 Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co zamierza jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. 16  To nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc – trwały owoc! – i aby Ojciec dał wam to, o co Go poprosicie w moim imieniu.      17  Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich!

19 dzień – pytania 

  1. W Ew. Jana 14:15-16 Jezus mówi swoim uczniom, że już wkrótce odejdzie, ale jednak wciąż będzie z nimi. Chociaż prawdopodobnie dla uczniów było to bardzo niezrozumiałe, Jezus zapewnił ich, że Duch Święty przyjdzie, by ich pocieszać i prowadzić. Kiedy podejmiemy decyzję podążania za Chrystusem, Boża obecność w postaci przebywającego w nas Ducha Świętego, da nam moc żyć według woli Bożej, pomagając w budowaniu Kościoła Chrystusowego na ziemi. Skąd wiesz, że Duch Święty mieszka w Tobie? Jak możesz doświadczać Go w swoim życiu?
  1. Jan 15:5-8 maluje przed nami obraz nas, jako gałęzi i Jezusa będącego głównym pędem winorośli. Jeśli tylko będziemy trwać w Bogu, to mamy potencjał na wydawanie wielu owoców, oddając Jemu chwałę. Ale to, czy będziemy trwać w bliskości z Bogiem, czy nie, jest zależne od nas. Kiedy odcinamy się od Jezusa, nie możemy wydawać owoców, nie możemy czynić drugich uczniami i nie możemy oddawać należnej Bogu chwały. Co w twoim życiu separuje ciebie od winorośli, uniemożliwiając wydawanie owoców? Jakie owoce wydaje twoje życie, które przynoszą chwałę Bogu?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s