Gdyż Bóg tak ukochał świat – 3 dzień

kieran-osborn-1331137-unsplash

„Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. – Ewangelia Jana 3:16

Dzisiejsze czytanie zawiera jeden z najbardziej znanych wersetów Biblii. Werset z Jana 3:16 mówi: „Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Jest to ulubiony werset chrześcijan. Jednym z powodów jest to, że obrazuje niesamowity charakter Bożej miłości.

Werset ten uczy nas, że Boża miłość jest uniwersalna – dla całego „świata”. W pierwszym wieku naszej ery, dla czytających Ewangelię Jana żydów, ta prawda była wielką zmianą. Ówcześni rabini, jak ten, z którym w rozdziale 3 rozmawia Jezus, często podkreślali miłość Boga do Izraela. Ale tutaj, Jan podkreśla, że miłość Boża nie zna granic.

Dowiadujemy się też, że miłość Boża jest bezwarunkowa – Bóg okazał miłość wszystkim, niezależnie od tego, czy ją odwzajemnią, czy nie. W Ewangelii Jana słowo „świat” często odnosi się do ludzi, którzy Boga nienawidzą (Ew. Jana 7:7, 14:30, 15:18, 17:14). Boża miłość okazana nam w Jezusie, opiera się na Bożej wierności i Jego obietnicach względem nas; nie jest zależna od tego, czy my pierwsi Go ukochaliśmy.

Na koniec, uczymy się, że Boża miłość do nas, jest miłością ofiarną. Słowo „dał”, zawarte w wersecie „dał Syna swojego jednorodzonego”, to słowo użyte wielokrotnie w odniesieniu do starotestamentowych ofiar. Słowo to wskazuje na ofiarną śmierć Jezusa.  Jezus został złożony na ofiarę za problem, jaki wywołał nasz grzech, mimo tego, że sam Jezus nic nie uczynił, żeby zasłużyć na taką karę.

Dlatego właśnie, przedstawiony nam w Ew. Jana 3:16 obraz miłości Bożej, jest tak niezwykły i zachwycający. Być może nie każdy z nas podejmie w swoim życiu decyzję wiary i miłości do Boga, ale to nie powstrzymało Go od okazania nam największego wyznania miłości. Bóg nie wahał się zrobić wszystkiego, co tylko możliwe, nie wahał się zapłacić najwyższej ceny, aby tylko zaoferować ludzkości drogę do relacji z Nim. Jeśli Bóg tak mocno ukochał świat, to jest On godzien, by Mu uwierzyć.

Ewangelia Jana 3

1 Wśród faryzeuszy był pewien człowiek imieniem Nikodem, który był żydowskim przywódcą. 2 Pewnej nocy przyszedł do Jezusa i powiedział:

– Nauczycielu! Wiemy, że zostałeś posłany przez Boga, bo nikt nie mógłby czynić takich cudów, jakie Ty czynisz, gdyby On go nie posłał.    3 – Zapewniam cię – rzekł Jezus – że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie ujrzy królestwa Bożego.

4 – Urodzić się na nowo? – zdumiał się Nikodem. – Będąc starcem? Czy można powtórnie wejść do łona matki i urodzić się?

5 – Jeszcze raz cię zapewniam – powtórzył Jezus – że jeśli człowiek nie narodzi się z wody i z Ducha, nie wejdzie do królestwa Bożego. 6 Kto się narodził fizycznie, żyje tylko fizycznie. Kto się jednak narodził z Ducha, żyje także duchowo! 7 Nie dziw się więc, że powiedziałem, iż trzeba się narodzić na nowo. 8 Wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz go, ale nie wiesz, skąd i dokąd wieje. Podobnie jest z narodzeniem z Ducha – widzisz skutki, ale nie widzisz przyczyny.

9 – Ale jak to się dzieje? – pytał dalej Nikodem.

10– Jesteś nauczycielem narodu i nie wiesz tego? – odparł Jezus.

11– Zapewniam cię, że mówię o tym, co dobrze znam i co sam widziałem, ale wy nie uznajecie tego. 12Jeśli nie wierzycie w to, co mówię o sprawach ziemskich, to jak uwierzycie w to, co powiem o sprawach niebiańskich? 13Nikt jednak nie wstąpił do nieba oprócz Mnie, Syna Człowieczego. Stamtąd bowiem przyszedłem. 14Podobnie jak wąż, który na pustyni został podniesiony w górę przez Mojżesza, tak i Ja, Syn Człowieczy, również muszę zostać podniesiony w górę, 15aby każdy, kto Mi uwierzy, otrzymał życie wieczne. 16Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17Bóg nie posłał Syna, aby potępił świat, lecz aby go zbawił. 18Ten, kto Mu wierzy, nie podlega potępieniu. Ale ten, kto Mu nie wierzy, już został osądzony, bo nie uwierzył jedynemu Synowi Bożemu. 19Wyrok taki zapadł dlatego, że chociaż na świat przyszło światło, ludzie bardziej pokochali ciemność, bo ich czyny były złe. 20Ten, kto czyni zło, nienawidzi światła i nie zbliża się do niego, aby nie wyszły na jaw jego czyny. 21Kto zaś postępuje zgodnie z prawdą, zbliża się do światła, aby ujawniły się jego czyny, które podobają się Bogu.

22Jakiś czas później Jezus wraz z uczniami udał się na tereny Judei. Zatrzymał się tam i udzielał ludziom chrztu. 23Niedaleko Salim, w Ainon, przebywał również Jan Chrzciciel. On także chrzcił, bo w tych okolicach było dużo wody i wielu ludzi przychodziło do niego, aby ich w niej zanurzył. 24W tym czasie Jan był bowiem jeszcze na wolności. 25Pewnego dnia ktoś posprzeczał się z uczniami Jana o sprawy dotyczące rytualnych oczyszczeń. 26Przyszli więc do Jana i zapytali:

– Nauczycielu! Ten, którego spotkałeś na drugim brzegu Jordanu i o którym powiedziałeś, że jest Mesjaszem, także chrzci i teraz wszyscy idą do Niego.

27– Nikt nie może wziąć czegoś, czego nie otrzymał z nieba – odpowiedział Jan. 28– Sami możecie potwierdzić, że powiedziałem: „Nie jestem Mesjaszem. Zostałem tylko wysłany przed Nim.”. 29Panna młoda należy przecież do pana młodego. A przyjaciel pana młodego cieszy się z tego, że może przy nim stać i słuchać go. Obecnie w całej pełni doświadczam takiej właśnie radości. 30Teraz On będzie się stawał coraz ważniejszy, ja zaś muszę schodzić ze sceny. 31Ten, kto przychodzi z góry, przewyższa wszystkich. Ten zaś, kto pochodzi z ziemi, jest ograniczony do rzeczy ziemskich. 32Ten, kto przybywa z nieba, mówi o tym, co widział i słyszał wniebie. Ludzie nie chcą Go słuchać, 33ci jednak, którzy Mu uwierzyli, uznali, że Bóg mówi prawdę. 34Ten bowiem, kto został wysłany przez Boga, przemawia w Jego imieniu. A Bóg w pełni obdarza Go swoim Duchem. 35Ojciec kocha Syna i wszystko Mu powierzył. 36Ten, kto wierzy Synowi Bożemu, ma życie wieczne. Ten zaś, kto Mu nie wierzy, nawet nie ujrzy tego życia – przeciwnie: zobaczy gniew Boga.

5 dzień – Pytania

  1.  W Ew. Jana 3:3 Jezus wyjaśnia Nikodemowi wszelkie niezrozumienie na temat tego, kto będzie miał dostęp do Królestwa Bożego. Chce, aby Nikodem wiedział, że wypełnianie religijnych obowiązków nie jest automatycznym „biletem” do nieba, ale tylko ci, którzy są „narodzeni na nowo” mogą ujrzeć Królestwo Boże. Kiedy zastanawiamy się nad tym, kto będzie mógł spędzić wieczność z Bogiem, to powinno w nas to wzbudzać pragnienie, aby każdy „narodził się na nowo”. To do nas należy rozgłaszanie Dobrej Nowiny. Kto w twoim życiu potrzebuje usłyszeć tę Dobrą Nowinę? Co ty sam możesz zrobić, by mogli oni doświadczyć bezwarunkowej, Bożej miłości?
  2. Świadectwo Jezusa było godne zaufania, ponieważ był naocznym świadkiem nieba, a Jego słowa były słowami samego Boga (Jana 3:31-35). Jedną z centralnych prawd w Ewangelii Jana jest fakt, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Mesjaszem i Zbawicielem. Kiedy zrozumiemy, kim jest Jezus, to nie będziemy mieli wyjścia, jak tylko uwierzyć w to, co powiedział!  Odpowiedz własnymi słowami na pytanie – „Kim jest Jezus Chrystus?”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s