Mój duch zachwyca się Bogiem

kari-shea-177412-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:46-55

Wtedy Maria powiedziała:

Moja dusza wywyższa Pana,
mój duch zachwyca się Bogiem,
moim Wybawcą,
gdyż zwrócił uwagę
na pokorę swojej służącej.
Bo odtąd wszystkie pokolenia
uważać mnie będą za szczęśliwą,
ponieważ Wszechmocny zrobił dla mnie rzecz wielką.
Święte jest Jego imię,
a Jego miłosierdzie — z pokolenia na pokolenia
dla tych, którzy okazują Mu cześć.
Okazał siłę swoim ramieniem,
rozproszył tych, którzy chełpią się
zamysłami swoich serc,
władców zrzucił z tronów,
a pokornych wywyższył,
potrzebujących obsypał dobrami,
a bogatych odprawił z niczym.
Ujął się za swoim sługą Izraelem
przez wzgląd na miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom —
Abrahamowi i jego potomkom — na wieki.”

Rozważania

Słowa Marii są zdumiewające, zwłaszcza jak na młodą osobę, która przechodzi właśnie przez trudną zmianę w życiu. Moglibyśmy spędzić całe tygodnie rozpatrując każde słowo, zwrot  i werset tego fragmentu, podziwiając Bożą dobroć w nim ogłoszoną.

Zastanów się nad jednym zwrotem z tego fragmentu, który w szczególny sposób zwrócił twoją uwagę. Dlaczego akurat te słowa dotykają ciebie najbardziej? W jaki sposób opisują one Bożą dobroć i przychylność?

Refleksja:

Otwórz się przed Bogiem i dzisiaj swoimi słowami wyraź przed Nim, co leży ci na sercu.

 

Dokument do pobrania – Mój duch zachwyca się Bogiem

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s