Dzień: 29 listopada 2018

Nie uwierzyłeś moim słowom – Seria „W zachwycie” 4 dzień

aaron-burden-52037-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:19-22

W odpowiedzi usłyszał: Ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w Miejscu Świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza że dawał im znaki i pozostawał niemy.

Rozważania

W następnych fragmentach Ewangelii Łukasza będziemy czytać o spotkaniu Marii z Aniołem obwieszczającym jej wolę Bożą. Początkowo jej reakcja nie różniła się dużo od reakcji Zachariasza, a jednak nie spotkała ją taka sama nagana. Odpowiedź Zachariasza ujawniła prawdziwy stan jego serca. Zachariasz nie tylko powątpiewał, ale już na wstępie nie uwierzył słowom Anioła. W efekcie, na dziewięć następnych miesięcy został zabrany mu głos.

  • Z jakimi wątpliwościami najczęściej się zmagasz? Co pobudza i wzmacnia twoją wiarę?
  • Jak myślisz, w jakim aspekcie twojego życia potrzebujesz, by Bóg wzmocnił twoją wiarę? Przez następnych parę minut zastanów się dobrze nad tym pytaniem pamiętając, że przebywasz w obecności Boga, który ciebie ukochał.

Refleksja:

„Boże Ojcze, dziękuję za wiarę, jaką mi dałeś. Proszę, abyś mnie dalej w niej wzmacniał i wypełniał mocą Twojego Ducha, w każdej chwili objawiając mi Twoją obecność. Ucisz moje wątpliwości i daj dobre zrozumienie. Amen.”

Dokument do pobrania – nie uwierzyłeś