Miesiąc: Listopad 2018

Pan dla mnie to zrobił – Seria „W zachwycie”, 5 dzień

freestocks-org-470416-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:23-25

Następnie, gdy dobiegły końca dni jego posługi, udał się do swego domu. Wkrótce jego żona Elżbieta zaszła w ciążę i przez pięć miesięcy pozostawała w ukryciu. Wówczas często powtarzała sobie: Oto, co Pan zrobił dla mnie w tych dniach, gdy okazał mi łaskę i przywrócił szacunek u ludzi.”

Rozważania

Elżbieta nie ma żadnych wątpliwości, że to Bóg zaingerował w jej życiu i mogła wreszcie zajść w ciążę. Słowa pełne wdzięczności i wiary wypływają z jej ust. Cóż innego, jak nie wdzięczność mogłaby okazać Bogu za to, co uczynił? Całe życie marzyła o dziecku, każdego dnia przeżywając zawód niespełnionego pragnienia. Ale teraz to, o co się tak bardzo modliła, jej najskrytsze marzenie doznało spełnienia.

  • Czy często zauważasz interwencję Boga w dobrych wydarzeniach twojego życia? Czy za każdym razem wyrażasz Mu swoją wdzięczność?
  • Przypomnij sobie najważniejsze życiowe wydażenia ostatnich sześciu miesięcy. Czy widzisz w nich Bożą przychylność? Jak możesz okazać Mu wdzięczność?

Refleksja:

„Boże Ojcze, dziękuję za Twoją obecność i opiekę. Wiem, że na pewno nie dostrzegam wszystkiej Twojej pomocy w moim życiu, ale mimo tego pragnę wyrazić Ci moją wdzięczność. Daj bym we wszystkim umiał dostrzec Twoje działanie i zwracał moje serce ku Tobie. Obym nigdy nie zapomniał oddać Ci dziękczynienia za dobroć, jaką mi okazujesz. Amen.”

Dokument do wydruku – Pan zrobił to dla mnie

Nie uwierzyłeś moim słowom – Seria „W zachwycie” 4 dzień

aaron-burden-52037-unsplash

Ewangelia Łukasza 1:19-22

W odpowiedzi usłyszał: Ja jestem Gabriel, wybrany, by stawać przed Bogiem. Zostałem posłany, aby do ciebie przemówić i ogłosić ci te dobre wieści. Lecz oto stracisz mowę, nie będziesz mógł powiedzieć ani słowa aż do dnia, gdy się to stanie, za to, że nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo przebywa w Miejscu Świętym. On natomiast po wyjściu nie był w stanie nic im powiedzieć. Zrozumieli więc, że miał tam widzenie, zwłaszcza że dawał im znaki i pozostawał niemy.

Rozważania

W następnych fragmentach Ewangelii Łukasza będziemy czytać o spotkaniu Marii z Aniołem obwieszczającym jej wolę Bożą. Początkowo jej reakcja nie różniła się dużo od reakcji Zachariasza, a jednak nie spotkała ją taka sama nagana. Odpowiedź Zachariasza ujawniła prawdziwy stan jego serca. Zachariasz nie tylko powątpiewał, ale już na wstępie nie uwierzył słowom Anioła. W efekcie, na dziewięć następnych miesięcy został zabrany mu głos.

  • Z jakimi wątpliwościami najczęściej się zmagasz? Co pobudza i wzmacnia twoją wiarę?
  • Jak myślisz, w jakim aspekcie twojego życia potrzebujesz, by Bóg wzmocnił twoją wiarę? Przez następnych parę minut zastanów się dobrze nad tym pytaniem pamiętając, że przebywasz w obecności Boga, który ciebie ukochał.

Refleksja:

„Boże Ojcze, dziękuję za wiarę, jaką mi dałeś. Proszę, abyś mnie dalej w niej wzmacniał i wypełniał mocą Twojego Ducha, w każdej chwili objawiając mi Twoją obecność. Ucisz moje wątpliwości i daj dobre zrozumienie. Amen.”

Dokument do pobrania – nie uwierzyłeś

 

Twoja modlitwa została wysłuchana -Seria „W zachwycie” – 3 dzień

christmas-tree-with-presents-vertical-picjumbo-com

Ewangelia Łukasza 1:11-18

„Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem. Ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił: Przestań się bać, Zachariaszu, gdyż twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki w oczach Pana; nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on znów do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed Nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców do dzieci, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych — by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Wtedy Zachariasz zapytał anioła: Po czym to poznam? Ja przecież jestem stary, a i moja żona nie jest już młodą kobietą.”

Rozważania

Ten fragment Biblii ukazuje nam Boga rzeczy niemożliwych.  Biorąc pod uwagę wiek Zachariasza i Elżbiety, oboje na pewno nie myśleli, że doczekają się syna. Przecież to niemożliwe! Ale był taki czas w ich życiu, kiedy właśnie o to się modlili. Bóg miał dla nich cel do wypełnienia. Wyobraź sobie lęk i niedowierzanie Zachariasza. Pomyśl, z jakim zachwytem musiał odebrać wiadomość od anioła Pańskiego. Wyobraź sobie podekscytowanie i radość, jaka wypełniła go, kiedy już uwierzył w to, co się działo.

  • Zastanów się nad swoimi modlitwami. O co najczęsciej się modlisz? O jakie rzeczy, z pozoru niemożliwe do otrzymania, się modliłeś?
  • W jakiej sferze swojego życia potrzebujesz, by Bóg uczynił to, co niemożliwe? Przez następnych parę minut zastanów się dobrze nad tym pytaniem pamiętając, że przebywasz w obecności Boga, który ciebie ukochał.

Refleksja:

„Boże Ojcze, dziękuję za wysłuchane modlitwy. Ty widzisz moje najskrytsze pragnienia i wysłuchujesz moich modlitw. Znasz ich motywy i cele. Odpowiedz na moje modlitwy według Twojej mądrości i woli, dając mi tylko to, czego na prawdę mi potrzeba. Pozwól, bym mógł zachwycić się tym, co wydawało się niemożliwe. Amen.”

Dokument do druku – Twoja modlitwa została wysłuchana

Notatki: