Dzień: 29 października 2018

Poniedziałek – Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – Kazanie na Górze tydz. 4

PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 1

Ewangelia Mateusza 6:19-24

 Nie gromadźcie bogactw tu, na ziemi, gdzie mogą ulec zniszczeniu lub zostać skradzione przez złodziei. 20 Gromadźcie je w niebie—tam nic ich nie zniszczy i nikt się nie włamie, by je ukraść. 21 Gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce.

22 Oko jest dla ciała jak lampa. Jeśli jest zdrowe, światło napełnia całe ciało. 23 Jeśli jednak jest chore, całe ciało jest pogrążone w ciemnościach. Jeżeli więc twoje światło jest ciemnością, to jest to ciemność nieprzenikniona.

24 Nie da się lojalnie służyć dwóm panom. Albo jednego nienawidzisz, a drugiego kochasz, albo na odwrót—drugiego szanujesz, a pierwszego lekceważysz. Nie możecie równocześnie żyć dla Boga i dla pieniędzy!”

Rozważania

W jaki sposób spędzamy nasz czas, pieniądze i energię, jest wyznacznikiem tego, co jest dla nas najważniejsze. Czasami jednak zdarza się, że wykonujemy te rzeczy automatycznie, nawykowo, bo jest to łatwiejsze od wprowadzenia zmian w życie. Pan Jezus zachęca nas, byśmy żyli troszcząc się o to, co wieczne, a nie o to, co ziemskie i tymczasowe. Kultura naszego dzisiejszego społeczeństwa kładzie nacisk na pozyskiwanie tego, co tymczasowe i zniszczalne: pieniędzy, sławy, odpowiedniego wyglądu i osiągnięć.

 • Spójrz na swój kalendarz. Jak wyglądał ostatni miesiąc? Na które z ziemskich i tymczasowych rzeczy zużyłeś swój czas, pieniądze i energię? Ile czasu, pieniędzy i energii poświęciłeś na rzeczy dotyczące wieczności?
 • Które z tymczasowych, ziemskich rzeczy i zajęć wciągają cię najbardziej? Jak myślisz, co cię w nich pociąga?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, pomóż mi, bym umiał skierować moje serce, oczy, energię i czas na rzeczach wieczności. I kiedy tylko zacznę od tego odchodzić, nawróć moje serce, myśli i wzrok na nowo do Ciebie. Amen”

 

Notatki:

4 tydzień – Skarby w niebie, 28 październik, 2018

Przyjdz krolestwo twoje

Materiał w formacie PDF dla grup domowych – 4 tydzień Skarby w niebie / English version Week 4 Treasures in Heaven

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Boże, dziękujemy, że jesteś dobrym Ojcem, który zsyła nam dobre dary. Pomóż nam, abyśmy używali tych darów dla Twojej chwały. Daj byśmy na dzisiejszym spotkaniu mogli wspólnie doświadczać Twojej dobroci. Amen.

Pytanie na początek

 • Które z doświadczeń przeszłości cenisz sobie najbardziej?
 • W jaki sposób w tym tygodniu doświadczyłeś Bożej hojności?

Od podstaw

 • Dorastając, jakie lekcje odebrałeś w swojej rodzinie na temat pieniędzy? Czy pieniądze to coś co powinno się oszczędzać, używać, czy może nie trzeba do nich przykładać wagi?
 • Steve mówił, że czasami jest dużo trudniej żyć z myślą o wieczności, dużo łatwiej jest żyć z myślą tylko o tym ziemskim życiu. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób sprawia to trudność tobie?

Przeczytaj z grupą na głos wersety 13-16 z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i używając poniższych pytań, nawiąż dyskusję na temat tego fragmentu.

 • Co sobie cenisz najbardziej?
 • Czy są to ludzie, rzeczy, doświadczenia, idee, a może coś innego? Jak myślisz, dlaczego?
 • Co dla Boga ma największą wartość?
 • Czy rzeczy, które ty sobie cenisz, są także cenne w oczach Bożych? W jaki sposób się różnią od Bożych priorytetów?
 • Steve dał nam wyzwanie, by zastanowić się czy jesteśmy bardziej lojalni mamonie, czy Bogu? W jaki sposób możesz odpowiedzieć na to wyzwanie?

Na głębsze wody

Apostoł Paweł pisał o tym problemie w liście do Tymoteusza wyjaśniając, w jaki sposób powinniśmy gromadzić skarby w niebie.

Przeczytaj wraz z grupą na głos fragment z Listu do Tymoteusza 6:17-19 i używając poniższych pytań zachęć grupę do dyskusji.

 • Jak ci się wydaje, w jaki sposób przejawia się arogancja bogaczy, którzy swoją nadzieję pokładają w bogactwie?
 • Jakie sa Pawła sugestie co do tego, w jaki sposób można gromadzić sobie skarby w niebie? Jaka jest twoja reakcja na te słowa?
 • W jaki sposób ty sam, biorąc pod uwagę to, co w oczach Bożych jest cenne, gromadzisz sobie skarby w niebie?
 • W jaki sposób musiałoby zmienić się twoje życie, gdybyś na poważnie podszedł do tematu wieczności? W co i w jaki sposób zainwestowałbyś swój czas, pieniądze, relacje, czemu poświęcałbyś uwagę, aby twoje wartości były podporządkowane Bożym wartościom?

Kroki do podjęcia 

Pytanie podsumowujące:

 • Na podstawie dzisiejszych rozważań i dyskusji, jakie kroki możesz podjąć w nadchodzącym tygodniu, by wprowadzić w życie to, do czego przekonuje ciebie Bóg?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Steve dał nam wyzwanie, abyśmy coraz więcej używali naszych dóbr, czasu, pieniędzy i naszej uwagi, w celu podporządkowania naszego życia i serca temu, co w oczach Bożych jest najważniejsze. Jakie decyzje możesz w nadchodzącym tygodniu podjąć, aby z rozmysłem zainwestować w wieczność?

Modlitwa na zakończenie:

Módl się o problemy i potrzeby, którymi podzieliliście się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.