Dzień: 16 października 2018

2 tydzień – Niech świeci światło wasze – grupy domowe

unnamed

Przewodnik dla lidera grupy domowej dostępny w formie dokumentu Tydzień 2 Niech świeci światło wasze PL

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Panie Jezu, dziękuję za światło Twojej obecności  w naszym życiu. Chcemy w tym wspólnie spędzonym czasie, pomóc sobie nawzajem ujrzeć  Ciebie i w pełni doświadczać Twojego światła. Obyśmy dzięki Twojej łasce, mogli wnosić światło w życie tej grupy i w życie świata dookoła nas. Amen.

Pytanie na początek

 • Jak to się stało, że jesteś w Willow i jak od jak dawna uczęszczasz ?

Spotkania przy kawie

Dla grup, które spotykają się tuż po nabożeństwie

 • Czy znasz osoby, które efektywnie “świecą światłem Chrystusa”? Czy znasz osoby, ktorym to za bardzo nie wychodzi?

Jak myślisz, dlaczego ?

 • Steve dał nam wyzwanie, abyśmy mieli wpływ na otaczający nas świat i nieśli tam światło Jezusa. Jakie konkretne działania możesz podjąć w tym tygodniu, by wnieść światło Bożej obecności w twoje otoczenie?
 • W jaki sposób możemy wspierać się nawzajem w tych postanowieniach?

Od podstaw

 • Podziel się jednym doświadczeniem tego tygodnia, kiedy doświadczyłeś światła Bożej obecności.
 • Czy miałeś chwilę w tym tygodniu, kiedy trudno było ci odczuć światło Bożej obecności?

Przeczytaj z grupą na głos wersety 13-16 z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i używając poniższych pytań, nawiąż dyskusję na temat tego fragmentu.

 • Steve zwrócił uwagę na to, jak ten pogrążony w ciemności świat desperacko potrzebuje światła Bożej obecności. Czy w swoim otoczeniu widzisz przykłady tej desperacji?
 • Czy możesz podać przykłady osób, które w efektywny sposób wnoszą światło Bożej obecności w świat dookoła nas? Jak to robią i jakie są tego rezultaty?
 • Czy znasz osoby, które nie potrafią nieść Bożego światła w świat dookoła nich? Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje i jakie są tego efekty?
 • Jak ci się wydaje, w jaki sposób dobre uczynki, o których mówi Pan Jezus w wersecie 16, stają się „solą” i „światłem” w naszym świecie?
 • Steve mówił o zachęcaniu się nawzajem do dobrych uczynków. W jaki sposób możemy robić to w naszej grupie?

Na głębsze wody

W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Królestwo, o którym mówi Pan Jezus w Kazaniu na Górze, wielokrotnie jest wzmieniane już przez proroków Starego Testamentu, zwłasza przez Izajasza. Prawdopodobnie, to właśnie poniższe słowa z Izajasza 2:2-5, przychodziły na myśl, ówcześnie słuchającym nauczającego o świetle świata Jezusa.

Przeczytaj wraz z grupą na głos fragment z Izajasza 2:2–5 i używając poniższych pytań zachęć grupę do dyskusji.

 • Jakie zauważyłeś podobieństwa pomiędzy fragmentem z Izajasza a fragmentem z Kazania na Górze?
 • Jakie zmiany pociąga za sobą nastanie Królestwa Bożego, o którym mówi prorok Izajasz?
 • Opisane w tym fragmencie światło Bożej obecności, jest zaproszeniem dla wszystkich narodów do powrotu do Domu Bożego. Jak powinno wyglądać nasze życie, aby stało się światłem zaproszającym do zbliżenia się i nawiązania relacji z Panem Jezusem?

Kolejne kroki

Pytanie podsumowujące:

 • W oparciu o dzisiejszą dyskusję, niedzielne nabożeństwo i to, do czego pobudza ciebie sam Bóg, jakie zmiany zdecydowałeś się wnieść w swoje życie?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Bądź światłem. Steve dał nam wyzwanie, by nieść w świat dookoła nas światło i wpływy Bożego Królestwa. Skoncentruj się na jednej lub dwóch rzeczach, poprzez które w tym tygodniu będziesz niósł w otaczający ciebie świat światło Bożej obecności.

Modlitwa na zakończenie

Módl sie o problem i potrzeby, którymi podzieliliscie się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.