Odpuść nam nasze winy – 5 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Przebaczenie jest centralnym punktem chrześcijaństwa. Przebaczenie darmo otrzymaliśmy i przebaczenie mamy dawać. W Chrystusie Bóg przebaczył nam nasze grzechy i dał nowe życie. Jaka to wspaniała prawda! Bóg hojnie udziela nam swojej miłości i łaski, a my na ten wspaniały dar przebaczenia musimy tylko odpowiedzieć „tak”. Ci, którzy zostali przez Boga powołani i odrodzeni w duchu, powinni teraz też przebaczać tym, którzy grzeszą przeciwko nim. Ale to niełatwe zadanie. Zmagamy się z tym, zwłaszcza kiedy ta druga osoba bardzo nas zraniła i skrzywdziła. Jednak dzięki pracy, jaką Bóg wykonuje w naszych sercach, uczymy się przebaczać zaczynając od małych, codziennych rzeczy, a wzrastając w wierze i zrozumieniu naszej nowej tożsamości, wzrasta też nasza umiejętność przebaczania. Chęć przebaczania kształtuje nasz charakter do punktu, kiedy zaczynamy traktować to jako przywilej.

  1. Jakie skojarzenia przywodzą ci na myśl słowa „przebaczenie” i „przebaczony”?
  2. Przypomnij sobie sytuację, kiedy ktoś przebaczył ci to, co przeciwko niemu zawiniłeś. Jakie to uczucie?
  3. Co przychodzi ci na myśl, kiedy rozważasz, czy przebaczyć drugiej osobie? Jak ci się wydaje, do czego zachęca ciebie Bóg w tej sytuacji?

Rozważania są dostępne do pobrania w formie dokumentu Odpuść nam nasze winy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s