Przyjdź Królestwo Twoje – 3 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni — wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób:
– Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen. – 
Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków.”

Rozważania

Nic nie może brzmieć lepiej w naszym konfliktami podzielonym świecie, jak właśnie słowa o Bożym Królestwie przychodzącym na ziemię. I do tego właśnie zaprasza nas Bóg. Przyjście Pana Jezusa na ziemię dało nam mały wgląd w to, jak Królestwo Boże może wyglądać tu na ziemi. Dzisiaj żyjemy w czasie, o którym teolodzy mówią: “teraz, ale jeszcze nie zupełnie”. Boże Królestwo jest już tu na ziemi, ale nie w całym swoim wymiarze. Kiedy uznajemy panowanie Pana Jezusa, wypełniamy Jego nauki, poddajemy przemianie Ducha Świętego nasze serca i umysły, to wtedy właśnie zaczynamy żyć Królestwem Bożym tu i teraz.

  1. Jakie masz wyobrażenie o Królestwie Bożym? Na czym jest ono oparte?
  2. Czy i w jaki sposób doświadczyłeś Królestwa Bożego w swoim życiu?
  3. Co najbardziej pociąga cię w wizji Królestwa Bożego? Jakie aspekty Królestwa Bożego wywołują u ciebie lęk i niepewność? Jak ci się wydaje, w jaki sposób Bóg zaprasza cię do uciszenia tych niepokojów i lęków?

“Nasz Ojcze w niebie, objaw nam Kim jesteś. Napraw ten świat, proszę; czyń to, co uważasz za najlepsze, tak tu na ziemi, jak i w niebie. Utrzymuj nas proszę przy życiu, zapewniając trzy posiłki dziennie. Utrzymuj nas w przebaczeniu z Tobą i z innymi. Zachowaj nas od nas samych i uchroń przed Diabłem. Ty masz nad wszystkim kontrolę! Możesz robić, co tylko uważasz za konieczne. Jesteś wszechpotężny w swej chwale i mocy! Tak! Tak! Tak!”

– parafraza tłumaczenia “Message”

Document w formie PDFPrzyjdz Krolestwo Twoje 3 dzien

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s