Dzień: 10 października 2018

Jesień w Willow

Jesień zadziwia nas pięknymi kolorami, a Willow dużo klas, warsztatów i spotkań, z których każdy może skorzystać.

untitled 11 października, 1 p.m. –  4 p.m. Willow Creek Jarmark Pracy

Jest to okazja, by spotkać się i porozmawiać z oferującymi pracę biznesami i przedsiębiorstwami. Poniżej zamieszczona jest lista pracodawców obecnych na październikowym jarmarku.  Przyjdź o 11 rano i wstąp do naszego Career Corner, mieszczącego się w Guest Central, i za $5 będziesz mógł zaopatrzyć się w odpowiedni do tej okazji ubiór biznesowy. 
Job Fair Companies – 10-11-18-2
Możesz też zaglądać na stronę Care Center, na której każdego dnia wystawione są oferty pracy współpracujących z Willow biznesów.
http://willowcreek.needsmet.org 

Zapraszamy na spotkanie naszej Polsko-Amerykańskiej społeczności. Będzie posiłek, muzyka, niespodzianka i informacje na temat nabożeństwa Wigilijnego i wiele innych wiadomości-nowości!

18 listopada będziemy świętować chrzest wodny.

2 grudnia – Pakowanie paczek dla więźniów w stanie Illinois. Ta inicjatywa wyszła już poza granice naszego stanu. Wiele kościołów po całym USA dołączyło się do tego przedsięwzięcia i niosą nadzieję i miłość w miejsca często zupełnie ich pozbawione.  Zapraszamy, byś razem z nami wziął udział w pakowaniu paczek dla tych, którzy prawdopodobnie poza tym pakunkiem nic w te Święta nie otrzymają. Dla niektórych może to być ostatni podarunek w ich życiu.

th

25 listopada będziemy goscić i słuchać Eugene Cho

 

 

Przyjdź Królestwo Twoje – 3 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

„Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni — wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób:
– Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen. – 
Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków.”

Rozważania

Nic nie może brzmieć lepiej w naszym konfliktami podzielonym świecie, jak właśnie słowa o Bożym Królestwie przychodzącym na ziemię. I do tego właśnie zaprasza nas Bóg. Przyjście Pana Jezusa na ziemię dało nam mały wgląd w to, jak Królestwo Boże może wyglądać tu na ziemi. Dzisiaj żyjemy w czasie, o którym teolodzy mówią: „teraz, ale jeszcze nie zupełnie”. Boże Królestwo jest już tu na ziemi, ale nie w całym swoim wymiarze. Kiedy uznajemy panowanie Pana Jezusa, wypełniamy Jego nauki, poddajemy przemianie Ducha Świętego nasze serca i umysły, to wtedy właśnie zaczynamy żyć Królestwem Bożym tu i teraz.

  1. Jakie masz wyobrażenie o Królestwie Bożym? Na czym jest ono oparte?
  2. Czy i w jaki sposób doświadczyłeś Królestwa Bożego w swoim życiu?
  3. Co najbardziej pociąga cię w wizji Królestwa Bożego? Jakie aspekty Królestwa Bożego wywołują u ciebie lęk i niepewność? Jak ci się wydaje, w jaki sposób Bóg zaprasza cię do uciszenia tych niepokojów i lęków?

„Nasz Ojcze w niebie, objaw nam Kim jesteś. Napraw ten świat, proszę; czyń to, co uważasz za najlepsze, tak tu na ziemi, jak i w niebie. Utrzymuj nas proszę przy życiu, zapewniając trzy posiłki dziennie. Utrzymuj nas w przebaczeniu z Tobą i z innymi. Zachowaj nas od nas samych i uchroń przed Diabłem. Ty masz nad wszystkim kontrolę! Możesz robić, co tylko uważasz za konieczne. Jesteś wszechpotężny w swej chwale i mocy! Tak! Tak! Tak!”

– parafraza tłumaczenia „Message”

Document w formie PDFPrzyjdz Krolestwo Twoje 3 dzien

Ojcze mój – 2 dzień

 

Ewangelia Mateusza 6:5-15

„Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! 9 Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Dzisiaj zwrócimy uwagę na pierwsze słowa „Modlitwy Pańskiej”. Najpierw jednak zauważ, jak Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby nie modlili się na pokaz, żeby tylko wyglądać na bardzo duchowych i świętych, powtarzając na okragło te same zwroty, byle tylko dużo i szybko. Dlaczego? Pan Jezus chce abyśmy zrozumieli, że Bóg naprawdę słucha naszych modlitw. Jezus chce abyśmy modlili się mając pewność i ufność, że Bóg, jak dobry ojciec, zawsze nas wysłucha, troszczy się o nas i odpowiada na modlitwy swoich dzieci.  Pragnie też, żebyśmy do modlitwy podchodzili przede wszystkim z uwielbieniem w naszych sercach i na naszych ustach, chwaląc Boga za to kim jest, że zawsze jest blisko nas, nasz Bóg i Ojciec.

  1. Zastanów się nad zwrotem: „niech Twoje święte Imię będzie uwielbione”. Starsze tłumaczenia mają: „niech się święci Imię Twoje”. W jaki sposób oddajesz honor i cześć Imieniu Bożemu? Jak mógłbyś to robić?
  2. Jakie znaczenie mają dla ciebie słowa, że Bóg jest twoim Ojcem? Jaki to ma wpływ na to, jak teraz będziesz podchodził do modlitwy i jak  będziesz się do Niego zwracał?
  3. Mając na uwadze, że nasze modlitwy powinny przede wszystkim chwalić i wywyższać Boga, jak powinno  zmienić się twoje życie modlitewne i jak powinna zmienić się treść twoich modlitw?

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki.”

– przekład Nowe Przymierze.

Rozważania do pobrania w formacie PDF Ojcze moj 2 dzien