Miesiąc: Październik 2018

Rozmyślajcie o tym, co…. – dzień 3

willian-justen-de-vasconcellos-673305-unsplash

List Apostoła Pawła do Filipian 4:8-9

 W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. ”

Rozważania

W poniedziałek czytaliśmy, jak Pan Jezus zachęca nas do gromadzenia skarbów w niebie, zamiast na ziemi. W innym miejscu Słowa Bożego czytamy, że powinniśmy koncentrować się na sprawach wieczności, a nie na ziemskich. Co to są te sprawy wieczności? W dzisiejszym fragmencie Paweł mówi nam, że wszystko, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne uznania i polecenia – o tym powinniśmy rozmyślać i wprowadzać w nasze życie. Aby tak się stało, musimy ustanowić te rzeczy priorytetem w naszym życiu. W świecie pełnym cynizmu, negatywizmu i podziałów, nie tak łatwo jest to osiągnąć.

  • Zastanów się nad tym, jak zaczynasz każdy dzień. Czy najpierw przeglądasz email, czytasz gazetę, szykujesz śniadanie dla rodziny, rozważasz nad Słowem Bożym? W jaki sposób to, jak zaczynasz swój dzień, nastawia ciebie na resztę dnia?
  • A dzisiaj, w tej chwili, jakie prawe, czyste, zaszczytne, godne pochwały rzeczy przychodzą ci na myśl? W jaki sposób możesz ustanowić je priorytetem dzisiejszego dnia?
  • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże wiem, że moje myśli nie są podobne Twoim. Wiem, że często są one niepoprawne – skoncentrowane na tym, co ziemskie, ciemne, obrzydliwe i wstydliwe. Jeśli chodzi o życie publiczne, często daję się wciągnąć w cyniczne myślenie i obgadywanie innych. Pomóż mi skoncentrować się na sprawach nieba. Wypełnij proszę mój umysł myślami o tym, jak lepiej okazywać miłość i wsparcie dla drugich. Pomóż bym był dla nich źródłem światła i nadziei. Amen”

 

Rozważania dostępne sa w formie PDF – Rozmyślajcie o tym 3 dzien 1

Nie gromadźcie sobie skarbów – wtorek

frederick-tubiermont-1121376-unsplash

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – 2 – PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 2

V Księga Mojżeszowa 8: 10-18

 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. 11 Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. 12 A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; 13 gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra – 14 niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 15 On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. 16 On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.
17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. ”

Rozważania

To są słowa Mojżesza do Izraelitów tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Mojżesz wiedział, że jednego dnia Izraelitom będzie się dobrze powodziło w tej ziemi. Będą cieszyć się dobrymi plonami, dochodami i dostatkiem. Ale zapomną z czasem o tym, co Bóg dla nich uczynił, kiedy wyprowadził ich z niewoli, przeprowadził przez pustynię i dał w posiadanie obiecaną ziemię. Zaczną żyć w przekonaniu, że sami tego wszystkiego dokonali.  Ale czy tak się też nie dzieje i z nami? Kiedy wszystko dobrze nam idzie, często dochodzimy do wniosku, że sami sobie na to zapracowaliśmy. Nasza wiedza, osiagnięcia, talenty – to wszystko doprowadziło nas do tego, co już mamy. To nasza zasługa! Zaczyna nas wciągać ludzki sposób myślenia i zapominamy, że to wszystko jest z Bożej ręki, że dzięki Jego łasce to wszystko mamy.

  • Co w tym fragmencie zwróciło twoją uwagę? Dlaczego?
  • Przypomnij sobie taki czas, kiedy cieszyłeś się własnymi osiągnięciami, zapominając podziękować za nie Bogu przyznająć, że wszystko co masz, pochodzi z Jego ręki? Kiedy zastanowisz się nad wszystkim, co posiadasz, za co chcesz oddać Bogu dziękczynienie?
  • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Ci za wszystko, co posiadam. Za moje przyjaźnie i relacje z drugimi, za dobytek i za talent, którym mnie obdarzyłeś. Wiem, że wszystko, co dobre, przychodzi z Twojej ręki, i że bez Twojej łaski i troski nie miałbym nic. Pobudzaj moje serce do wdzięczności, żebym zawsze rozpoznawał i doceniał Twoje działanie we wszystkim. Amen”

Notatki:

 

Poniedziałek – Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – Kazanie na Górze tydz. 4

PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 1

Ewangelia Mateusza 6:19-24

 Nie gromadźcie bogactw tu, na ziemi, gdzie mogą ulec zniszczeniu lub zostać skradzione przez złodziei. 20 Gromadźcie je w niebie—tam nic ich nie zniszczy i nikt się nie włamie, by je ukraść. 21 Gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce.

22 Oko jest dla ciała jak lampa. Jeśli jest zdrowe, światło napełnia całe ciało. 23 Jeśli jednak jest chore, całe ciało jest pogrążone w ciemnościach. Jeżeli więc twoje światło jest ciemnością, to jest to ciemność nieprzenikniona.

24 Nie da się lojalnie służyć dwóm panom. Albo jednego nienawidzisz, a drugiego kochasz, albo na odwrót—drugiego szanujesz, a pierwszego lekceważysz. Nie możecie równocześnie żyć dla Boga i dla pieniędzy!”

Rozważania

W jaki sposób spędzamy nasz czas, pieniądze i energię, jest wyznacznikiem tego, co jest dla nas najważniejsze. Czasami jednak zdarza się, że wykonujemy te rzeczy automatycznie, nawykowo, bo jest to łatwiejsze od wprowadzenia zmian w życie. Pan Jezus zachęca nas, byśmy żyli troszcząc się o to, co wieczne, a nie o to, co ziemskie i tymczasowe. Kultura naszego dzisiejszego społeczeństwa kładzie nacisk na pozyskiwanie tego, co tymczasowe i zniszczalne: pieniędzy, sławy, odpowiedniego wyglądu i osiągnięć.

  • Spójrz na swój kalendarz. Jak wyglądał ostatni miesiąc? Na które z ziemskich i tymczasowych rzeczy zużyłeś swój czas, pieniądze i energię? Ile czasu, pieniędzy i energii poświęciłeś na rzeczy dotyczące wieczności?
  • Które z tymczasowych, ziemskich rzeczy i zajęć wciągają cię najbardziej? Jak myślisz, co cię w nich pociąga?
  • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, pomóż mi, bym umiał skierować moje serce, oczy, energię i czas na rzeczach wieczności. I kiedy tylko zacznę od tego odchodzić, nawróć moje serce, myśli i wzrok na nowo do Ciebie. Amen”

 

Notatki: