Month: October 2018

Rozmyślajcie o tym, co…. – dzień 3

willian-justen-de-vasconcellos-673305-unsplash

List Apostoła Pawła do Filipian 4:8-9

 W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. ”

Rozważania

W poniedziałek czytaliśmy, jak Pan Jezus zachęca nas do gromadzenia skarbów w niebie, zamiast na ziemi. W innym miejscu Słowa Bożego czytamy, że powinniśmy koncentrować się na sprawach wieczności, a nie na ziemskich. Co to są te sprawy wieczności? W dzisiejszym fragmencie Paweł mówi nam, że wszystko, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne uznania i polecenia – o tym powinniśmy rozmyślać i wprowadzać w nasze życie. Aby tak się stało, musimy ustanowić te rzeczy priorytetem w naszym życiu. W świecie pełnym cynizmu, negatywizmu i podziałów, nie tak łatwo jest to osiągnąć.

 • Zastanów się nad tym, jak zaczynasz każdy dzień. Czy najpierw przeglądasz email, czytasz gazetę, szykujesz śniadanie dla rodziny, rozważasz nad Słowem Bożym? W jaki sposób to, jak zaczynasz swój dzień, nastawia ciebie na resztę dnia?
 • A dzisiaj, w tej chwili, jakie prawe, czyste, zaszczytne, godne pochwały rzeczy przychodzą ci na myśl? W jaki sposób możesz ustanowić je priorytetem dzisiejszego dnia?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże wiem, że moje myśli nie są podobne Twoim. Wiem, że często są one niepoprawne – skoncentrowane na tym, co ziemskie, ciemne, obrzydliwe i wstydliwe. Jeśli chodzi o życie publiczne, często daję się wciągnąć w cyniczne myślenie i obgadywanie innych. Pomóż mi skoncentrować się na sprawach nieba. Wypełnij proszę mój umysł myślami o tym, jak lepiej okazywać miłość i wsparcie dla drugich. Pomóż bym był dla nich źródłem światła i nadziei. Amen”

 

Rozważania dostępne sa w formie PDF – Rozmyślajcie o tym 3 dzien 1

Nie gromadźcie sobie skarbów – wtorek

frederick-tubiermont-1121376-unsplash

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – 2 – PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 2

V Księga Mojżeszowa 8: 10-18

 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. 11 Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. 12 A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz; 13 gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną twe dobra – 14 niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 15 On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. 16 On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.
17 Obyś nie powiedział w sercu: «To moja siła i moc moich rąk zdobyły mi to bogactwo». 18 Pamiętaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siły do zdobycia bogactwa, aby wypełnić dzisiaj przymierze, jakie poprzysiągł twoim przodkom. ”

Rozważania

To są słowa Mojżesza do Izraelitów tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Mojżesz wiedział, że jednego dnia Izraelitom będzie się dobrze powodziło w tej ziemi. Będą cieszyć się dobrymi plonami, dochodami i dostatkiem. Ale zapomną z czasem o tym, co Bóg dla nich uczynił, kiedy wyprowadził ich z niewoli, przeprowadził przez pustynię i dał w posiadanie obiecaną ziemię. Zaczną żyć w przekonaniu, że sami tego wszystkiego dokonali.  Ale czy tak się też nie dzieje i z nami? Kiedy wszystko dobrze nam idzie, często dochodzimy do wniosku, że sami sobie na to zapracowaliśmy. Nasza wiedza, osiagnięcia, talenty – to wszystko doprowadziło nas do tego, co już mamy. To nasza zasługa! Zaczyna nas wciągać ludzki sposób myślenia i zapominamy, że to wszystko jest z Bożej ręki, że dzięki Jego łasce to wszystko mamy.

 • Co w tym fragmencie zwróciło twoją uwagę? Dlaczego?
 • Przypomnij sobie taki czas, kiedy cieszyłeś się własnymi osiągnięciami, zapominając podziękować za nie Bogu przyznająć, że wszystko co masz, pochodzi z Jego ręki? Kiedy zastanowisz się nad wszystkim, co posiadasz, za co chcesz oddać Bogu dziękczynienie?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, dziękuję Ci za wszystko, co posiadam. Za moje przyjaźnie i relacje z drugimi, za dobytek i za talent, którym mnie obdarzyłeś. Wiem, że wszystko, co dobre, przychodzi z Twojej ręki, i że bez Twojej łaski i troski nie miałbym nic. Pobudzaj moje serce do wdzięczności, żebym zawsze rozpoznawał i doceniał Twoje działanie we wszystkim. Amen”

Notatki:

 

Poniedziałek – Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi – Kazanie na Górze tydz. 4

PDF – Nie gromadżcie sobie skarbów na ziemi 1

Ewangelia Mateusza 6:19-24

 Nie gromadźcie bogactw tu, na ziemi, gdzie mogą ulec zniszczeniu lub zostać skradzione przez złodziei. 20 Gromadźcie je w niebie—tam nic ich nie zniszczy i nikt się nie włamie, by je ukraść. 21 Gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce.

22 Oko jest dla ciała jak lampa. Jeśli jest zdrowe, światło napełnia całe ciało. 23 Jeśli jednak jest chore, całe ciało jest pogrążone w ciemnościach. Jeżeli więc twoje światło jest ciemnością, to jest to ciemność nieprzenikniona.

24 Nie da się lojalnie służyć dwóm panom. Albo jednego nienawidzisz, a drugiego kochasz, albo na odwrót—drugiego szanujesz, a pierwszego lekceważysz. Nie możecie równocześnie żyć dla Boga i dla pieniędzy!”

Rozważania

W jaki sposób spędzamy nasz czas, pieniądze i energię, jest wyznacznikiem tego, co jest dla nas najważniejsze. Czasami jednak zdarza się, że wykonujemy te rzeczy automatycznie, nawykowo, bo jest to łatwiejsze od wprowadzenia zmian w życie. Pan Jezus zachęca nas, byśmy żyli troszcząc się o to, co wieczne, a nie o to, co ziemskie i tymczasowe. Kultura naszego dzisiejszego społeczeństwa kładzie nacisk na pozyskiwanie tego, co tymczasowe i zniszczalne: pieniędzy, sławy, odpowiedniego wyglądu i osiągnięć.

 • Spójrz na swój kalendarz. Jak wyglądał ostatni miesiąc? Na które z ziemskich i tymczasowych rzeczy zużyłeś swój czas, pieniądze i energię? Ile czasu, pieniędzy i energii poświęciłeś na rzeczy dotyczące wieczności?
 • Które z tymczasowych, ziemskich rzeczy i zajęć wciągają cię najbardziej? Jak myślisz, co cię w nich pociąga?
 • W jaki sposób przemawia do ciebie Bóg poprzez słowa dzisiejszego wersetu?

Refleksja:

„Boże, pomóż mi, bym umiał skierować moje serce, oczy, energię i czas na rzeczach wieczności. I kiedy tylko zacznę od tego odchodzić, nawróć moje serce, myśli i wzrok na nowo do Ciebie. Amen”

 

Notatki:

4 tydzień – Skarby w niebie, 28 październik, 2018

Przyjdz krolestwo twoje

Materiał w formacie PDF dla grup domowych – 4 tydzień Skarby w niebie / English version Week 4 Treasures in Heaven

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Boże, dziękujemy, że jesteś dobrym Ojcem, który zsyła nam dobre dary. Pomóż nam, abyśmy używali tych darów dla Twojej chwały. Daj byśmy na dzisiejszym spotkaniu mogli wspólnie doświadczać Twojej dobroci. Amen.

Pytanie na początek

 • Które z doświadczeń przeszłości cenisz sobie najbardziej?
 • W jaki sposób w tym tygodniu doświadczyłeś Bożej hojności?

Od podstaw

 • Dorastając, jakie lekcje odebrałeś w swojej rodzinie na temat pieniędzy? Czy pieniądze to coś co powinno się oszczędzać, używać, czy może nie trzeba do nich przykładać wagi?
 • Steve mówił, że czasami jest dużo trudniej żyć z myślą o wieczności, dużo łatwiej jest żyć z myślą tylko o tym ziemskim życiu. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? W jaki sposób sprawia to trudność tobie?

Przeczytaj z grupą na głos wersety 13-16 z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i używając poniższych pytań, nawiąż dyskusję na temat tego fragmentu.

 • Co sobie cenisz najbardziej?
 • Czy są to ludzie, rzeczy, doświadczenia, idee, a może coś innego? Jak myślisz, dlaczego?
 • Co dla Boga ma największą wartość?
 • Czy rzeczy, które ty sobie cenisz, są także cenne w oczach Bożych? W jaki sposób się różnią od Bożych priorytetów?
 • Steve dał nam wyzwanie, by zastanowić się czy jesteśmy bardziej lojalni mamonie, czy Bogu? W jaki sposób możesz odpowiedzieć na to wyzwanie?

Na głębsze wody

Apostoł Paweł pisał o tym problemie w liście do Tymoteusza wyjaśniając, w jaki sposób powinniśmy gromadzić skarby w niebie.

Przeczytaj wraz z grupą na głos fragment z Listu do Tymoteusza 6:17-19 i używając poniższych pytań zachęć grupę do dyskusji.

 • Jak ci się wydaje, w jaki sposób przejawia się arogancja bogaczy, którzy swoją nadzieję pokładają w bogactwie?
 • Jakie sa Pawła sugestie co do tego, w jaki sposób można gromadzić sobie skarby w niebie? Jaka jest twoja reakcja na te słowa?
 • W jaki sposób ty sam, biorąc pod uwagę to, co w oczach Bożych jest cenne, gromadzisz sobie skarby w niebie?
 • W jaki sposób musiałoby zmienić się twoje życie, gdybyś na poważnie podszedł do tematu wieczności? W co i w jaki sposób zainwestowałbyś swój czas, pieniądze, relacje, czemu poświęcałbyś uwagę, aby twoje wartości były podporządkowane Bożym wartościom?

Kroki do podjęcia 

Pytanie podsumowujące:

 • Na podstawie dzisiejszych rozważań i dyskusji, jakie kroki możesz podjąć w nadchodzącym tygodniu, by wprowadzić w życie to, do czego przekonuje ciebie Bóg?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Steve dał nam wyzwanie, abyśmy coraz więcej używali naszych dóbr, czasu, pieniędzy i naszej uwagi, w celu podporządkowania naszego życia i serca temu, co w oczach Bożych jest najważniejsze. Jakie decyzje możesz w nadchodzącym tygodniu podjąć, aby z rozmysłem zainwestować w wieczność?

Modlitwa na zakończenie:

Módl się o problemy i potrzeby, którymi podzieliliście się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.

3 tydzień – Przebaczenie

unnamed

Materiał w formie PDF dla grup domowych  – 3 tydzień Przebaczenie PL

 Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

 

Modlitwa na otwarcie 

Panie Jezu, dziękujemy, że nam przebaczyłeś bez względu na to, jak wyglądała nasza przeszłość. Daj, byśmy umieli okazywać łaskę sobie nawzajem, sprawiając, by inni mogli odczuć i doświadczyć mocy Twojego przebaczenia. Amen.

Na początek 

 • Czy pamiętasz moment, kiedy ktoś ci przebaczył? Jakie to było uczucie?

Od podstaw

 • W jakich sytuacjach jest ci łatwo udzielić drugiej osobie przebaczenia? W jakich sytuacjach jest to dla ciebie trudne?
 • Matt porównał trzymanie urazy do kogoś, do picia trucizny z nadzieją, że rozchoruje się od niej ta druga osoba. Czy doświadczyłeś tego w swoim życiu, kiedy chowana uraza do drugiej osoby tak na prawdę raniła ciebie? Opowiedz o tym.

Przeczytaj z grupą na głos fragment z Ewangelii Mateusza 5:21-26 i nawiąż dyskusję na podstawie poniższych punktów.

 • Jak myślisz, do czego w wersecie 22 nawiązywał Pan Jezus? W jaki sposób gniew i złość może spowodować tak poważne konsekwencje?
 • Przypomnij sobie sytuację, kiedy próbowałeś naprawić zerwaną relację.Co stało na przeszkodzie, co utrudniało?
 • Matt przedstawił trzy niezbędne kroki ku pojednaniu, które musimy podjąć w przypadku, kiedy to my “rozbiliśmy słój zaufania”’
  • Poczuj się do odpowiedzialności
  • Poproś o szansę odbudowy utraconego zaufania
  • Małymi krokami staraj się dodawać do puli zaufania

Który z powyższych kroków jest dla ciebie łatwy do podjęcia, a który trudny?

 • W wersetach 23-24, Pan Jezus zdaje się mówić, że brak przebaczenia może być przeszkodą w uwielbianiu Boga. Jak myślisz, dlaczego?

Na głębsze wody

Przebaczenie to jeden z głównych tematów nauczania i działalności Pana Jezusa. Jednym z obrazów ilustrujących ten temat, jest przypowieść o nielitościwym słudze, która zawarta jest w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza.

Razem z grupą przeczytajcie na głos wersety 21-35 z 18 rozdziału Ewangelii Mateusza i w oparciu o ponizsze punkty nawiążcie dyskusję. 

 • Z którą z postaci tej przypowieści identyfikujesz się i dlaczego?
 • Pierwszy sługa był winien swojemu panu równowartość dzisiejszych 750 tys funtów złota ($13,500,000). Jak ci się wydaje, dlaczego Pan Jezus użył w opisie tak niezwykle olbrzymią sumę?
 • Drugi sługa jest winien pierwszemu słudze równoważność pięciu miesięcznych pensji. Jak myślisz, na co chce Pan Jezus zwrócić naszą uwagę, używając tych sum?
 • Czy w swoim życiu zachowałeś się kiedyś, jak ten nielitościwy sługa? Patrząc z perspektywy czasu, co mogłeś w tym przypadku zrobić inaczej?
 • Matt przedstawił nam trzy kroki do podjęcia w kierunku świadomej decyzji przebaczenia drugiemu.
 • Włącz tę osobę na powrót do kręgu ludzkości
 • Odrzuć prawo do odwetu
 • Oddaj ich przyszłość w ręce Boga

Który z powyższych kroków jest łatwy dla ciebie do podjęcia, a który najtrudniejszy?

 • Czy jest w twoim życiu osoba, w kierunku której powinieneś podjąć jeden z powyższych kroków? W jaki sposób osoby z twojej grupy mogą cię w tym wesprzeć?

Kolejne kroki 

Do wspólnej dyskusji:

 • Biorąc pod uwagę to, co powiedział Matt, waszą dyskusję w grupie i to, do czego pobudza ciebie Bóg, jakie kroki podejmiesz w nadchodzącym tygodniu (i nie tylko)?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Przebaczając. Matt powiedział, że przebaczenie prowadzi do wolności, a brak przebaczenia jest jak rozbite szkło na drodze naszego życia, trucizna – którą my pijemy, kajdany – którymi sami się związujemy. Komu powinieneś udzielić przebaczenia? Który z trzech kroków ku przebaczeniu i pojednaniu jesteś gotowy podjąć w tym tygodniu?

Modlitwa na zakończenie

Módl się o problem i potrzeby, którymi podzieliliście się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.

2 tydzień – Niech świeci światło wasze – grupy domowe

unnamed

Przewodnik dla lidera grupy domowej dostępny w formie dokumentu Tydzień 2 Niech świeci światło wasze PL

Ten przewodnik do dyskusji w grupach domowych zawiera w sobie propozycję modlitwy na otwarcie spotkania, pytania do przedyskutowania, następne kroki do podjęcia i propozycję modlitwy kończącej spotkanie. Całość jest zaprojektowana tak, aby wszyscy w grupie mogli uczestniczyć w dyskucji i zagłębić się w temat. Niemniej, jest to tylko propozycja pytań i modlitwy. Lider grupy domowej powinien wybrać pytania i format pasujący do dynamiki i potrzeb jego grupy.

Modlitwa na otwarcie

Panie Jezu, dziękuję za światło Twojej obecności  w naszym życiu. Chcemy w tym wspólnie spędzonym czasie, pomóc sobie nawzajem ujrzeć  Ciebie i w pełni doświadczać Twojego światła. Obyśmy dzięki Twojej łasce, mogli wnosić światło w życie tej grupy i w życie świata dookoła nas. Amen.

Pytanie na początek

 • Jak to się stało, że jesteś w Willow i jak od jak dawna uczęszczasz ?

Spotkania przy kawie

Dla grup, które spotykają się tuż po nabożeństwie

 • Czy znasz osoby, które efektywnie “świecą światłem Chrystusa”? Czy znasz osoby, ktorym to za bardzo nie wychodzi?

Jak myślisz, dlaczego ?

 • Steve dał nam wyzwanie, abyśmy mieli wpływ na otaczający nas świat i nieśli tam światło Jezusa. Jakie konkretne działania możesz podjąć w tym tygodniu, by wnieść światło Bożej obecności w twoje otoczenie?
 • W jaki sposób możemy wspierać się nawzajem w tych postanowieniach?

Od podstaw

 • Podziel się jednym doświadczeniem tego tygodnia, kiedy doświadczyłeś światła Bożej obecności.
 • Czy miałeś chwilę w tym tygodniu, kiedy trudno było ci odczuć światło Bożej obecności?

Przeczytaj z grupą na głos wersety 13-16 z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i używając poniższych pytań, nawiąż dyskusję na temat tego fragmentu.

 • Steve zwrócił uwagę na to, jak ten pogrążony w ciemności świat desperacko potrzebuje światła Bożej obecności. Czy w swoim otoczeniu widzisz przykłady tej desperacji?
 • Czy możesz podać przykłady osób, które w efektywny sposób wnoszą światło Bożej obecności w świat dookoła nas? Jak to robią i jakie są tego rezultaty?
 • Czy znasz osoby, które nie potrafią nieść Bożego światła w świat dookoła nich? Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje i jakie są tego efekty?
 • Jak ci się wydaje, w jaki sposób dobre uczynki, o których mówi Pan Jezus w wersecie 16, stają się „solą” i „światłem” w naszym świecie?
 • Steve mówił o zachęcaniu się nawzajem do dobrych uczynków. W jaki sposób możemy robić to w naszej grupie?

Na głębsze wody

W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Królestwo, o którym mówi Pan Jezus w Kazaniu na Górze, wielokrotnie jest wzmieniane już przez proroków Starego Testamentu, zwłasza przez Izajasza. Prawdopodobnie, to właśnie poniższe słowa z Izajasza 2:2-5, przychodziły na myśl, ówcześnie słuchającym nauczającego o świetle świata Jezusa.

Przeczytaj wraz z grupą na głos fragment z Izajasza 2:2–5 i używając poniższych pytań zachęć grupę do dyskusji.

 • Jakie zauważyłeś podobieństwa pomiędzy fragmentem z Izajasza a fragmentem z Kazania na Górze?
 • Jakie zmiany pociąga za sobą nastanie Królestwa Bożego, o którym mówi prorok Izajasz?
 • Opisane w tym fragmencie światło Bożej obecności, jest zaproszeniem dla wszystkich narodów do powrotu do Domu Bożego. Jak powinno wyglądać nasze życie, aby stało się światłem zaproszającym do zbliżenia się i nawiązania relacji z Panem Jezusem?

Kolejne kroki

Pytanie podsumowujące:

 • W oparciu o dzisiejszą dyskusję, niedzielne nabożeństwo i to, do czego pobudza ciebie sam Bóg, jakie zmiany zdecydowałeś się wnieść w swoje życie?

Jeśli potrzeba, użyj poniższych sugestii do nawiązania dyskusji.

 • Modlitwa. Modląc się w tym tygodniu, używaj struktury Modlitwy Pańskiej z Ewangelii Mateusza. Możesz każdy werset użyć jako punkt wyjściowy do rozwinięcia zawartej w nim myśli. Możesz też każdego dnia skupić się na kolejnym wersecie tego fragmentu. Na przykład w poniedziałek w swojej modlitwie skoncentrujesz się na zwrocie „nasz Ojcze”, we wtorek: „święć się Imię Twoje” itd.
 • Codzienne rozważania. W trakcie tej serii kazań i rozważań, będziemy wgłębiać się w znaczenie słów Kazania na Górze.
 • Bądź światłem. Steve dał nam wyzwanie, by nieść w świat dookoła nas światło i wpływy Bożego Królestwa. Skoncentruj się na jednej lub dwóch rzeczach, poprzez które w tym tygodniu będziesz niósł w otaczający ciebie świat światło Bożej obecności.

Modlitwa na zakończenie

Módl sie o problem i potrzeby, którymi podzieliliscie się dzisiaj w grupie. Zakończ wspólną recytacją Modlitwy Pańskiej, zwracając szczególną uwagę, by była pełna pasji, zrozumienia i intencji. Będziemy to robić podczas każdego spotkania tej serii, by słowa i znaczenie Kazania na górze na zawsze zostały zaszczepione w naszych sercach.

Bo Twoje jest Królestwo – 7 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Tradycyjnie kończymy Modlitwę Pańską słowami: „Bo Twoje Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.” Ale we wczesnych manuskryptach Mateusza tej frazy nie ma i większość współczesnych biblijnych tłumaczeń nie dopisuje już tego zdania, które pochodzi z modlitwy zapisanej w 1 Księdze Kronik, 29 rozdziale i 11 wersecie. Dzisiaj więc, zakończmy naszą Modlitwę Pańską słowami wywyższenia i chwały dla naszego Boga Ojca, Pana Jezusa i Ducha Świętego.

„Twoją Panie jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyz wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy, twoim Panie jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko!”

Zachęcam cię do prowadzenia notatnika i zapisywania twoich rozważań i myśli.

Rozważania dostępne sa do pobrania w formie dokumentu Bo Twoje jest Królestwo

Zachowaj nas od złego – 6 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Przez ostatnich parę dni rozmyślaliśmy nad słowami Modlitwy Pańskiej, zastanawiając się, jak powinna ona wpływać na nasze życie. Biblia opisuje, jak w ostatnich godzinach swojego życia, w ogrodzie Getsemane, Pan Jezus modlił się do swojego Ojca prosząc, by jeśli tylko to możliwe, wyratował Go od nadchodzącego cierpienia i śmierci. Jednak wyznając, że nie Jego, ale wola Boga Ojca niech się wypełni (Ew. Mat. 26:42). Czasami Bóg przeprowadza nas przez próby i zmagania i choć to nie On nas kusi, dopuszcza, by grzech i zło stawało na naszej drodze. Trudno jest to nam pojąć, ale nawet sam Pan Jezus był poprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię, gdzie Szatan Go kusił (Ew. Mat. 4:1). My też powinniśmy się modlić, by w tych chwilach próby i pokusy, Bóg nas wyratował i wzmocnił. Oczywiście wierzymy, że w Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec wyratował nas już do wiecznego życia, niemniej, w tym naszym ziemskim życiu, nie raz będziemy musieli stawiać czoła pokusom i próbom. Módlmy się, aby Bóg nam pomógł i zachował od upadku.

 1. Co w tej części Modlitwy Pańskiej sprawia ci trudność? Jakie masz pytania? Modląc się, przedstaw je Bogu.
 2. Z jakich pokus, prób i zmagań wyratowł ciebie Bóg? Czego, poprzez te sytuacje, nauczyłeś się o Bogu, a czego o sobie samym?
 3. Jak ci się wydaje, do czego, poprzez słowa tego wersetu, zachęca ciebie Bóg? Jak powinieneś na to zareagować?

Zachęcam cię do prowadzenia notatnika i zapisywania twoich rozważań i myśli.

Rozważani dostępne są w formie dokumentu Zachowaj nas od złego

Odpuść nam nasze winy – 5 dzień

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Gdy się modlicie, nie zachowujcie się jak obłudnicy. Oni uwielbiają to robić w synagogach i na rogach ulic—na pokaz. Zapewniam was: już teraz odbierają za to nagrodę. Ty zaś zamknij się w swoim pokoju i módl się do Ojca, który wszystko widzi—On cię nagrodzi.
Nie róbcie z modlitwy paplaniny—jak poganie, którzy sądzą, że wysłuchanie ich próśb zależy od ilości wypowiedzianych słów. Nie bądźcie do nich podobni! Wasz Ojciec doskonale zna wasze potrzeby, zanim jeszcze Go o coś poprosicie! Zwracajcie się do Boga tak:
Nasz Ojcze w niebie,
niech Twoje święte imię będzie uwielbione!
Niech nadejdzie Twoje królestwo.
Niech Twoja wola wypełnia się
na ziemi tak, jak w niebie.
Zapewnij nam codzienny pokarm.
Przebacz nam nasze grzechy,
tak jak my przebaczamy tym,
którzy zawinili wobec nas.
Nie pozwól, byśmy ulegli pokusie
i wybaw nas od złego.
14 Jeśli bowiem wybaczycie innym ich zło, to i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. 15 Lecz jeśli nie wybaczycie, i On wam nie wybaczy.”

Rozważania

Przebaczenie jest centralnym punktem chrześcijaństwa. Przebaczenie darmo otrzymaliśmy i przebaczenie mamy dawać. W Chrystusie Bóg przebaczył nam nasze grzechy i dał nowe życie. Jaka to wspaniała prawda! Bóg hojnie udziela nam swojej miłości i łaski, a my na ten wspaniały dar przebaczenia musimy tylko odpowiedzieć „tak”. Ci, którzy zostali przez Boga powołani i odrodzeni w duchu, powinni teraz też przebaczać tym, którzy grzeszą przeciwko nim. Ale to niełatwe zadanie. Zmagamy się z tym, zwłaszcza kiedy ta druga osoba bardzo nas zraniła i skrzywdziła. Jednak dzięki pracy, jaką Bóg wykonuje w naszych sercach, uczymy się przebaczać zaczynając od małych, codziennych rzeczy, a wzrastając w wierze i zrozumieniu naszej nowej tożsamości, wzrasta też nasza umiejętność przebaczania. Chęć przebaczania kształtuje nasz charakter do punktu, kiedy zaczynamy traktować to jako przywilej.

 1. Jakie skojarzenia przywodzą ci na myśl słowa „przebaczenie” i „przebaczony”?
 2. Przypomnij sobie sytuację, kiedy ktoś przebaczył ci to, co przeciwko niemu zawiniłeś. Jakie to uczucie?
 3. Co przychodzi ci na myśl, kiedy rozważasz, czy przebaczyć drugiej osobie? Jak ci się wydaje, do czego zachęca ciebie Bóg w tej sytuacji?

Rozważania są dostępne do pobrania w formie dokumentu Odpuść nam nasze winy

Daj nam dzisiaj – 4 dzień

leti-kugler-287263-unsplash

Ewangelia Mateusza 6:5-15

“Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni — wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób:
– Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech świętość otacza Twe imię. Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego codziennego chleba. I przebacz winy tak jak my wobec nas winnym, przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała — na wieki. Amen. – 
Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków.”

Rozważania

Jakże często patrząc na najnowszy gadżet, piękną posiadłość, nowiutki samochód, czy biżuterię, marzymy, by były naszą własnością. Jak często modliliśmy się żarliwie: ” o Boże, daj mi tę jedną rzecz, a będę szczęśliwy”. We współczesnej kulturze promującej nieustanne nabywanie rzeczy, często wzbudza się w nas uczucie niedosytu i niezadowolenia. A jednak Pan Jezus zachęca nas, by wszystkie prośby przynosić przed Boga. Uczy nas jednak także, by poprzestając na tym, co już mamy, nauczyć się cieszyć życiem tu i teraz. Bóg się o nas zatroszczy i zaopatrzy nas we wszystko, co nam potrzebne w danym momencie. Trzymając się tej prawdy, będziemy zwracać więcej uwagi na to, co już mamy, zamiast na to, czego jeszcze nie mamy w posiadaniu.

 1. Jakie są twoje potrzeby na dzisiaj? Przedstaw je Bogu w swojej modlitwie.
 2. Co, lub kto wprowadza w twoje życie poczucie niezadowolenia i niedosytu?
 3. Pomyśl przez chwilę nad tym, jakie Bóg pragnie byś miał podejście i zaufanie do Jego troski o twoje życie i sytuację.

Modlitwa

“Nasz Ojcze, który jesteś w niebie, niech wywyższone będzie Imię Twoje. Niech nastanie Twoje Królestwo, niech Twa wola spełnia się tu na ziemi, jak to ma miejsce w niebie. Daj nam chleb nasz powszedni, to co nam potrzebne do życia. I przebacz nam nasze grzechy i niemoralne zachowanie, jak i my przebaczamy i zapominamy grzechy tym, którzy nam zawinili. I prowadź nas z dala od sytuacji, z którymi nie umiemy sobie poradzic, a które są pokusą do grzechu. I zachowaj nas złego.

-parafraza modlitwy Pańskiej w oparciu o Amplified Bible.