W podróży….Dzień 26

1508509373271-2066810294.jpg

Dzieje Apostolskie 8:1b – 40
Rozdział 8
Prześladowanie Kościoła
W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie. Wszyscy, oprócz

apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepanem zajęli się oddani Bogu ludzie. Bardzo go opłakiwano. Saul natomiast tępił kościół: Wchodził do domów, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia.

Tryumf w Samarii
Ci z kolei, którzy się rozproszyli, przenosili się z miejsca na miejsce i głosili słowo dobrej nowiny. Filip dotarł do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa. Całe tłumy uważnie i zgodnie słuchały tego, co ma do powiedzenia. I nie tylko słuchały. Oglądały również znaki, które czynił, bo duchy nieczyste krzycząc donośnie wychodziły z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. W mieście zapanowała wielka radość.
Przebywał tam także pewien człowiek o imieniu Szymon. Wcześniej zajmował się magią i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. 10 Poważali go wszyscy, mali oraz wielcy: Ten człowiek — mawiali — uosabia moc Boga, która zwie się Wielka. 11 Szanowali go zaś dlatego, że przez dłuższy czas zadziwiał ich magicznymi sztukami.
12 Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 13 Sam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa. Widząc wielkie znaki i przejawy mocy, nie mógł wyjść z podziwu.
14 Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, 15 którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. 16 Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Wkładali zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
18 Kiedy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze 19 i powiedział: Dajcie i mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, otrzymywał Ducha Świętego.
20 Piotr odpowiedział mu jednak: Niech twe srebro przepadnie wraz z tobą, ponieważ sądziłeś, że dar Boga można nabyć za pieniądze. 21 Nie masz cząstki ani udziału w tym poselstwie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. 22 Opamiętaj się więc i odwróć od tego zła. Proś też Pana, czy nie mógłby ci być przebaczony zamysł twojego serca. 23 Bo widzę, że jesteś pogrążony w gorzkiej żółci i zniewolony przez nieprawość.
24 Szymon odpowiedział: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście.
25 Oni natomiast, gdy już złożyli świadectwo i przekazali Słowo Pana, wyruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy. Po drodze głosili dobrą nowinę w wielu samarytańskich wioskach.

Filip i dostojnik
26 Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowami: Wstań i idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. 27 Filip zatem wstał i poszedł. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej, kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu, 28 i jechał z powrotem. Siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza.
29 Duch powiedział Filipowi: Idź, trzymaj sie blisko do tego rydwanu.
30 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? — zapytał.
31 Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? — odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim.
32 A czytał akurat ten fragment Pisma:
Jak owca na rzeź był prowadzony
i jak baranek milczał wobec tego,
kto go strzyże —
podobnie nie otworzył swych ust.

33 W jego poniżeniu odmówiono mu nawet sądu.
Kto opowie o jego rodzie?
Bo jego życie usuwane jest z ziemi.

34 Przy tych słowach eunuch odezwał się do Filipa: Powiedz, proszę, o kim prorok to mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? 35 Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu Pisma głosił mu dobrą nowinę o Jezusie.
36 Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał: Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? 37 Filip odpowiedział: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. 38 Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody, i ochrzcił go.
39 Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go już więcej nie zobaczył, lecz z radością podążał dalszą drogą. 40 Filip natomiast znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei. 

Obracając zło w dobro

“Ci z kolei, którzy się rozproszyli, przenosili się z miejsca na miejsce i głosili słowo dobrej nowiny.” – Dzieje Apostolskie 8:4

Na początku Biblii Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że on i jego potomkowie będą błogosławieństwem dla narodów (Ks. Rodzaju 12:3). Przykładem tego błogosławieństwa może być historia Józefa w Egipcie. Sprzedany był przez swoich braci na niewolnika i niesłusznie wrzucony do więzienia. Jednak właśnie podczas tych zmagań Bóg postawił Józefa w sytuacji, gdzie mógł doradzić Faraonowi, jak przygotować się na nadchodzące lata suszy i nieurodzaju. Mądrość Józefa uratowała życie wielu egipcjanom i jego własnej rodzinie.
W ósmym rozdziale ten sam wątek się przewija, kiedy rozpoczynają się duże prześladowania kościoła w Jeruzalem. Wielu myślało, że poprzez ucisk i inwigilację stłamszą rozwój nowego kościoła. Ale tak, jak w historii z Józefem to, co miało zaszkodzić kościołowi, Bóg obrócił w dobro, które przyniosło zbawienie dla wielu ludzi. To właśnie prześladowania kościoła sprawiły, że wierni rozproszyli się na ziemie poza Jeruzalem i Izrael, niosąc dobrą nowinę narodom, do których dotarli. I tak widzimy ponownie w działaniu Bożą obietnicę daną Abrahamowi, że Bóg poprzez jego potomków ubłogosławi inne narody po całej ziemi.
Nie zawsze jest nam dane dostrzec i zrozumieć plany Boże. Czasami może się wydawać, że coś nie ma sensu i jest bezcelowe, dotyczy to zwłaszcza trudnych i tragicznych sytuacji. Czytając dzisiejszy fragment Biblii pamiętajmy, że nawet najtrudniejsze i bolesne sytuacje Bóg potrafi obrócić w dobro dla nas i dla innych. Tak, jak Bóg użył trudną sytuację Józefa i prześladowania kościoła, tak samo może użyć i nas, jeśli tylko Mu zaufamy.

Rozważania

  1. Dzięki temu, że Filip posłuchał się głosu Ducha Świętego, który poinstruował go, aby podszedł do wozu etiopczyka i trzymał się w jego pobliżu (Dz. Ap. 8:29), miał on szansę podzielić się Ewangelią z otwartym na to podróżnym. Kiedy ostatnio Duch Święty polecił tobie coś zrobić? Jak na to zareagowałeś? Czy przychodzi ci na myśl jakaś konkretna osoba, o której czujesz, że Duch Święty chce, byś był blisko niej?
  2. W Dziejach Apostolskich czytamy, że ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa, natychmiast przystępowali do chrztu. Tak samo stało się z podróżującym etiopczykiem. Kiedy tylko po drodze zauważył wodę, zapytał: Oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?(Dz. Ap. 8:36). Czy jest jakaś przeszkoda, która powstrzymuje ciebie od przyjęcia chrztu? Jeśli już przystąpiłeś do chrztu, to jakbyś opisał to przeżycie?

Notatki:

Dokument do pobrania Dzień 26

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s