Dzień: 12 października 2017

W podróży…. Dzień 21

1507868848956

Dzieje Apostolskie 1:1 – 2:13
Rozdział 1
Wstęp
1Teofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też, po swojej męce, przedstawił się jako żywy. Dał na to wiele przekonywających dowodów.
Czytaj dalej „W podróży…. Dzień 21”