Dzień: 11 października 2017

W podróży….Dzień 20

1507573109887

Ewangelia Łukasza 24

Zmartwychwstanie
1Natomiast pierwszego dnia tygodnia, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście zastały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach.
One, zdjęte strachem, pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa: Dlaczego szukacie Żywego wśród umarłych? Nie ma Go tu, zmartwychwstał! Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać.
Wtedy przypomniały sobie Jego słowa. A po powrocie od grobowca doniosły o tym jedenastu oraz całej reszcie. 10 Były to Maria Magdalena i Joanna, Maria, matka Jakuba, oraz pozostałe wraz z nimi. Opowiadały one o tym apostołom, 11 słowa te jednak brzmiały w ich uszach jak niedorzeczność — nie wierzyli tym kobietom. 12 Piotr natomiast wstał i pobiegł do grobowca. Tam nachylił się, zajrzał do środka, zobaczył tylko wstęgi płótna i odszedł do siebie, zdumiony tym, co zaszło.

Na drodze do Emmaus
13 Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emmaus, leżącej jedenaście kilometrów[a] od Jerozolimy. 14 Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. 15 Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. 16 Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że Go nie rozpoznali.
17 On zapytał ich natomiast: Cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą?
Stanęli ze smutkiem na twarzach. 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział: Chyba jesteś jedyną osobą w Jerozolimie, która nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło.
19 Pan zapytał: A co takiego?
Chodzi o Jezusa z Nazaretu — wyjaśnili. — Wystąpił On wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa. 20 Na Niego to arcykapłani i nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. 21 A my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia.
22 Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, 23 lecz nie znalazły Jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że On żyje! 24 Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali.
25 Wtedy Jezus rozpoczął: O, nierozumni! O, gnuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. 26 Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? 27 I poczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment Pism odnoszący się do Niego.
28 W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a On sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. 29 Wymogli jednak na Nim: Zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. 30 Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. 31 Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali Go! Lecz On znikł.
32 A oni powiedzieli sobie: Czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie Pism? 33 Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali jedenastu zgromadzonych wraz z innymi. 34 Utrzymywali oni: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.

Wieczorne spotkanie w Jerozolimie
35 Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak Go rozpoznali po łamaniu chleba. 36 Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział: Pokój wam! 37 Oni zdjęci strachem myśleli, że widzą ducha.
38 Jezus jednak zapytał: Dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? 39 Przyjrzyjcie się moim rękom oraz moim stopom — to jestem Ja sam. Dotknijcie Mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a Ja — jak widzicie — mam. 40 Po tych słowach pokazał im ręce i stopy.
41 Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, powiedział: Czy macie tu coś do jedzenia? 42 I podali Mu kawałek pieczonej ryby. 43 On wziął ją i zjadł na ich oczach.
44 Następnie powiedział: To są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o Mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 45 Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. 46 I ciągnął dalej: Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie 47 i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom — poczynając od Jerozolimy — opamiętanie dla przebaczenia grzechów. 48 Wy jesteście tego świadkami.
49 A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. 

Wniebowstąpienie
50 Potem wyprowadził ich aż do Betanii. Tam uniósł ręce i pobłogosławił ich. 51 A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął się unosić do nieba. 52 Oni natomiast pokłonili Mu się, po czym z wielką radością wrócili do Jerozolimy. 53 Tam stale przebywali w świątyni i chwalili Boga.

To zmienia wszystko

Dlaczego szukacie Żywego wśród umarłych?  Nie ma Go tu, zmartwychwstał!Ewangelia Łukasza 24:5-6

Już na samym początku Ewangelii Łukasz wyjaśnia powód, dla którego ją pisze: Dlatego i ja najpierw wszystko od początku dokładnie zbadałem, a następnie postanowiłem ci to, dostojny Teofilu, po kolei opisać. Chcę, abyś miał pewność co do wiarygodności spraw, które ci wyłożono”. Apostoł Łukasz pragnąc, aby każdy mógł mieć pewność tego, że Jezus Chrystus powstał z martwych, w swoim opisie skupia się na szczegółach spotkań ze zmartwychwstałym Jezusem. Podkreślając wielokrotnie, że to nie były spotkania z duchem, opisuje jak Pan Jezus idąc z uczniami prowadzi z nimi rozmowę, pozwalając im dotknąć swoich ran i dzieląc z nimi posiłek. Apostoł Łukasz zwraca też naszą uwagę na fakt, że życie Pana Jezusa tu na ziemi, nie było dziełem przypadku, ale kulminacyjnym punktem wypełniającym Boży plan zbawienia.

Łukasz kładzie tak wielki nacisk na szczegóły, gdyż zdaje sobie sprawę, jak krytyczną dla chrześcijan będzie wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Tak naprawdę, to cała nasza wiara w Zbawienie opiera się na zmartwychwstaniu Chrystusa w ciele. Apostoł Paweł, który doświadczył spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem, był przyjacielem Łukasza i razem z nim podróżował, tak napisał w swoim liście do Koryntian (1 Kor. 15:14): “ A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to daremne jest nasze poselstwo i daremna jest wasza wiara”. Inaczej ujmując, jeśli Jezus nie zmartwychwstał, to wszystko to, czego nauczał w czasie swojego życia, jest zwykłym oszustwem.

Z drugiej jednak strony, jeśli powstał z martwych, tak jak to zapowiedział, jeśli zmartwychwstał w ciele, to oznacza to, że reszta też jest prawdą i po dzień dzisiejszy Pan Jezus żyje i króluje. Pan Jezus zmienił bieg historii. Nasze życie może mieć inny koniec. Nie mniej jednak, tak samo jak zmartwychwstanie Pana Jezusa potwierdza, że jest On Bogiem i Królem nad wszystkim, tak samo i nasze życie powinno być potwierdzeniem naszej wiary i ulec zmianie.

Rozważania

  1. W wersetach 13-35 czytamy interesującą historię o tym, jak uczniowie nie rozpoznają Jezusa w podróżnym, który idzie i dyskutuje z nimi. Widząc jak zmagają się ze zrozumieniem ostatnich wydarzeń, Pan Jezus idąc z nimi pokazuje im, jak Pisma Hebrajskie od początku wskazywały na Mesjasza, Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Kiedy wreszcie to zrozumieli, Pan Jezus odkrył przed nimi swoją tożsamość. Czasami nasze powątpiewanie stoi nam na drodze w rozpoznaniu, że Jezus jest z nami i dopiero kiedy poradzimy sobie z pewnymi pytaniami, wtedy zrozumiemy, że jest On Mesjaszem – jedynym, który może nas zbawić. Jakie ty sam masz wątpliwości jeśli chodzi o Chrystusa?
  2. Ewangelia Łukasza kończy się wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Rozpoczęła się nowa era dla kościoła. Wydawałoby się, że po Jego odejściu uczniowie będą przygnębieni i smutni, ale czytamy, że apostołowie bez ustanku chwalili Boga(werset 53). Czy kiedykolwiek czułeś się z dala od Boga? Jeśli tak, to jak na to zareagowałeś? W jaki sposób, niezależnie od wzlotów i upadków w swoim życiu, pomimo tego, że czasami nie będziesz czuł Jego bliskości, możesz bez ustanku chwalić Boga?

Notatki:

Jeśli chcesz zastosować materiał na spotkaniu grupy domowej możesz za darmo pobrać go w formie dokumentu:

dzień 20