Dzień: 7 października 2017

W podróży….Dzień 16

1507101018023

Ewangelia Łukasza 19:28 – 20:26

Wjazd do Jerozolimy

Powiedziawszy to, Jezus wstał i ruszył w kierunku Jerozolimy. 29 Gdy zbliżyli się do Betfage i Betanii, wiosek leżących na Górze Oliwnej, wysłał przed sobą dwóch uczniów, 30 mówiąc: Idźcie
Czytaj dalej „W podróży….Dzień 16”