Dzień: 5 października 2017

W podróży…Dzień 14

1507000083590 (1)

Ewangelia Łukasza 17:1 – 18:8

Grzech i przebaczenie

1Innym razem rzekł Jezus do uczniów:

Zepsucie jest nieuniknione, ale marny los człowieka, który nakłania innych do grzechu! Lepiej byłoby, aby przywiązano mu do szyi młyński kamień i utopiono go w morzu, niż żeby z jego powodu upadł choćby jeden z najmniejszych moich uczniów. Czytaj dalej „W podróży…Dzień 14”