A jednak Bóg wysłuchał – “Cultivating” 9 lipca

benjamin-davies-301161

Psalm 66

“Radośnie wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie;

Wyśpiewujcie chwałę Jego imienia, oddawajcie Mu chwalebną cześć.

Powiedzcie Bogu: Jak straszliwe są Twe dzieła! Z powodu Twojej wielkiej mocy poddadzą się Twoi wrogowie.

Cała ziemia odda Ci pokłon i śpiewać Ci będzie; śpiewać będzie Twemu Imieniu. Sela.

Chodźcie, zobaczcie dzieła Boże, straszliwe są Jego dzieła pośród synów ludzkich.

Zamienił morze w suchą ziemię, pieszo przeszli przez rzekę; tam się Nim weseliliśmy.

Panuje w swej mocy na wieki, Jego oczy patrzą na narody, buntownicy nie wywyższą się. Sela.

Błogosławcie, narody, naszego Boga i rozgłaszajcie Jego chwałę.

Zachował przy życiu naszą duszę i nie dał się zachwiać naszej nodze.

Doświadczyłeś nas bowiem, Boże, wypróbowałeś nas ogniem, jak srebro jest oczyszczone.

Zaprowadziłeś nas w sidła, włożyłeś ucisk na nasze biodra.

Pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale nas wyprowadziłeś na miejsce obfitości.

Dlatego wejdę do Twego domu z całopaleniem i wypełnię śluby;

Które wyraziły moje wargi i wypowiedziały moje usta w utrapieniu.

Będę Ci składał w ofierze całopalenia z tłustych zwierząt wraz z wonnością baranów, ofiaruję Ci woły i kozły. Sela.

Chodźcie, słuchajcie, wszyscy, którzy się boicie Boga, a opowiem, co uczynił dla mojej duszy.

Do Niego wołałem moimi ustami i wychwalałem Go moim językiem.

Gdybym zważał na nieprawość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał.

A jednak Bóg wysłuchał, przychylił się do głosu mojej modlitwy.

Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie odebrał mi swego miłosierdzia.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s