Czym się szczycisz? – “Cultivating” 5 lipca

gaelle-marcel-8992

List do Filipian 3:1-11

W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu! Powtarzanie tego samego mnie nie nuży, was zaś — zabezpiecza. Uważajcie na ludzi pozbawionych skrupułów, uważajcie na złych pracowników, uważajcie na fanatyków obrzezania. To my bowiem należymy do obrzezanych, my, którzy czcimy Boga w duchu, szczycimy się Chrystusem Jezusem i nie liczymy na korzyści związane z pochodzeniem lub osiągnięciami. A przecież ja na pewno mógłbym na nie liczyć. Jeśli ktoś sądzi, że może to czynić, to tym bardziej ja: obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela, z plemienia Beniamina, Hebrajczyk od pokoleń. W stosunku do Prawa: faryzeusz; w kwestii gorliwości: prześladowca Kościoła; co do sprawiedliwości — jeśli mierzyć ją normą Prawa — człowiek bez zarzutu. A jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą Prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu — dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania.”

Apostoł Paweł, zanim stał się naśladowcą Chrystusa, był szanowanym, wykształconym i dobrze ustawionym człowiekiem. Jednak w obliczu niezmierzonej łaski i miłości Pana Jezusa, i Jego męczeńskiej śmierci na krzyżu, dla Pawła rzeczy doczesne przestały miec wartość. Zostawił wszystko, z czego przedtem był znany, zostawił swój majątek, by zyskać to, co na prawdę ma wartość. Pomimo tego, że stracił wszystko dla wiary, Paweł odczuwał pełnię radości i uważał to za niezwykle ważne, byśmy też ją odczuwali. Ale do tego potrzebne jest myślenie z perspektywy wieczności, zrozumienie, że w świetle tego, co czeka nas w niebie, wszystko inne gaśnie.

Rozważania

  1. Co w życiu pomaga ci skupić się na rzeczach wieczności?
  2. Co w twoim życiu przykuwa twoją uwagę do rzeczy doczesnych? W jaki sposób mógłbys zacząć pracować nad zmianą tego myślenia?
  3. Jakie relacje i zachowania musiałbyś zmienić, by twoje serce było pełne radości perspektywą wieczności?

Modlitwa

  • podziękuj Bogu za to, że w Chrystusie Jezusie masz zapewnioną wieczność, że dzięki Jego krwi przelanej za ciebie na krzyżu, ciężar twoich win i grzechu nie może już oddzielić cię od Bożej miłości
  • powiedz Bogu o tych rzeczach i relacjach, które wysysają z ciebie radość, poddaj mu te wszystkie sytuacje
  • poproś Boga, by dał ci zrozumienie tego, co w wieczności On przygotował dla ciebie i wypełnił cię pokojem zaufania, że On ma przecież wszystko pod kontrolą

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s