Niezależnie od sytuacji – “Cultivating” 4 lipca

annie-spratt-245114

1 List do Tesaloniczan 5:16-18

Zawsze bądźcie radośni, nieustannie się módlcie, i—niezależnie od sytuacji—bądźcie wdzięczni Panu. Należycie do Chrystusa Jezusa, dlatego Bóg oczekuje od was takiej właśnie postawy.”

Te słowa apostoła Pawła wydają się niemożliwe do wykonanania. Czy na prawdę można “radować się zawsze”? Ktoda radę “modlić się nieustannie”? Czy to możliwe, by niezależnie od sytucji, być nieustannie wdzięczym? Gdyby te słowa powiedział ktoś, kto wiedzie wygodne życie, bez problemów i bólu, to nie miałyby one takiego znaczenia, ale słowa te są napisane przez apostoła Pawła, którego życie było pełne zmagań, przeszkód. Apostoł Paweł doświadczył w swoim życiu prześladowań, biczowania, więzienia i wiele razy był bliski śmierci przez ukamienowanie. Nasuwa się więc pytanie: jak on to robił, skąd brała się u niego ta radość i pozytywne myślenie? Z życia Pawła wiemy, że w pełni poddawał się prowadzeniu Boga, nieustannie rozmyślał nad Jego wolą, z niegasnącym entuzjazmem dzieląc się ze wszystkimi Ewangelią. Ale poza tym, Paweł otaczał się ludźmi pełnymi wiary, którzy go wspierali, pokrzepiali, modlili się za niego i tak jak on, mieli niewzruszone przekonanie w powołanie, które dał nam Chrystus.

Rozważania

  1. Co przywodzą ci na myśl słowa dzisiejszego fragmentu? CZy jest taka sfera twojego życia, w której trudno jest ci się radować? Jeśli sytuacja w jakiej jesteś nie pobudza do radości, to na czym możesz się wtedy skoncentrować, by wciąż byc pełnym radości?
  2. Pomyśł o osobach, których obecność wnosi radość do twojego życia. Jak myślisz, co sprawia, że są przepełnieni radością?
  3. Jak ty sam możesz być źródłem radości w życiu innych?

Modlitwa:

  • podziękuj Bogu za zbawienie, które nam dał w Jezusie, za Jego bezgraniczną miłość do nas;
  • powiedz Bogu o wszystkim, co zabiera ci radość w twoim życiu, i oddaj to pod Jego kontrolę;
  • poproś, by pomógł ci zawsze myśleć o tym, co w górze, ożyciu wiecznym, które zostało ci podarowane w śmierci Jezusa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s