Nie uskarżajcie się – “Stali i Niewzruszeni” Dzień 5

tiago-almeida-179073

List Jakuba 5:7-11

“Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana; bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia.”

Trzecim czynnikiem w budowaniu wytrwałości jest cierpliwość, a wielu z nas, jeśli mamy być szczerzy, zmaga się z tym. Jeśli chcemy w sobie wyrobić wytrwałość, to stając w obliczu problemu, nie powinniśmy narzekać, użalać się nad sobą, szukać winnego, ale wtedy właśnie powinniśmy zbliżyć się do Boga, oprzeć na Nim, tak jak prorocy Starego Testamentu, którzy biorąc przykład z Hioba z cierpliwością, znosili wszelkie przeciwności. Pomimo oporu, przeszkód i problemów, zachodziła w nich przemiana – ich zaufanie Bogu pogłębiało się. Słowo cierpliwość – makrothumeo –  w grece składa się z dwóch członów: thumeo, które oznacza gniew, rozsierdzenie, i makro – odepchnąć, oddalić. Na tym też polega cierpliwość: oddalić gniew od siebie, trzymać go z dala od siebie. W Biblii wiele razy jest napisane, że Bóg jest cierpliwy, nieskory do gniewu, powolny do gniewu. Ci, którzy chcą wyrobić w sobie wytrwałość, zachęceni są w powyższym fragmencie, by być powolnym, nieskorym do gniewu za sobą i ze wszystkimi dookoła, bo przecież mamy wytyczony cel, coś co nas motywuje i nie chcemy tego zaprzepaścić.

Rozważania:

  • Jak reagujesz na problemy i przeciwności? Czy złoszczą cię one? Czy szukasz winnych sytuacji i gniewasz się na nich?
  • Czy umiesz cierpliwie czekać na rozwiązanie sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego?
  • Co na ogół uśmierza twój gniew, a co powinno być twoim ukojeniem w tej sytuacji?
  • Do kogo zwracasz się o pomoc, kiedy zaczyna brakować ci cierpliwości? Czy masz w swoim życiu przyjaciół, którzy pomagają ci widzieć rzeczy w poprawnym świetle?
  • Jak to, że Bóg jest cierpliwy z tobą, może pomóc ci twojej cierpliwości do siebie i do innych?

 

Na głębsze wody:

List do Kolosan 3:12-13

“Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.”

1 List do Tymoteusza 6:11-12

“Ty zaś człowiecze Boży (..) zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.”

2 List do Tymoteusza 2:24

“A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności.”

List Jakuba 1:19

“Wiedzcie to umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.”

Przypowieści Salomona 16:32

“Więcej jest wart cierpliwy, niż bohater, a ten kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.”

Psalm 86:15

 Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s