Miesiąc: Czerwiec 2017

Życzliwy dla niewdzięcznych i złych – „Cultivate” 30 czerwca

cultivate-day5

Ewangelia Łukasza 6:27-36

Lecz wam, słuchającym, polecam: Kochajcie swoich wrogów, bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą, dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam szkodzą. Temu, kto ci wymierza policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto ci odbiera płaszcz, nie broń i koszuli. Każdemu, kto cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, to cóż wam wynagradzać? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich darzą miłością. Albo jeśli czynicie dobrze tym, którzy dla was są dobrzy, to cóż tu wam wynagradzać? Grzesznicy czynią to samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, to cóż wam wynagradzać? Grzesznicy również pożyczają grzesznikom, aby odebrać tyle samo. Ale kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie nie oczekując nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Wzorem też swego Ojca bądźcie miłosierni.”

Ta wypowiedź Pana Jezusa jest jednym z największych wyzwań w dzisiejszym świecie. Nikt z natury nie kocha swoich wrogów. Wręcz przeciwnie. Dużo łatwiej jest nam chować urazę i szukać zemsty za wyrządzone krzywdy, a w najlepszym razie ignorować wrogów i nieprzyjaciół. Ale kochać? Pomagać? Błogosławić i modlić się za nich? Ale  właśnie to Jezus nakazuje nam robić. A ponieważ nie jest to w naszej naturze, dlatego wymaga to nieustannej praktyki i modlitwy. Pamiętajmy, że Jezus modlił się za tych, którzy Go krzyżowali: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią.” (Ew. Łuk. 23:34)

Rozważania:

  1. Kto przychodzi ci na myśl, kiedy czytasz ten fragment Pisma? Jakie mógłbyś podjąć kroki, by okazać tej osobie miłość?
  2. Co powoduje w tobie opór, by kochać, błogosławić, czynić dobrze, modlić się o tą osobę?

Powiedz Bogu o twoich odczuciach przy czytaniu tego fragmentu i o oporach, jakie masz w stosunku do swoich nieprzyjaciół i tych, którzy cię skrzywdzili. Poproś, by kształtował twoje serce, pomógł ci wyciągnąć do nich rękę i błogosławić.

Nie zamykaj serca – „Cultivating” 29 czerwca

cultivate-day4

1 List Jana 3:16-18

„Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę.”

Miłośc Chrystusowa nie jest łątwa do naśladowania. Jesteśmy powołani do miłości pełnej poświęcenia. Jesteśmy powołani by kochać nawet, kiedy jest to niełatwe i pełne przeszkód, kiedy jest to wbrew naszym interesom. Jesteśmy powołani by kochać czynem, nie tylko słowami. Tak właśnie kocha Pan Jezus, miłością, która zawiodła Go na krzyż. Ale nam łatwiej jest okazywać miłość, kiedy okoliczności ku temu sprzyjają, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju. łatwiej jest nam okazać drugim pomoc, kiedy nam za to dziękują. Ale im więcej ćwiczymy się w miłości Bożej, im głębsza nasza relacja z Jezusem, tym bardziej widzimy, jak Duch Święty kształtuje nas i uzdalnia do miłości, jaką przekazał nam Chrystus.

Rozważania

  1. Pomyśl o osobie, której okazałeś miłość, chociaż nie było to łatwe. Co ci w tym pomogło? A teraz pomyśl , kiedy ostatnio zdarzyło się, że nie chciałeś okazać drugiej osobie pomocy, bo byłeś zbyt zajęty, lub czułeś się niezręcznie w tej sytuacji. Czym różniły się od siebie te dwie sytuacje i dlaczego podjąłeś te decyzje? Co możesz zrobić w przyszłości, by ćwiczyć się w podejmowaniu poprawnych decyzji?
  2. Rozmyślając nad powyższym wersetem, zastanów się, jakie kroki możesz podjąć, by twoja miłość do innych coraz bardziej odzwierciedlała miłość Chrystusową.

Pomódl się, byBóg pomógł ci kochać ludzi, tak jak On kocha; poproś by nieustannie pokazywał ci te sfery życia, które muszą sie u ciebie zmienić, byś dostrzegał ludzi takimi, jakimi On ich widzi.

Kierujcie się miłością – „Cultivate” 28 czerwca

cultivate-day3

List do Kolosan 3:12-14

„Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy, okazujecie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw drugiemu – jak Chrystus darował wam, tak i czyńcie wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości.”

Pierwszym owocem Ducha, który paweł wymienił w Liście do Galacjan, jest miłość. Pan Jezus powiedział: „Daję wam nowe przykazanie: Kochajcie się wzajemnie; Kochajcie jedni drugich tak, jak Ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jesli jedni drugich darzyc będziecie miłością.” (Ew. Jana 13:34-35) To właśnie poprzez nasza wzajemna miłość ludzie będą mogli zobaczyć, że jesteśmy uczniami Jezusa. Więc musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ta miłość powinna wyglądać. Wiele wersetów mówi o miłości, ale fundamentalnym objawem miłości jest przebaczenie. Kiedy przebaczamy drugim, to kochamy tak, jak Pan Jezus kocha.

Rozważania

  1. Pomyśl przez chwilę, czy jest w twoim życiu ktoś, kto ciebie skrzywdził, ale któremu jeszcze nie wybaczyłeś? Może masz jeszcze w sercu żal do tej osoby, nie okazujesz jej miłości, dajesz jej odczuć swoje niezadowolenie? Jakie kroki mógłbyś podjąć w kierunku pojednania?
  2. Pmyśl o słowach z powyższego fragmentu: „okazując jedni drugim wyrozumiałość”. Jak ci się wydaje, co miał Paweł na myśli pisząc te słowa? Jak to wygląda w twoim życiu? Jak podchodzisz do członków rodziny, przyjaciół, znajomych, czy współpracowników, z których słabościami i upadkami stykasz się na co dzień?

Pomódl się własnymi słowami dziękując Bogu za przebaczenie i miłość, którą masz w Jezusie Chrystusie, poproś, by pomógł ci przebaczać innym i nie chować żalu i rozgoryczenia w sercu, abyś mógł w tym tygodniu podjąć kroki ku pojednaniu z osobami, którym trudno jest ci przebaczyć (wymień je po imieniu).